Obstarávanie

Nová budova Základnej školy - zateplenie a Budova telocvične - zateplenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Spišský Hrhov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
114 950,00
Konečná suma(Bez DPH):
102 497,50
Zaplatené:
89.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214200-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom riešenia projektu je zateplenie obvodového plášťa novej budovy základnej školy Spišský Hrhov. Predmetom riešenia projektu je zateplenie obvodového plášťa budovy telocvične základnej školy Spišský Hrhov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 4 122 997,00 20% EUR 26. Máj 2015 52432

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441575/content/354023/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Sp. Hrhov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STOMONT spol. s r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441572/content/354021/download","filename":"STOMONT.PDF"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441566/content/354017/download","filename":"GMT.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Referencie 23. Október 2015 23. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441557/content/354009/download","filename":"Referencia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Október 2015 23. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441554/content/354008/download","filename":"Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441563/content/354014/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441563/content/354015/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441581/content/354026/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441560/content/354011/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441578/content/354025/download","filename":"16A Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Január 2015 2. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441548/content/354004/download","filename":"SP jednoobálkové Hrhov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441551/content/354006/download","filename":"GMT Sp. Hrhov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MILANKO spol. s r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/441569/content/354019/download","filename":"Milanko.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×