Obstarávanie

Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Krompachy
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
361 483,00
Konečná suma(Bez DPH):
357 500,00
Zaplatené:
98.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Krompachy, v areáli nemocnice, v katastrálnom území Krompachy. Prístup k stavbe je zabezpečený jestvujúcimi vnútroarealovými spevnenými plochami napojenými na miestnu komunikáciu. Jedná sa o stavebné úpravy suterénu (1.PP) a 1.NP hlavného objektu - vnútorná zmena dispozície, nový vstup do objektu vrátane rampy pre imobilných, výťahová šachta, zateplenie celého objektu vrátane výmeny okien na celom objekte, oprava časti strešnej krytiny, bleskozvodu a klampiarskych výrobkov. V suteréne sú dispozične riešené priestory pre zázemie personálu (šatne, sprchy, umývarka, wc), kotolňa, technologická miestnosť (serverovňa) a skladové priestory. Na 1.NP sú navrhované 3 ambulancie: gastroenterologická, spoločná (interná, diabetologická, kardiologická) a pneumologická so samostatným vstupom a zázemím. V tejto etape sú riešené aj nové pripojenia inžinierskych sieti (voda, kanál, elektrika, plyn).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 429 000,00 20% EUR 25. August 2015 51376

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439145/content/352190/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia po el.aukcií.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 19.11.2014 19. November 2014 19. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439166/content/352221/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov - Nemocnica Krompachy 19.11.2014.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnice z vyhodnotenia splnenia požiadaviek... 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439148/content/352198/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na premet zakázky po doručení vysvetlenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439148/content/352199/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia spolnenia požiadaviek an predmet zakázky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167817/download","filename":"Suťažné podklady_Mesto Krompachy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167818/download","filename":"Príloha č.5 zmluva o dielo - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167819/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167820/download","filename":"Príloha č4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167821/download","filename":"01-asr-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167822/download","filename":"01-eli-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167823/download","filename":"01-our-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167824/download","filename":"01-uvk-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167825/download","filename":"01-zti-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167826/download","filename":"02-rozvod plynu-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167827/download","filename":"03-kanalizacna pripojka-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167828/download","filename":"04-vodovodna pripojka-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167829/download","filename":"05-nn pripojka-vyakz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167830/download","filename":"C.01 Celkova situacia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167831/download","filename":"A_sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167832/download","filename":"obal-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167833/download","filename":"B1_suhrnna technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167834/download","filename":"B2-PBS-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167835/download","filename":"01.B2.02 Podorys 1NP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167836/download","filename":"01.B2.01 Podorys 1PP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167837/download","filename":"01.A.01 Podorys 1PP_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167838/download","filename":"01.A.02 Podorys 1NP_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167839/download","filename":"01.A.03 Podorys 2NP_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167840/download","filename":"01.A.04 Podorys 3NP_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167841/download","filename":"01.A.05 Podorys strechy_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167842/download","filename":"01.A.06 Priecny rez_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167843/download","filename":"01.A.07 Pohlady_stary stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167844/download","filename":"01.A.08 Podorys 1PP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167845/download","filename":"01.A.09 Podorys 1NP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167846/download","filename":"01.A.10 Podorys 2NP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167847/download","filename":"01.A.11 Podorys 3NP_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167848/download","filename":"01.A.12 Podorys strechy_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167849/download","filename":"01.A.13 Priecny rez_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167850/download","filename":"01.A.14 Pohlady_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167851/download","filename":"01.A.15 Vytahova sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167852/download","filename":"01.A.16 Rampa a pristresok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167853/download","filename":"01.A.17 Skladby fasad a strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167854/download","filename":"01.A.18 Vykaz plastovych okien a ZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167855/download","filename":"01.A.19 Vykaz hliníkových ZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167856/download","filename":"01.A.20 Vykaz drevenych interier dveri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167857/download","filename":"01.A.21 Vykaz protipoziarnych dveri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167858/download","filename":"01.A.22 Vykaz deliacich priecok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167859/download","filename":"01.A.23 Vykaz klampiarskych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167860/download","filename":"01.A.24 Vykaz zamocnickych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167861/download","filename":"01-asr-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167862/download","filename":"01-asr-ts-priloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167863/download","filename":"obal-01-asr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167864/download","filename":"02.01 Situacia(1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167865/download","filename":"02.01 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167866/download","filename":"02.02 Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167867/download","filename":"02.03 Podorys_axonometria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167868/download","filename":"02.04 Chranicka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167869/download","filename":"02-rozvod plynu-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167870/download","filename":"obal-02-rozvod plynu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167871/download","filename":"03.02 Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167872/download","filename":"03.03 Kanalizacna sachta D600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167873/download","filename":"03.04 Cerpacia sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167874/download","filename":"03.05 Ulozenie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167875/download","filename":"03-kanalizacna pripojka-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167876/download","filename":"obal-03-kanalizacna pripojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167877/download","filename":"obal-03-kanalizacna pripojka-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167878/download","filename":"04.01 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167879/download","filename":"04.02 Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167880/download","filename":"04.03 Ulozenie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167881/download","filename":"04.04 Vyvod signal vodica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167882/download","filename":"04-vodovodna pripojka-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167883/download","filename":"obal-04-vodovodna pripojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167884/download","filename":"05.01 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167885/download","filename":"05.02 Prehladova schema .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167886/download","filename":"05.03 Rezy kablovych ryh .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167887/download","filename":"05-nn pripojka-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167888/download","filename":"05-nn pripojka-hhts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167889/download","filename":"05-nn pripojka-ts_protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167890/download","filename":"obal-05-nn pripojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439139/content/167891/download","filename":"Vonkajšie vplyvy príloha protokolu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie súťažných podkladov 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352215/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov - Nemocnica Krompachy 13.11.2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352216/download","filename":"Suťažné podklady_Mesto Krompachy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352217/download","filename":"01-eli_rozvadzace-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352218/download","filename":"01-our_datovy rozvadzac-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439163/content/352219/download","filename":"01-our_internet-vykaz vymer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALKON SV, s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352231/download","filename":"Inent.údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352232/download","filename":"Kritéria na hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352233/download","filename":"List s obsahom ponuky - kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352234/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352235/download","filename":"01-eli-ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439178/content/352236/download","filename":"ZoD1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439175/content/352224/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE KROMPACHY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z posúdenia splnenia povinností 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439154/content/352205/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia povinností na základe doručenia vysvetlení.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439160/content/352210/download","filename":"Krompachy - ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439169/content/352222/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -KROMPACHY- PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PKB Invest, s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439142/content/352189/download","filename":"Ponuka PKB invest - KROMPACHY kriteria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439157/content/352207/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAG Slovakia, a.s. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439181/content/352237/download","filename":"Ponuka časť Kritériá - DAG SLOVAKIA, a. s..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. August 2015 28. August 2015 []
Iný dokument k zákazke Dodatočná zápisnica z vyhodnotenia 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439151/content/352203/download","filename":"Dodatočná zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/439184/content/352238/download","filename":"Krompachy lskp..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×