Dodávateľ

CHEMIX-D s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CHEMIX-D s.r.o.

IČO: 31406840

Adresa: Pri vinohradoch 172, Bratislava

Registračné číslo: 2017/4-PO-D3120

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Apríl 2017

Záznam platný do: 2. Apríl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 141 510,00 EUR 1 1
2014 156 000,00 EUR 2 2
2015 206 990,00 EUR 1 1
2016 270 148,00 EUR 4 4
2017 525 000,00 EUR 4 4
2018 226 083,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 156 000,00 EUR 2 2
2015 348 500,00 EUR 2 2
2016 270 148,00 EUR 4 4
2017 525 000,00 EUR 4 4
2018 226 083,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 6 583,33 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 880,00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 401 990,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 298,00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 730 810,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 2 170,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 381 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemická ochrana okresných drevín vo verejnej zeleni v mestskej časti Bratislava-Petržalka proti škodcom Mestská časť Bratislava - Petržalka 65 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Deratizácia verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 65 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Postrek proti komárom Bratislavský samosprávny kraj 206 990,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Výkon deratizácie, desinsekcia a dezinfekcie na pozemkoch a v objektoch (nehnuteľnostiach) vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava 321 733,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby dezinsekcie Hlavné mesto SR Bratislava 150 000,00 EUR 2012 Služby Nie 1
Postrek proti komárom Bratislavský samosprávny kraj 195 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni v MČ Bratislava-Petržalka proti škodcom Mestská časť Bratislava - Petržalka 90 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 135 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizačné a dezinsekčné služby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 6 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Dezinsekcia Ekonomická univerzita v Bratislave 2 627,52 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby dezinsekcie Hlavné mesto SR Bratislava 131 904,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Dezinsekčný plošný pozemný postrek proti komárom Hlavné mesto SR Bratislava 265 180,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Deratizácia objektov - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 300,00 EUR 2018 Služby Nie 1
+42144880630


ddd@chemix-d.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr. Zdenek Jaško
Adresa:
Moskovská 2669/23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branislav Jaško
Adresa:
Olšová 7594/4 Bratislava - mestská časť Rača 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Zdenek Jaško
Adresa:
Moskovská 23 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branislav Jaško
Adresa:
Olšová 4 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.
Adresa:
Námestie Matice slovenskej 2/408 Žiar nad Hronom 96501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×