Obstarávanie

Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Krompachy
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
361 483,00
Konečná suma(Bez DPH):
357 500,00
Zaplatené:
98.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Krompachy, v areáli nemocnice, v katastrálnom území Krompachy. Prístup k stavbe je zabezpečený jestvujúcimi vnútroarealovými spevnenými plochami napojenými na miestnu komunikáciu. Jedná sa o stavebné úpravy suterénu (1.PP) a 1.NP hlavného objektu - vnútorná zmena dispozície, nový vstup do objektu vrátane rampy pre imobilných, výťahová šachta, zateplenie celého objektu vrátane výmeny okien na celom objekte, oprava časti strešnej krytiny, bleskozvodu a klampiarskych výrobkov. V suteréne sú dispozične riešené priestory pre zázemie personálu (šatne, sprchy, umývarka, wc), kotolňa, technologická miestnosť (serverovňa) a skladové priestory. Na 1.NP sú navrhované 3 ambulancie: gastroenterologická, spoločná (interná, diabetologická, kardiologická) a pneumologická so samostatným vstupom a zázemím. V tejto etape sú riešené aj nové pripojenia inžinierskych sieti (voda, kanál, elektrika, plyn).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 429 000,00 20% EUR 25. August 2015 51376

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439145/content/352190/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia po el.aukcií.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 19.11.2014 19. November 2014 19. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439166/content/352221/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov - Nemocnica Krompachy 19.11.2014.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnice z vyhodnotenia splnenia požiadaviek... 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439148/content/352198/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na premet zakázky po doručení vysvetlenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439148/content/352199/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia spolnenia požiadaviek an predmet zakázky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167817/download","filename":"Suťažné podklady_Mesto Krompachy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167818/download","filename":"Príloha č.5 zmluva o dielo - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167819/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167820/download","filename":"Príloha č4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167821/download","filename":"01-asr-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167822/download","filename":"01-eli-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167823/download","filename":"01-our-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167824/download","filename":"01-uvk-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167825/download","filename":"01-zti-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167826/download","filename":"02-rozvod plynu-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167827/download","filename":"03-kanalizacna pripojka-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167828/download","filename":"04-vodovodna pripojka-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167829/download","filename":"05-nn pripojka-vyakz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167830/download","filename":"C.01 Celkova situacia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167831/download","filename":"A_sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167832/download","filename":"obal-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167833/download","filename":"B1_suhrnna technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167834/download","filename":"B2-PBS-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167835/download","filename":"01.B2.02 Podorys 1NP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167836/download","filename":"01.B2.01 Podorys 1PP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167837/download","filename":"01.A.01 Podorys 1PP_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167838/download","filename":"01.A.02 Podorys 1NP_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167839/download","filename":"01.A.03 Podorys 2NP_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167840/download","filename":"01.A.04 Podorys 3NP_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167841/download","filename":"01.A.05 Podorys strechy_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167842/download","filename":"01.A.06 Priecny rez_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167843/download","filename":"01.A.07 Pohlady_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167844/download","filename":"01.A.08 Podorys 1PP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167845/download","filename":"01.A.09 Podorys 1NP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167846/download","filename":"01.A.10 Podorys 2NP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167847/download","filename":"01.A.11 Podorys 3NP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167848/download","filename":"01.A.12 Podorys strechy_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167849/download","filename":"01.A.13 Priecny rez_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167850/download","filename":"01.A.14 Pohlady_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167851/download","filename":"01.A.15 Vytahova sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167852/download","filename":"01.A.16 Rampa a pristresok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167853/download","filename":"01.A.17 Skladby fasad a strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167854/download","filename":"01.A.18 Vykaz plastovych okien a ZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167855/download","filename":"01.A.19 Vykaz hliníkových ZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167856/download","filename":"01.A.20 Vykaz drevenych interier dveri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167857/download","filename":"01.A.21 Vykaz protipoziarnych dveri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167858/download","filename":"01.A.22 Vykaz deliacich priecok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167859/download","filename":"01.A.23 Vykaz klampiarskych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167860/download","filename":"01.A.24 Vykaz zamocnickych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167861/download","filename":"01-asr-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167862/download","filename":"01-asr-ts-priloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167863/download","filename":"obal-01-asr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167864/download","filename":"02.01 Situacia(1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167865/download","filename":"02.01 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167866/download","filename":"02.02 Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167867/download","filename":"02.03 Podorys_axonometria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167868/download","filename":"02.04 Chranicka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167869/download","filename":"02-rozvod plynu-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167870/download","filename":"obal-02-rozvod plynu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167871/download","filename":"03.02 Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167872/download","filename":"03.03 Kanalizacna sachta D600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167873/download","filename":"03.04 Cerpacia sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167874/download","filename":"03.05 Ulozenie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167875/download","filename":"03-kanalizacna pripojka-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167876/download","filename":"obal-03-kanalizacna pripojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167877/download","filename":"obal-03-kanalizacna pripojka-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167878/download","filename":"04.01 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167879/download","filename":"04.02 Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167880/download","filename":"04.03 Ulozenie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167881/download","filename":"04.04 Vyvod signal vodica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167882/download","filename":"04-vodovodna pripojka-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167883/download","filename":"obal-04-vodovodna pripojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167884/download","filename":"05.01 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167885/download","filename":"05.02 Prehladova schema .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167886/download","filename":"05.03 Rezy kablovych ryh .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167887/download","filename":"05-nn pripojka-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167888/download","filename":"05-nn pripojka-hhts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167889/download","filename":"05-nn pripojka-ts_protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167890/download","filename":"obal-05-nn pripojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167891/download","filename":"Vonkajšie vplyvy príloha protokolu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie súťažných podkladov 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352215/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov - Nemocnica Krompachy 13.11.2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352216/download","filename":"Suťažné podklady_Mesto Krompachy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352217/download","filename":"01-eli_rozvadzace-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352218/download","filename":"01-our_datovy rozvadzac-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352219/download","filename":"01-our_internet-vykaz vymer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALKON SV, s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352231/download","filename":"Inent.údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352232/download","filename":"Kritéria na hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352233/download","filename":"List s obsahom ponuky - kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352234/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352235/download","filename":"01-eli-ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352236/download","filename":"ZoD1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439175/content/352224/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE KROMPACHY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z posúdenia splnenia povinností 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439154/content/352205/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia povinností na základe doručenia vysvetlení.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439160/content/352210/download","filename":"Krompachy - ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439169/content/352222/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -KROMPACHY- PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PKB Invest, s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439142/content/352189/download","filename":"Ponuka PKB invest - KROMPACHY kriteria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439157/content/352207/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAG Slovakia, a.s. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439181/content/352237/download","filename":"Ponuka časť Kritériá - DAG SLOVAKIA, a. s..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. August 2015 28. August 2015 []
Iný dokument k zákazke Dodatočná zápisnica z vyhodnotenia 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439151/content/352203/download","filename":"Dodatočná zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439184/content/352238/download","filename":"Krompachy lskp..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×