Dodávateľ

GMT projekt, spol. s r.o.

Bardejov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GMT projekt, spol. s r.o.

IČO: 36484971

Adresa: Námestie SNP 1, Bardejov

Registračné číslo: 2020/1-PO-A9512

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Január 2020

Záznam platný do: 18. Január 2023

Posledná zmena: 16. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 764 989,00 EUR 4 4
2015 4 034 357,00 EUR 10 10
2016 604 307,00 EUR 1 1
2017 2 837 839,00 EUR 4 4
2018 5 431 200,00 EUR 12 12
2019 1 665 183,00 EUR 5 5
2020 1 915 164,00 EUR 4 4
2021 4 712 690,00 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 764 989,00 EUR 4 4
2015 4 034 357,00 EUR 10 10
2016 604 307,00 EUR 1 1
2017 2 837 839,00 EUR 4 4
2018 5 431 200,00 EUR 12 12
2019 1 665 183,00 EUR 5 5
2020 1 915 164,00 EUR 4 4
2021 4 712 690,00 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Prešov 2 2 568 727,00 2568727.00 EUR
Mesto Poprad 1 405 000,00 405000.00 EUR
Mesto Bardejov 1 789 978,00 789978.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 1 329 620,00 1329620.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 604 307,00 604307.00 EUR
Obec Dubinné 2 408 314,00 408314.00 EUR
Obec Nižný Slavkov 1 232 148,00 232148.00 EUR
Mesto Humenné 2 1 648 268,00 1648268.00 EUR
Mesto Krompachy 1 429 000,00 429000.00 EUR
Mesto Medzev 1 206 550,00 206550.00 EUR
Obec Zemplínske Jastrabie 1 297 898,00 297898.00 EUR
Obec Kružlová 1 224 549,00 224549.00 EUR
Obec Čaňa 2 806 980,00 806980.00 EUR
Obec Marhaň 2 997 979,00 997979.00 EUR
Obec Hrabovec 1 731 061,00 731061.00 EUR
Stredná odborná škola 1 1 249 994,00 1249994.00 EUR
Mesto Sobrance 3 532 805,00 532805.00 EUR
Obec Fintice 1 850 349,00 850349.00 EUR
Obec Jarovnice 1 481 315,00 481315.00 EUR
Obec Kružlov 3 1 576 494,00 1576494.00 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 324 777,00 324777.00 EUR
Mesto Giraltovce 2 843 550,00 843550.00 EUR
Obec Spišský Hrhov 1 122 997,00 122997.00 EUR
Obec Zborov 3 1 024 095,00 1024095.00 EUR
Obec Ihľany 1 455 087,00 455087.00 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 234 622,00 234622.00 EUR
Obec Ždiar 1 68 956,00 68956.00 EUR
Obec Brezovička 1 238 137,00 238137.00 EUR
Obec Hendrichovce 1 290 534,00 290534.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 463 614,00 463614.00 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 330 429,00 330429.00 EUR
Obec Hermanovce 1 222 080,00 222080.00 EUR
Obec Turany nad Ondavou 1 307 499,00 307499.00 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 283 621,00 283621.00 EUR
Obec Vyšný Orlík 1 384 395,00 384395.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
HRAD KEŽMAROK - Obnova fasád a úpravy hradbového a parkánového múra Prešovský samosprávny kraj 604 307,00 604307.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Medzev - rekonštrukcia MŠ Mesto Medzev 179 800,00 179800.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kompostáreň Zemplínske Jastrabie Obec Zemplínske Jastrabie 327 035,00 327035.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Russayova vila - obstaranie interiéru Mesto Sobrance 45 463,00 45463.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Russayova vila - obnova kultúrnej pamiatky Mesto Sobrance 466 353,00 466353.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia centra komunitnej a sociálnej práce Giraltovce Mesto Giraltovce 166 687,00 166687.0 EUR 2014 Práce Nie 1
ZŠ Ždiar, strecha po povodniach Obec Ždiar 59 000,00 59000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP Mesto Krompachy 361 483,00 361483.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kaštieľa - Marhaň Obec Marhaň 845 840,00 845840.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístavba a modernizácia základnej školy Ihľany Obec Ihľany 388 000,00 388000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Sobrance Russayova vila obnova kultúrnej pamiatky - 2015 Mesto Sobrance 39 341,00 39341.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kaštieľa - Fintice Obec Fintice 807 970,00 807970.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Nová budova Základnej školy - zateplenie a Budova telocvične - zateplenie Obec Spišský Hrhov 114 950,00 114950.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kompostáreň Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves 298 322,00 298322.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia futbalového štadóna v Humennom - 1.etapa Mesto Humenné 459 811,00 459811.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom – 3.etapa Mesto Humenné 1 150 220,00 1150220.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a odvodnenie- hrad Kežmarok Múzeum v Kežmarku 334 671,00 334671.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 066 656,00 1066656.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zhotovenie stavebných prác na stavbe HENDRICHOVCE, KAŠTIEĽ Zníženie energetickej náročnosti. Obec Hendrichovce 290 534,00 290534.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum Hermanovce Obec Hermanovce 226 571,00 226571.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor) Mesto Prešov 1 657 017,00 1657017.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Obnova nákupného centra Družba Mesto Prešov 993 283,00 993283.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí Mesto Spišské Podhradie 234 622,00 234622.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov Obec Nižný Slavkov 232 148,00 232148.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie počtu žiakov SPŠ v Bardejove na praktickom vyučovaní Stredná priemyselná škola 487 945,00 487945.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Turany nad Ondavou Obec Turany nad Ondavou 307 499,00 307499.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň Obec Marhaň 178 900,00 178900.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacity MŠ Jarovnice Obec Jarovnice 486 007,00 486007.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum Kružlová Obec Kružlová 237 082,00 237082.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum Zborov Obec Zborov 236 182,00 236182.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie počtu žiakov SŠ Juraja Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní Spojená škola Juraja Henischa 283 621,00 283621.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenia tepelno technických vlastností budovy OcU a KD Brezovička Obec Brezovička 238 137,00 238137.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Čaňa - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Obec Čaňa 408 466,00 408466.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrno správnej budovy Vyšný Orlík Obec Vyšný Orlík 391 862,00 391862.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad Mesto Poprad 405 000,00 405000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ZBOROV Obec Zborov 562 975,00 562975.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Slovensko-poľský dom Giraltovce Mesto Giraltovce 649 750,00 649750.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti KRUŽLOV Obec Kružlov 532 476,00 532476.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Košice Nad Jazerom OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 262 964,00 262964.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zberný dvor v obci Zborov Obec Zborov 261 610,00 261610.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Bytový dom v obci Kružlov 2x6 b.j. bežný štandard Obec Kružlov 720 723,00 720723.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Bytovy´ dom v obci Hrabovec 2 x 6 b.j., bezˇny´ sˇtandard Obec Hrabovec 731 061,00 731061.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zlepšenie vzdelávacej inf. v SOŠ agropotrav. a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revitalizácia hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferenčné centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok“_2 Stredná odborná škola 1 249 994,00 1249994.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Kružlov Obec Kružlov 414 106,00 414106.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Dubinné Obec Dubinné 199 657,00 199657.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci - ul. Svornosti Obec Čaňa 398 514,00 398514.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Dubinné Obec Dubinné 208 657,00 208657.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove Mesto Bardejov 874 974,00 874974.0 EUR 2021 Práce Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 24 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing.arch. Slavomír Gmitter
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing.arch. Slavomír Gmitter
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×