Dodávateľ

DAVAC spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KEMA SK, s.r.o.

IČO: 31350658

Adresa: Kopčianska 37, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2029

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Január 2020

Záznam platný do: 22. Január 2023

Posledná zmena: 1. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 35 191,67 EUR 6 6
2017 14 656,64 EUR 5 5
2018 3 800,00 EUR 2 2
2020 363 479,50 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 35 191,67 EUR 6 6
2017 14 656,64 EUR 5 5
2018 3 800,00 EUR 2 2
2020 363 479,50 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 9 999,14 9999.14 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 370,00 1370.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 16 140,00 16140.00 EUR
Mesto Nitra 1 6 290,83 6290.83 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 207 413,00 207413.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 2 430,00 2430.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 5 208,33 5208.33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 10 400,00 10400.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 74 991,67 74991.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 4 800,00 4800.00 EUR
Zoologická záhrada 1 3 075,00 3075.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 41 666,67 41666.67 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 0,00 0.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 4 750,00 4750.00 EUR
Domov dôchodcov Šaľa 1 4 416,67 4416.67 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 3 585,00 3585.00 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 1 582,50 1582.50 EUR
Materská škola, Západná 2, Bratislava 1 6 250,00 6250.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 925,00 925.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 11 834,00 11834.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Gastronádoby do výdajných pultov a konvektomatov Domov dôchodcov Šaľa 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termonádoba Ultra Pan Carrier S-Séria s vozíkom Camdolly pod termonádobu s popruhmi a príslušenstvom (jedálenský podnos, plytký tanier, miska a kryt na misku) Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termovozík Ultra Camcarts dvojitý s príslušenstvom (Jedálenský podnos, okrúhly plytký tanier, okrúhla miska 494 ml, kryt na misku) Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerozbitný polykarbonátový riad - taniere, misy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 380,00 5380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie elektrického konvektomatu pre prípravu jedál a múčnikov RATIONAL SCC201Wel Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 19 500,00 19500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat 6xGN 1/1 s príslušenstvom (zmäkčovač vody a podstavec pod konvektomat) a nová elektrická pec Materská škola, Západná 2, Bratislava 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablotherm Univerzitná nemocnica Bratislava 11 999,00 11999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezové nádoby (197_2017) Zoologická záhrada 5 940,00 5940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová umývačka riadu Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynová panvica nerezová 120 l Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 048,00 4048.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový kotol nerezový 200 l Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 749,20 4749.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plech do konvektomatu a šokera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 150,00 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kotol varný, elektrický 150 litrov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 919,00 2919.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletový transportný vozík Abner TTV-E 3x10 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 13 316,00 13316.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia pre školské jedálne v materských školách Mestská časť Bratislava - Petržalka 103 730,00 103730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Materská škola - zariadenie kuchyne" Mesto Nitra 9 520,02 9520.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička na lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 016,00 7016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne Konvektomaty Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 56 000,00 56000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy a údržby kuchynských zariadení a vybavení Ústav na výkon väzby 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne Trenčiansky samosprávny kraj 276 220,00 276220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrotechnológia do stravovacích a reštauračných zariadení Centrum účelových zariadení 5 660,00 5660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+42163838249


office@davac.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Maderič
Adresa:
Bučinová 16 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Soóky
Adresa:
Čajakova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Dávid
Adresa:
Široká 43 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. December 2018
Záznam do:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gustáv Dávid
Adresa:
Čapkova 4 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. August 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGALIS s.r.o.
Adresa:
Záhradnícka 54 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Meno:
JUDr. Erika Wild
Adresa:
Muškátová 30 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 5.04.2019 do: 8.01.2020

StiahniZáznam platný od: 20.12.2018 do: 5.04.2019

StiahniZáznam platný od: 22.08.2017 do: 20.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×