Dodávateľ

Ryba Žilina, spol. s r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ryba Žilina, spol. s r.o.

IČO: 31563490

Adresa: P.O.Hviezdoslava 7194/85, Žilina

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5418

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Jún 2020

Záznam platný do: 16. Jún 2023

Posledná zmena: 20. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 1 642,50 EUR 2 2
2018 12 829,94 EUR 4 4
2019 30 781,67 EUR 2 2
2020 4 291,67 EUR 1 1
2021 53 918,66 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 1 642,50 EUR 2 2
2018 12 829,94 EUR 4 4
2019 30 781,67 EUR 2 2
2020 4 825,00 EUR 2 2
2021 53 385,33 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinský samosprávny kraj 1 8 597,00 8597.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 065,77 1065.77 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 546,00 4546.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 27 184,00 27184.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 11 250,00 11250.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 36 883,33 36883.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 4 291,67 4291.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 6 956,67 6956.67 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 1 678,33 1678.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 011,67 1011.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Balené šaláty lahôdkové a rybacie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybacie, lahôdkové šaláty a lahôdky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 830,57 830.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ryby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 500,00 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina, ryby, šaláty Ekonomická univerzita v Bratislave 571,92 571.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rybacie a lahôdkové šaláty "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 808,21 808.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina, ryby, šaláty Ekonomická univerzita v Bratislave 709,20 709.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Balené majonézové šaláty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 590,00 28590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky (12-21) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 057,60 9057.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 048,00 6048.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rybacie a lahôdkové šaláty "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 145,00 1145.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 1 159 217,00 1159217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Balené majonézové šaláty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 685,00 15685.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 455,20 5455.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre školské jedálne 2021-2023 Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 600 000,00 1600000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Erika.Gaborikova@rybaza.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 147 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Antošík
Adresa:
Sad na Studničkách 4 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Antošík
Adresa:
Sad na Studničkách 4 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Miroslav Bobák
Adresa:
Pčolinská 38 Snina 06901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Antošík
Adresa:
Sad na Studničkách 4 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Antošík
Adresa:
Sad na Studničkách 4 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Gáboríková s.r.o.
Adresa:
Rybníky 13 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×