Dodávateľ

HOBLO, spol. s r.o.

Pliešovce
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HOBLO, spol. s r.o.

IČO: 45630429

Adresa: Zvolenská cesta 52/41, Pliešovce

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9457

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. December 2018

Záznam platný do: 5. December 2021

Posledná zmena: 6. December 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 127 963,50 EUR 21 21
2017 280 787,82 EUR 23 23
2018 19 890,00 EUR 3 3
2019 69 099,34 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 127 963,50 EUR 21 21
2017 280 787,82 EUR 23 23
2018 22 590,00 EUR 4 4
2019 66 399,34 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 13 758,33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 19 083,33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 4 741,67 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 19 498,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 94 172,50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 3 516,00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 2 700,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 11 780,83 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 49 000,00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 949,17 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 14 699,00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 7 608,00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1 000,00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 2 500,00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 77 343,33 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 3 999,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 5 916,67 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 13 741,67 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 18 333,33 EUR
Národný onkologický ústav 1 2 099,00 EUR
Okresný súd Michalovce 1 50 000,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 250,00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 21 550,00 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 0,00 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 5 750,00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 3 900,00 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 4 100,00 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 3 3 877,50 EUR
Spojená škola 1 4 940,83 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 2 500,00 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 2 450,00 EUR
Obec Klenovec 1 2 750,00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 3 324,17 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 22 908,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nábytok - knižnica, stôl, stoličky Technická univerzita v Košiciach 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 22 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - zasadacia miestnosť Technická univerzita v Košiciach 6 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska kuchynka s vybavením Gymnázium Andreja Kmeťa 1 128,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kuchynky s vybavením Gymnázium Andreja Kmeťa 2 832,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, doprava a montáž galerijného pultu a kuchynskej linky Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 800,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Šatníkové skrine, lavica, kancelárske kreslá Národný onkologický ústav 3 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku 1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie vstupnej haly Technická univerzita v Košiciach 2 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zasadacej miestnosti a knižnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda a nočný stolík Spojená škola 7 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 082,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 427,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nočné stolíky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 45 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 6 972,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský nábytok a vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do reštauračných a hotelových priestorov Centrum účelových zariadení 21 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 5 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do konferenčných miestností, rôzny nábytok Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 760,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kuchynky s vybavením Gymnázium Andreja Kmeťa 2 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 298,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 49 794,64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bratislava - výmena kuchynskej linky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 800,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Kancelársky nábytok alebo ekvivalent Inšpektorát práce Bratislava 6 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 2 028,44 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku a iného vybavenia Okresný súd Michalovce 94 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 665,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 13 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do konferenčnej miestnosti Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 833,62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Verejné obstarávanie – Interiérové vybavenie – kancelársky nábytok, stoličky a kreslá. Hlavné mesto SR Bratislava 16 288,44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské linky a vstavaná skriňa s posuvnými dverami Technická univerzita v Košiciach 3 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunitné centrum - interiérové vybavenie: nábytok Obec Klenovec 5 017,78 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 890,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 194,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a ostatný nábytok - výroba na mieru LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 150 005,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho a sedacieho nábytku Slovenská inovačná a energetická agentúra 46 296,79 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka, osadenie a odstránenie 2 271 ks drevených stĺpikov - smerových kolov. Hlavné mesto SR Bratislava 22 370,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynská linka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váľanda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok SHP Rozhlas a televízia Slovenska 4 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 180,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska skriňa, kovový vešiak na kabáty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 836,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do kuchynky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 138,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly a skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 368,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, sedací nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 124 981,82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové, šatníkové dvojdverové skrine a nové, drevené stoličky pre seniorov Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 5 157,30 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Stoly a skrine Hlavné mesto SR Bratislava 2 646,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 63 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Hvodlik
Adresa:
Zvolenská cesta 44/2 Pliešovce 962 63
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017

Meno:
Martina Kršiaková
Adresa:
Školská 10/8 Pliešovce 962 63
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×