Dodávateľ

Marián Hucík - Kika Wood

Brezovica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Marián Hucík - Kika Wood

IČO: 52913805

Adresa: Pekárenská 277/29, Brezovica

Registračné číslo: 2020/4-FO-F2776

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Apríl 2020

Záznam platný do: 14. Apríl 2023

Posledná zmena: 15. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2021 98 593,90 EUR 23 23
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 1 790,00 EUR 1 1
2021 96 803,90 EUR 22 22

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 14 997,00 14997.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 790,00 1790.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100,00 100.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 97,83 97.83 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 2 275,00 2275.00 EUR
Mesto Komárno 1 623,25 623.25 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 345,25 345.25 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 3 580,00 3580.00 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 5 395,83 5395.83 EUR
Stredná priemyselná škola 1 4 390,83 4390.83 EUR
Stredná priemyselná škola 1 1 333,33 1333.33 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 10 929,17 10929.17 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 11 666,67 11666.67 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 6 581,66 6581.66 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 3 744,00 3744.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 1 333,25 1333.25 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 7 915,83 7915.83 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 3 161,67 3161.67 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 1 545,83 1545.83 EUR
Základná škola Sačurov 1 3 037,50 3037.50 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 13 750,00 13750.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 192,00 3192.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a vybavenie učebne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 750,00 5750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Regále Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup školského nábytku Základná škola Sačurov 5 650,00 5650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelársky – otvorený policový regál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 416,98 416.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dosky na školský nábytok Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 4 600,00 4600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stoly do školskej čitárne Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 908,00 1908.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ Mesto Komárno 793,40 793.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 119,00 119.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup školského nábytku Gymnázium V. B. Nedožerského 15 318,00 15318.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 12 260,00 12260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 7 900,00 7900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 4 122,56 4122.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čiastočná výmena školských lavíc a stoličiek v triedach a učebniach Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 16 594,32 16594.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok 2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 27 200,00 27200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie kancelárskeho nábytku Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 959,24 4959.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
školské lavice a školské stoličky pre žiakov stredných škôl Spojená škola Banská Bystrica 10 800,00 10800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
školské lavice a školské stoličky pre žiakov stredných škôl Spojená škola Banská Bystrica 3 200,00 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 656,00 16656.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Školské lavice s katedrou a stoličkami - SŠ (17+1) Stredná priemyselná škola 2 800,00 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok Stredná priemyselná škola 3 088,00 3088.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 355,00 8355.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a stoličky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 15 320,00 15320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×