Obstarávanie

ZŠ Ždiar, strecha po povodniach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Ždiar
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
59 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
57 463,33
Zaplatené:
97.39%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dňa 14.05.2014 v dôsledku dlhodobého intenzívneho dažďa v Belianskych Tatrách a následného množstva zrážkových vôd na území obce došlo k zvýšeniu hladín všetkých vodných tokov. Následkom množstva zrážkových vôd v období 15 až 16 mája 2014 v katastri obce Ždiar, keď 15.05.2014 bol vyhlásený najvyšší, III. stupeň povodňovej aktivity, došlo k poškodeniu obecného majetku. Celkový rozsah predbežných škôd je uvedený v Súhrnnej správe počas II. a III. stupňa povodňovej aktivity. Oznámenie o stave bolo doručené OÚ CO Poprad a OÚ ŽP Poprad. Rovná strecha Základnej školy s miernym sklonom neudržala nápor prietrže mračien a došlo k masívnemu zatopenie a znefunkčneniu kotolne školy a znehodnoteniu stien školských tried. Následky živelnej pohromy bezprostredne ohrozujú zdravie žiakov a prevádzku školy za ktorú je zodpovedná samospráva. Neodkladne po odstránení následkov zatopenia vnútorných priestorov školy bolo potrebné riešiť sanáciu konštrukcie strechy tak, aby nedošlo k opakovanému prerušeniu prevádzky školského zariadenia. Vonkajšie opláštenie základnej školy bolo spolufinancované z nenávratného finančného príspevku OP ROP a prijímateľ má zmluvnú povinnosť zabrániť jeho znehodnoteniu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 68 956,00 20% EUR 21. Júl 2014 49178

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 29. Júl 2014 29. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/426826/content/869013/download","filename":"ZoD Ždiar-GMT strecha ZŠ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×