Dodávateľ

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 36250643

Adresa: Ivánska cesta2 2, Bratislava

Registračné číslo: 2018/7-PO-E8461

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2018

Záznam platný do: 10. Júl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 32 761,00 EUR 1 1
2016 37 547,17 EUR 11 11
2017 137 025,80 EUR 18 18
2018 12 925,86 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 32 761,00 EUR 1 1
2016 37 547,17 EUR 11 11
2017 137 025,80 EUR 18 18
2018 12 925,86 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Domov seniorov Lamač 1 32 761,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 4 673,68 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 2 833,33 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 4 890,00 EUR
Mesto Komárno 2 1 117,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 33,08 EUR
Domov pri kríži 2 5 080,83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 999,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 2 893,50 EUR
Mesto Košice 2 15 539,17 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 289,17 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 109 899,58 EUR
Slovenské národné múzeum 3 2 897,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 5 148,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 150,00 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 0,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 7 284,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 6 458,33 EUR
Obchodná akadémia 2 8 158,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 918,74 EUR
Vlastivedné múzeum v Hlohovci 1 2 219,59 EUR
Materská škola 1 790,00 EUR
Hotelová akadémia 2 3 226,83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena podlahovej krytiny Domov seniorov Lamač 45 800,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Koberec pre MŠ Mesto Komárno 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava podlahových krytín Obchodná akadémia 10 486,08 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Koberce do materskej školy Materská škola 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC podlahovina Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 8 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce s pokládkou a lepením Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 080,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepenie kobercov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 673,95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce do materských škôl Mesto Košice 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC podlahovina Domov pri kríži 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záťažový koberec a metrážny behúň Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 19 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metrážny koberec Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 5 729,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
koberec- červený Vlastivedné múzeum v Hlohovci 2 663,51 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC podlahovina s dreveným dekorom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 910,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kobercov pre interiér Hotelová akadémia 2 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena podlahových krytín - kobercov Štátny fond rozvoja bývania 9 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina-Objektová PVC podlahovina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 138,77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberec pre Materskú školu Mesto Komárno 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PVC podlahovina s dreveným dekórom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena PVC - 2 odborné učebne Obchodná akadémia 3 235,92 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Výmena nových kobercov a podlahových krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 133 646,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 658,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PVC podlahovina Domov pri kríži 3 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka koberca pre interiér Hotelová akadémia 2 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
koberec, PVC Slovenské národné múzeum 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 976,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
koberec, PVC Slovenské národné múzeum 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PVC krytina a koberec Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 252,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie interiérového koberca Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie interiérového koberca Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie interiérového koberca Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha, PVC krytina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie interiérového koberca Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 137,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koberce do materských škôl_2018 Mesto Košice 16 890,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krytiny-záťažový koberec Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 347,37 EUR 2018 Tovary Nie 1
podlahová krytina Slovenské národné múzeum 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
+421243636541


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 212 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Natália Horváthová
Adresa:
Stará Hora 5 Hlohovec 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Horváthová
Adresa:
Stará Hora 5 Hlohovec 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Horváth
Adresa:
Pribinova 22A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Július Horváth
Adresa:
Stará Hora 5 Hlohovec 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Horváthová
Adresa:
Stará Hora 5 Hlohovec 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Július Horváth
Adresa:
Stará Hora 5 Hlohovec 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Július Horváth
Adresa:
Stará Hora 5 Hlohovec 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Dalibor Pavelka
Adresa:
Pribinova 46 Hlohovec 92001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 31.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×