Obstarávanie

Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Krompachy
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
361 483,00
Konečná suma(Bez DPH):
357 500,00
Zaplatené:
98.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Krompachy, v areáli nemocnice, v katastrálnom území Krompachy. Prístup k stavbe je zabezpečený jestvujúcimi vnútroarealovými spevnenými plochami napojenými na miestnu komunikáciu. Jedná sa o stavebné úpravy suterénu (1.PP) a 1.NP hlavného objektu - vnútorná zmena dispozície, nový vstup do objektu vrátane rampy pre imobilných, výťahová šachta, zateplenie celého objektu vrátane výmeny okien na celom objekte, oprava časti strešnej krytiny, bleskozvodu a klampiarskych výrobkov. V suteréne sú dispozične riešené priestory pre zázemie personálu (šatne, sprchy, umývarka, wc), kotolňa, technologická miestnosť (serverovňa) a skladové priestory. Na 1.NP sú navrhované 3 ambulancie: gastroenterologická, spoločná (interná, diabetologická, kardiologická) a pneumologická so samostatným vstupom a zázemím. V tejto etape sú riešené aj nové pripojenia inžinierskych sieti (voda, kanál, elektrika, plyn).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 429 000,00 20% EUR 25. August 2015 51376

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica Zápisnica 2. September 2015 2. September 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 19.11.2014 19. November 2014 19. November 2014
Iný dokument k zákazke Zápisnice z vyhodnotenia splnenia požiadaviek... 2. September 2015 2. September 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. November 2014 5. November 2014
Iný dokument k zákazke vysvetlenie súťažných podkladov 13. November 2014 13. November 2014
Ponuky uchádzačov ALKON SV, s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. August 2015 31. August 2015
Iný dokument k zákazke Zápisnica z posúdenia splnenia povinností 2. September 2015 2. September 2015
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV 3. September 2015 3. September 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Február 2015 11. Február 2015
Ponuky uchádzačov PKB Invest, s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. September 2015 2. September 2015
Ponuky uchádzačov DAG Slovakia, a.s. 2. September 2015 2. September 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. August 2015 28. August 2015
Iný dokument k zákazke Dodatočná zápisnica z vyhodnotenia 2. September 2015 2. September 2015
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×