Dodávateľ

Insomnium, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Insomnium, s. r. o.

IČO: 46590129

Adresa: Mlynské Nivy 54, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4233

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. August 2020

Záznam platný do: 21. August 2023

Posledná zmena: 22. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 291 584,00 EUR 2 2
2015 24 720,00 EUR 1 1
2016 3 746 512,26 EUR 31 31
2017 86 730,00 EUR 3 3
2018 373 890,00 EUR 1 1
2020 2 909,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 291 584,00 EUR 2 2
2015 24 720,00 EUR 1 1
2016 3 746 512,26 EUR 31 31
2017 86 730,00 EUR 3 3
2018 373 890,00 EUR 1 1
2020 2 909,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 172 084,00 172084.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 2 909,00 2909.00 EUR
Obec Železník 1 258 833,00 258833.00 EUR
Dopravný úrad 1 5 795,83 5795.83 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 66 980,00 66980.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 130 857,63 130857.63 EUR
Obec Teriakovce 1 129 050,00 129050.00 EUR
Obec Kružlová 3 626 160,00 626160.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 24 720,00 24720.00 EUR
Obec Záhradné 1 689 160,00 689160.00 EUR
Mesto Trenčín 1 0,00 0.00 EUR
Obec Rozložná 1 82 799,17 82799.17 EUR
Obec Koplotovce 1 69 291,67 69291.67 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 17 900,00 17900.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 4 430,00 4430.00 EUR
Obec Brusnica 2 0,00 0.00 EUR
Obec Vyšný Hrušov 1 327 750,00 327750.00 EUR
Obec Tisinec 1 283 081,00 283081.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 5 430,00 5430.00 EUR
Obec Vagrinec 1 17 000,00 17000.00 EUR
Obec Kručov 1 309 591,00 309591.00 EUR
Obec Fričovce 1 150 976,00 150976.00 EUR
Obec Nižný Mirošov 2 0,00 0.00 EUR
Obec Vyšná Olšava 1 362 329,00 362329.00 EUR
Obec Kolbovce 1 0,00 0.00 EUR
Obec Dravce 1 82 809,17 82809.17 EUR
AXON PRO, s.r.o. 1 373 890,00 373890.00 EUR
Obec Havranec 1 82 793,33 82793.33 EUR
Obec Kaľava 1 82 820,83 82820.83 EUR
Obec Krajná Poľana 1 0,00 0.00 EUR
Obec Matovce 1 124 013,63 124013.63 EUR
Obec Mičakovce 1 0,00 0.00 EUR
Obec Korunková 1 23 141,00 23141.00 EUR
Základná škola Veľké Leváre 1 19 750,00 19750.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozšírenie Mestského kamerového systému v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 199 000,00 199000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezpečnostné kamery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 166 000,00 166000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rozšírenie mestského kamerového systému v mestskej časti Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 29 160,00 29160.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Podpora kreatívnych riešení AXON PRO, s.r.o. AXON PRO, s.r.o. 373 890,00 373890.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch Obec Koplotovce 97 632,11 97632.11 EUR 2016 Tovary Áno 1
Systém zamedzujúci kriminalitu a vandalizmus Obec Havranec 168 428,00 168428.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Systém zamedzujúci kriminalitu a vandalizmus Obec Dravce 171 194,00 171194.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Systém zamedzujúci kriminalitu a vandalizmus Obec Kaľava 149 008,00 149008.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Systém zamedzujúci kriminalitu a vandalizmus Obec Rozložná 152 850,00 152850.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Krajná Poľana 262 148,00 262148.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrno-spoločenskej budovy Obec Matovce 253 911,00 253911.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Úprava verejnych priestranstiev Obec Kolbovce 148 219,00 148219.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Uprava a tvorba verejnych prestranstiev Obec Nižný Mirošov 138 102,00 138102.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Úprava verejnych priestranstiev Obec Brusnica 96 003,58 96003.58 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Úprava verejných priestranstiev Obec Mičakovce 97 560,50 97560.5 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obec Fričovce 228 000,00 228000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Kručov 465 000,00 465000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia materskej školy Obec Teriakovce 192 000,00 192000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Vyšný Hrušov 482 000,00 482000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výmena okien a dverí Jedálne a telocvične Obec Nižný Mirošov 148 238,00 148238.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Monitorovací kamerový systém s dátovým tokom na Mestskú políciu Bratislava - II.časť Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Vyšná Olšava EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Tisinec EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Stavebna úprava Obecného úradu Obec Záhradné EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Železník EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti Obec Kružlová EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Stavebné úpravy v interiéri administratívnej budovy Dopravný úrad 7 042,75 7042.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Brusnica EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
DODANIE A VÝMENA PODLAHOVÝCH KRYTÍN A MALIARSKÉ PRÁCE Pôdohospodárska platobná agentúra 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rozšírenie existujúceho kamerového systému do vnútornych priestorov a na pracoviská Národný onkologický ústav 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nadstavba materskej školy Obec Kružlová EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Protipovodňové úpravy Obec Vagrinec EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Obec Korunková EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Úprava vodného toku Obec Kružlová EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Objektová bezpečnosť objektov verejného obstarávateľa a jeho kancelárskych priestorov. Upgrade a inštalácia kamerového systému v budovách verejného obstarávateľa. . Hlavné mesto SR Bratislava 23 228,12 23228.12 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena podlahovej krytiny Základná škola Veľké Leváre 29 500,00 29500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uvedenie bytov do užívaniaschopného stavu Mestská časť Bratislava - Ružinov 96 300,00 96300.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho kamerového systému 1/2017 Mesto Trenčín 22 950,00 22950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 7 objektoch v Nitrianskom kraji (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 577,33 1577.33 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných revízií inštalovaných prvkov fyzickej a objektovej bezpečnosti v 4 objektoch v Trnavskom kraji (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 915,30 1915.3 EUR 2020 Služby Nie 1www.insomnium.sk


+4210918493169

+421903421101

+421918493169

+421918493169


insomnium@insomnium.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 392 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing., PhD. Martin Ďurik
Adresa:
Gorkého 578/16 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., PhD. Martin Ďurik
Adresa:
Gorkého 578/16 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Záznam do:
5. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
B&B, advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Rázusova 1 Košice - mestská časť Juh 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 30.07.2019 do: 5.08.2019

StiahniZáznam platný od: 24.08.2017 do: 30.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×