Obstarávanie

Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenia tepelno technických vlastností budovy OcU a KD Brezovička


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Brezovička
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
238 137,00
Konečná suma(Bez DPH):
238 137,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Účelom stavby v obci Brezovička je dodatočným zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu zamedziť nadmerným únikom tepla s cieľom maximálne znížiť spotrebu energie na vykurovanie a dosiahnuť optimálnu tepelnú pohodu vo vnútorných priestoroch. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 238 137,00 Neuvedené EUR 14. Február 2019 239591

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Apríl 2017 21. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809443/content/626439/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Február 2019 20. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026016/content/917712/download","filename":"10 Zápisnica z OP kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Viliam Čech 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027094/content/922718/download","filename":"ČECH.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853998/content/578382/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie svietidlá 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802906/content/604329/download","filename":"Vysvetlenie svietidlá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836222/content/641779/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Február 2019 20. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026014/content/917709/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027097/content/922719/download","filename":"EKO SVIP.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. Február 2019 20. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026019/content/917715/download","filename":"Zápisnica z vyhod. predmet zákazky_Brezovička, ĽS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026019/content/917716/download","filename":"Zápisnica z vyhod. ponúk_Brezovička, ĽS.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Február 2019 20. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026017/content/917713/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ_Brezovička, ĽS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026017/content/917714/download","filename":"Zápisnica z SPÚ podľa 55 ods.1_SP_Brezovička, ĽS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796119/content/550586/download","filename":"Súťažné podklady Brezovička link.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 20. Február 2019 20. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026013/content/917708/download","filename":"zod-brezovicka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027100/content/922722/download","filename":"GMT.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×