Dodávateľ

PENAM SLOVAKIA, a.s.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.

IČO: 36283576

Adresa: Štúrova 74/138, Nitra

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1611

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. November 2019

Záznam platný do: 14. November 2022

Posledná zmena: 26. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 4 260,00 EUR 1 1
2016 179 269,73 EUR 8 12
2017 100 627,96 EUR 12 20
2018 453 097,63 EUR 21 28
2019 837 338,59 EUR 21 29
2020 274 658,36 EUR 16 23
2021 2 153,12 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 4 260,00 EUR 1 1
2016 176 876,73 EUR 7 9
2017 100 534,96 EUR 12 20
2018 416 399,63 EUR 19 26
2019 832 736,59 EUR 20 28
2020 198 637,36 EUR 19 27
2021 121 960,12 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64 199 150,49 199150.49 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 4 260,00 4260.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 634 740,10 634740.10 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 49 475,00 49475.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 28 734,19 28734.19 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 119 872,34 119872.34 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 13 406 672,50 406672.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 0,00 0.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 4 39 918,10 39918.10 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 8 560,58 8560.58 EUR
Centrum účelových zariadení 2 184 491,03 184491.03 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 28 048,08 28048.08 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 0,00 0.00 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 3 969,05 3969.05 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 3 23 706,93 23706.93 EUR
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 2 119 807,00 119807.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pekárenské a cukrárenské výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 176 559,00 176559.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 409 711,00 409711.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 749,00 14749.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 756,00 11756.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 793,00 12793.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 483,00 9483.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 196,00 11196.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 773,00 11773.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Múka s cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 126 287,00 126287.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka s cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 658,00 3658.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 444,00 11444.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky - Nitriansky kraj Zariadenie pre seniorov - Smaragd 8 010,00 8010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sladké pečivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 746,29 20746.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekárensky tovar a čerstvé pečivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 67 017,00 67017.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sladké pečivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 985,00 20985.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárenske výrobky Centrum účelových zariadení 26 500,00 26500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - chlieb a pečivo "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 743,60 4743.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zákusky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 13 200,00 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky - Nitriansky kraj Zariadenie pre seniorov - Smaragd 11 979,26 11979.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky - Nitriansky kraj Zariadenie pre seniorov - Smaragd 11 979,26 11979.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pekárenských výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 432,00 3432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky Fakultná nemocnica Nitra 47 167,49 47167.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pečivo a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 871,85 11871.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 950,00 4950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekárske výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 59 400,00 59400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 920,68 8920.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky Fakultná nemocnica Nitra 12 068,97 12068.97 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pekársky tovar Národný ústav reumatických chorôb 7 244,40 7244.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pekárenských výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka s cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 35 714,00 35714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 980,00 8980.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Pekárenské výrobky Centrum účelových zariadení 158 000,00 158000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 605,00 4605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 46 008,00 46008.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 200,33 8200.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky Fakultná nemocnica Nitra 52 841,91 52841.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka s cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 29 503,00 29503.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 549,00 10549.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Pekárske výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 130 800,00 130800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka s cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 058,00 15058.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 509,00 11509.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Múka s cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 182,00 5182.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 135 838,00 135838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 556,34 8556.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pekárenských výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 623,00 4623.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 118,00 11118.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 040,00 18040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 27 126,00 27126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pečvo a pekárenské výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 423 200,00 423200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zákuskov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 080,00 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky, strúhanka a droždie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 141 882,12 141882.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zákusky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 752,39 9752.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 085,00 11085.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 24 340,00 24340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 542,00 23542.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Múky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 117 430,50 117430.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pekárenských výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 470,08 9470.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 539,00 8539.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 089,00 13089.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 950,56 4950.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 464,64 2464.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 714,00 714.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 783,05 783.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 581,00 14581.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Potraviny Fakultná nemocnica Nitra 460 745,00 460745.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb, pekárenské výrobky, zákusky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 994,60 9994.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 11 861,28 11861.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 29 169,71 29169.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pečivo a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 161,00 11161.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 349,15 2349.15 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 868 000,00 868000.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 272,00 15272.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Pečivo a pekárenské výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 423 200,00 423200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 653,00 10653.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
+421918601202


kamenikovab@penam.sk
sonlajtnerovak@penam.sk
chovanovam@penam.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 134 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Monika Babišová
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Alexej Bílek
Adresa:
Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Václav Knotek
Adresa:
Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zbyněk Průša
Adresa:
Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Babiš
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Babiš
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Cintorínska 22 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Staré záhrady 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×