Dodávateľ

UniKnihy.sk, s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UniKnihy.sk, s.r.o.

IČO: 36683132

Adresa: Vysoká 12, Bratislava-Staré Mesto

Registračné číslo: 2018/8-PO-E8735

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. August 2018

Záznam platný do: 14. August 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 52 722,32 EUR 43 43
2017 59 543,12 EUR 40 40
2018 41 540,72 EUR 22 22
2019 56 760,39 EUR 13 13
2020 21 205,36 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 52 722,32 EUR 43 43
2017 59 543,12 EUR 40 40
2018 41 540,72 EUR 22 22
2019 56 760,39 EUR 13 13
2020 21 205,36 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 14 535,19 EUR
Mesto Skalica 1 18 679,00 EUR
Základná škola Námestovo - Brehy 1 1 062,73 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 1 447,82 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 24 6 860,04 EUR
Mesto Modra 1 37 180,91 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 2 920,00 EUR
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 2 3 712,72 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 136,36 EUR
Stredná priemyselná škola 1 3 608,18 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 1 2 171,82 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 2 3 466,37 EUR
Základná škola Kežmarská 28 Košice 1 0,00 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 2 10 261,82 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 1 181,50 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 6 141,80 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 6 999,99 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 1 0,00 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 1 890,90 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 3 7 679,00 EUR
Základná škola 1 0,00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 1 818,19 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 1 809,08 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 2 030,82 EUR
Dopravná akadémia 1 984,55 EUR
Základná škola 1 3 199,99 EUR
Základná škola Juraja Fándlyho 1 1 960,00 EUR
Základná škola Šrobárova 1 0,00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 258,33 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 2 608,18 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 3 190,00 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 2 190,00 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 2 017,27 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 1 439,09 EUR
Základná škola 1 2 362,72 EUR
Stredná odborná škola technická 3 1 200,91 EUR
Základná škola Fiľakovo 1 1 281,81 EUR
Základná škola s materskou školou Bolešov 1 920,90 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 3 818,18 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským J. Erdélyiho 1 1 907,26 EUR
Evanjelická spojená škola 1 1 231,82 EUR
Spojená škola 1 9 544,55 EUR
Základná škola 1 0,00 EUR
Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 1 1 253,63 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 3 180,91 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 2 145,45 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 2 424,55 EUR
Obchodná akadémia 1 1 826,36 EUR
Základná škola 1 0,00 EUR
Športové gymnázium 1 1 871,81 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 2 976,36 EUR
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 2 0,00 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 1 597,27 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 1 585,45 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 2 590,91 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 8 094,08 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 2 124,54 EUR
Základná škola Andreja Radlinského 1 1 433,64 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 1 990,00 EUR
Základná škola, Bernolákova 16, Košice 1 1 782,00 EUR
Hotelová akadémia 2 1 650,00 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 1 2 312,73 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 7 238,45 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 1 1 284,00 EUR
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 4 1 677,25 EUR
Obchodná akadémia Považská Bystrica 1 1 779,09 EUR
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 1 1 717,27 EUR
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 1 2 526,36 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Učebnice, audio nahrávky, slovníky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 455,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atlas Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 131,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Fiľakovo 1 738,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 3 - 5 (4th Edition) Základná škola s materskou školou Bolešov 1 067,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 4E (4th Edition) 3, Učebnica Project 4E (4th Edition) 4, Project 4E (4th Edition) 5 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 4 741,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnica na AJ pre VI, VII, VIII, IX. ročník Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským J. Erdélyiho 2 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnica na AJ pre VI, VII, VIII, IX. ročník Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2 090,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka pre 6.- 9. ročník Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 1 496,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 3 179,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1 870,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Šrobárova 3 938,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 6.-9.ročník ZŠ Základná škola 3 124,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Námestovo - Brehy 1 300,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 870,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1 804,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 872,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice Family and Friends 2nd Edition 3 Class Book and MultiROM Základná škola J. A. Komenského Revúca 660,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 792,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 3 459,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Kežmarská 28 Košice 2 772,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre základné školy Základná škola Matky Alexie 1 936,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre žiakov 6.-9. ročníka Základná škola 3 355,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Evanjelická spojená škola 1 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre žiakov ZŠ Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 3 573,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Family and friends 1 (2nd Edition), Učebnica Family and friends 2 (2nd Edition), Project 4E (4th Edition) 2 Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 5 033,82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola Andreja Radlinského 1 672,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Družicová 4, Košice 2 574,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 504,95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup odbornej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 452,36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup odbornej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 581,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lexicon 5 Anglický slovník Platinum Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 155,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka II.stupeň Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 937,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola, Bernolákova 16, Košice 1 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slovníky (prekladové, výkladové) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 238,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zákony - Odborné príručky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mapy (nástenné, geografické, turistické) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 167,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické knihy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študijná literatúra Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup odbornej zahraničnej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 197,98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lexicon 5 Anglický slovník Platinum Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 157,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slovníky (prekladové, výkladové) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 573,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup odbornej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 158,92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mapy pre základnú školu TOP SERVIS IT a.s. 1 866,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knižné publikácie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 522,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 582,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life - Pre - intermediate Student's Book Dopravná akadémia 1 117,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 2 265,10 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Športové gymnázium 2 444,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola drevárska 2 464,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maturita Solutions (3rd edition) - Intermediate Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 325,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Obchodná akadémia 2 370,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maturita Solutions (3rd edition) Students Book Pre-Intermediate a Direkt neu 1 Spojená škola Banská Bystrica 4 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knihy-odborné publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 95,94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie NJ Stredná odborná škola technická 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 620,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Hotelová akadémia 1 820,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná zdravotnícka škola 2 276,66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 345,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 477,65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického a nemeckého jazyka jazyka Stredná priemyselná škola dopravná 2 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola 10 597,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka pre žiakov 1.a2.ročníka Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 2 322,34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice nemeckého jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 560,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Hotelová akadémia 156,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kníh – odbornej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 506,54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knihy-odborné publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 769,01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc. Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 922,04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup odbornej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 115,72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Gymnázium V. B. Nedožerského 6 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
New Horizons 2 a Direkt 1 - učebnice cudzích jazykov Spojená škola Banská Bystrica 1 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka a metodická príručka pre učiteľov dejepisu Stredná zdravotnícka škola 2 192,89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná zdravotnícka škola 144,32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice ANJ a NJ pre 3. a 4. ročník SOŠ Spojená škola Banská Bystrica 4 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 130,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice a pracovné zošity na vyučovanie anglického jazyka na SŠ Stredná zdravotnícka škola 3 864,77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Dubnica nad Váhom 2 463,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 562,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzích jazykov Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 855,55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2 775,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 1 956,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického a nemeckého jazyka Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 2 229,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice Stredná priemyselná škola 4 360,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup odbornej zahraničnej a slovenskej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 620,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc - AJ Gymnázium V. B. Nedožerského 6 043,81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 580,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Knihy-odborná literatúra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 940,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup publikácií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 69,51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup publikácií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 586,11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup publikácií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 361,39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Knihy - nákup odbornej odbornej českej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 195,73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Knihy - nákup odbornej odbornej českej literatúry Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 81,33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 2 112,49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka pre 3. a 4. ročník SOŠ, šk. rok 2018/2019 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 303,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Obchodná akadémia Považská Bystrica 2 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Knihy-odborná zahraničná literatúra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 224,02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Knihy-odborná zahraničná literatúra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 103,28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie učebníc a kníh pre Základnú školu Mesto Modra 43 870,70 EUR 2019 Tovary Áno 1
Knihy-odborná literatúra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 204,21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Knihy-odborná literatúra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 271,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka a metodické materiály k učebniciam Základná škola 3 530,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup odbornej literatúry a literárnych pomôcok k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce" Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 7 750,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Juraja Fándlyho 2 156,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnica Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2 365,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 3. - 5. ročník ZŠ Základná škola Michalovce Krymská 5 1 758,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 151,70 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnice - Ošetrovateľské techniky Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 934,51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Knihy Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 188,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Knižničný fond Mesto Skalica 20 551,53 EUR 2020 Tovary Áno 1
Knižničný fond Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 2 950,00 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 142 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Ing. Peter Máčaj
Adresa:
Gajova 3 Bratislava 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×