Dodávateľ

Ivan Hoferica - LIMAR

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ivan Hoferica - LIMAR

IČO: 34653490

Adresa: Pod komínom 12728/8, Prešov

Registračné číslo: 2019/5-FO-F571

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Máj 2019

Záznam platný do: 30. Máj 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 98 269,16 EUR 96 96
2017 94 216,81 EUR 65 65
2018 12 502,39 EUR 16 16
2019 12 485,62 EUR 11 11
2020 6 279,82 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 98 269,16 EUR 96 96
2017 94 216,81 EUR 65 65
2018 12 502,39 EUR 16 16
2019 12 485,62 EUR 11 11
2020 6 279,82 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 4 683,30 4683.30 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 1 458,25 1458.25 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 11 905,25 11905.25 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 4 440,89 4440.89 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 2 714,99 2714.99 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 3 530,83 3530.83 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 21 913,17 21913.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 7 661,80 7661.80 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 124,99 124.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 2 258,81 2258.81 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 108,33 108.33 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 1 819,99 1819.99 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 949,99 949.99 EUR
Mesto Prievidza 1 1 583,32 1583.32 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 148,99 148.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 262,49 262.49 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 692,90 1692.90 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 219,99 219.99 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 970,82 970.82 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 10 299,14 10299.14 EUR
HOREZZA, a.s. 1 1 250,00 1250.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 5 142,98 5142.98 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 9 019,79 9019.79 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 6 425,79 6425.79 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 23 958,33 23958.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 281,63 1281.63 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 1 358,32 1358.32 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 104,15 104.15 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 2 166,66 2166.66 EUR
Mesto Nové Zámky 1 249,16 249.16 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 2 524,16 2524.16 EUR
Slovenské národné múzeum 2 660,49 660.49 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 4 414,93 4414.93 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 552,66 552.66 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 1 798,32 1798.32 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 7 069,22 7069.22 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 5 974,95 974.95 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 666,66 666.66 EUR
Záchranná služba 1 4 624,99 4624.99 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 11 412,49 11412.49 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 374,16 374.16 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 2 415,83 2415.83 EUR
Slovenské národné divadlo 1 2 499,99 2499.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 1 182,20 1182.20 EUR
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 1 608,33 608.33 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 624,17 624.17 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 382,49 382.49 EUR
Zoologická záhrada 3 2 360,24 2360.24 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 259,99 1259.99 EUR
Národný onkologický ústav 1 859,99 859.99 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 9 991,66 9991.66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 783,32 1783.32 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 1 741,66 1741.66 EUR
Krajská prokuratúra 2 1 874,98 1874.98 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 234,99 234.99 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 12 170,77 12170.77 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 1 816,66 1816.66 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 366,67 366.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 270,32 270.32 EUR
Dopravná akadémia 2 220,83 220.83 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 207,49 207.49 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 666,62 1666.62 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 139,16 139.16 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 4 170,78 4170.78 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 470,83 470.83 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 307,49 307.49 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 224,99 224.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 1 519,99 1519.99 EUR
Domov MÁRIE 1 0,00 0.00 EUR
Obec Zemplínska Nová Ves 1 2 491,65 2491.65 EUR
Športové gymnázium 1 0,00 0.00 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 1 699,99 699.99 EUR
Základná škola s materskou školou, J.Mudrocha1343/19, Senica 1 569,99 569.99 EUR
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 1 2 216,66 2216.66 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 1 624,99 1624.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka so sušičkou MH Invest II, s.r.o. 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312,00 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 680,58 2680.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektrospotrebiče Ekonomická univerzita v Bratislave 191,00 191.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný material,žiarivky,žiarovky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 349,88 1349.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 478,00 478.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Dopravná akadémia 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky (chladničky, mrazničky,mikrovlné rúry) Domov MÁRIE 1 480,00 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická pračka Mesto Dunajská Streda 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová biela /electrolux,zanussi,whirpool/ Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Gréckokatolícka charita Prešov 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 289,00 289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 152,00 1152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 318,00 318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Whirlpool ARC 104/1/A+, alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 333,00 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušička poloprofesionálna alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3416 Chladnička 50l s výparníkom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 583,00 583.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky ventilované Univerzitná nemocnica Bratislava 7 150,00 7150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"CHLADNIČKA DVOJDVEROVÁ" - NORDline TN 1400 alebo "ekvivalent" Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 988,22 1988.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- kombinovaná chladnička Zoologická záhrada 326,00 326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektircký sporák MORA ES 823 MW biely, chladnička Zanussi ZRA21600WA biela , mikrovlnná rúra Samsung MS 23F301TAS, elektrický varič alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 224,00 1224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička a sklokeramická dvojplatnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 291,00 291.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 332,00 332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuhynské vybavenie - plynový sporák s elektrickou rúrou, chladnička s mrazničkou, elektrická smažiaca panvica, umývačka riadu Obec Zemplínska Nová Ves 2 990,00 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilovaná chladiaca skriňa jednodverová presklená Technická univerzita v Košiciach 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 572,50 572.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladiaci box Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 829,00 1829.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička GORENJE R 6192 DW Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky Univerzitná nemocnica Bratislava 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skriňa chladiaca Základná škola s materskou školou, J.Mudrocha1343/19, Senica 955,60 955.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička CANDY CFO 050 E alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3616 Chladnička 70l s výparníkom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť, chladnička, mikrovlná rúra, rýchlovarná kanvica, varič, farebný televízor, vysavač prachu, stolová lampa, ventilátor Záchranná služba 5 906,00 5906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika Kancelária prezidenta SR 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče- kombinovaná chladnička a rýchlovarná kanvica Zoologická záhrada 121,63 121.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zanussi ZRG 10800WA Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička vstavaná Beko BU 1101 /alebo ekvivalent/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratórií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 674,00 674.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory LiFePO4 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou ELEKTROLUX EJ2801AOW2 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 162,00 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chladnička jednodverová biela /electrolux,zanussi,whirpool/ Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 392,00 392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 455,00 455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky, mrazničky a mikrovlnná rúra Biomedicínske centrum SAV 13 961,29 13961.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou voľne stojaca, Mikrovlnná rúra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 799,16 799.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potrubný ventilátor Technická univerzita v Košiciach 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnné rúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 947,00 10947.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela a čierna technika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 871,50 871.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 976,00 2976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektrický sporák, chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Indesit SIAA 12S alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup umývačky riadu Trenčiansky samosprávny kraj 367,58 367.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 230,00 4230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 532,00 2532.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Axiálny priemyselný ventilátor Národný onkologický ústav 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 922,00 922.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička biela ventilovaná 600 l Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička dvojdverová S 1400 alebo ekvivalent Športové gymnázium 2 360,00 2360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiarenské zariadenia-jednodverová chladnička s mrazničkou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 124,99 124.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika a drobné spotrebiče 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 8 960,00 8960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"monoklimatická chladnička" - Zanussi ZRG11600WA Stredná odborná škola drevárska 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5616 Chladnička 70 – 90 l s výparníkom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Hlavné mesto SR Bratislava 2 267,58 2267.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička ELECTROLUX ERF1501FOW3,jednodver.chlad. respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou ELEKTROLUX EJ2801AOW2 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 339,00 339.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička so zabudovaným mraziacim oddielom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varná doska Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 496,00 1496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Práčka s predným plnením Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mraznička policová /značky Whirpool,Liebherr,Bosch/ Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské elektrické spotrebiče a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 368,08 1368.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky a drobné spotrebiče Univerzitná nemocnica Bratislava 2 670,00 2670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička BEKO TSE 1283 resp. ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kombinovaný sporák Slovenské národné múzeum 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Dopravná akadémia 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 358,80 358.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry, chladničky, stolový mixér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 627,90 1627.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebný LED televízor a držiaky na stenu Základná škola Májové námestie 1, Prešov 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Whirpool ARC 103AP alebo kompatibilný ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 450,00 23450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička, výrobník ľadu Technická univerzita v Košiciach 11 300,00 11300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 137,50 137.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika - Elektrický sporák so sklokeramickou doskou a teplovzdušnou rúrou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička LIEBHERR CTPsl 2541 Slovenské národné múzeum 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická pec statická Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 2 950,00 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Práčky so sušičkou Slovenské národné divadlo 3 580,00 3580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
varná kanvica 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 515,00 5515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry, chladničky, stojanový ventilátor, stolný ventilátor, vysávače, vstavané elektrické dosky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 365,00 3365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej a čiernej techniky s príslušenstvom MH Invest II, s.r.o. 9 999,00 9999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar 10 ks Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická pec - trojrúra do kuchyne Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 743,68 3743.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky, mrazničky, chladiaca skriňa Univerzitná nemocnica Bratislava 9 070,00 9070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elekrické spotrebiče pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 139,20 139.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 34,00 34.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladničky, mikrovlnná rúra, konvice a konvektory Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 114,00 1114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač vreckový na suché vysávanie a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84,99 84.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné spotrebiče NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 959,00 2959.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Electrolux EJ2302AOW2, dvojdverová chladnička, 1 kus alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
varič elektrický jednoplatničkový Ekonomická univerzita v Bratislave 719,00 719.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zásuvková mraznička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice, chladnička, mraznička, vysávače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 351,00 2351.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 162,00 162.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mraziacim boxom Indezit LI8 S1 X Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička, ponorný mixér, mlynček Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 235,00 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika, elek. spotrebiče, vybavenie sociálnych zariadení a spotrebný materiál (24_2017) Zoologická záhrada 2 384,71 2384.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák na tuhé palivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatická práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička, mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 242,00 242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elekrické spotrebiče pre domácnosť - kavovár, mikrovlnka, filtračná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Beko TSE 1283 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 199,00 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov - bielej a čiernej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 15 424,37 15424.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou kombinovaná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný nerezový sporák Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče Centrum sociálnych služieb TAU 2 248,33 2248.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňová mraznička FEMINA Domov sociálnych služieb 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladničky, rýchlovarná kanvica, predlžovacie káble, alkalické monočlánky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarivkové svietidlá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
umývačka riadu, truhlicový mraziaci box, ponorný mixér tyčový Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hotelové minichladničky Candy alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednodverová monoklimatická chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej rúry a sušičky na prádlo Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 833,00 833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Práčka so sušičku Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TV prijímače, držiaky na stenu, chladničky. Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 12 630,00 12630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Pôdohospodárska platobná agentúra 2 580,00 2580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou 86 L Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 138,42 138.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 572,00 572.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný voľnestojaci sporák Mora K 868 AS s plynovou varnou doskou a multifunkčnou elektrickou rúrou MF11 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický elektrický sporák Mora C 611 BW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 998,40 998.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektrických spotrebičov a bielej techniky Mesto Prievidza 2 040,00 2040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180,70 1180.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 844,90 844.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 475,00 475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180,70 1180.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, umývačka riadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 744,00 744.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chladničiek a mikrovlných rúr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 937,60 2937.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 660,00 1660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 399,00 399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 620,00 1620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebiče - chladničky, kuchynský robot a reproduktory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 750,00 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 242,00 242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilovaná jednodverová mraznička 1ks Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojplatničkový varič Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 732,00 732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilovaná jednodverová mraznička 1ks Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup chladiacich a mraziacich zariadení Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 5 450,00 5450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stolové lampy Mesto Nové Zámky 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka s predným plnením Whirlpool Supreme Care FSCR 10432 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 510,00 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 884,65 2884.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka Whirpool AWG 912 S PRO alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 899,00 899.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 382,00 4382.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Stredná odborná škola, Prakovce 282 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 222 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ivan Hoferica
Adresa:
Pod komínom 8 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×