Obstarávanie

Kompostáreň Zemplínske Jastrabie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zemplínske Jastrabie
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
327 035,00
Konečná suma(Bez DPH):
248 248,33
Zaplatené:
75.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213280-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba zariadenia (kompostárne) na zhodnocovanie biologických odpadov pre spádovú oblasť Košického kraja. V zariadení sa bude zneškodňovať odpad - biologický odpad z údržby zelene, biologický odpad z komunálneho odpadu, gastroodpad. Členenie stavby: SO 01 Spevnená plocha SO 02 Oceľový prístrešok SO 03 Žumpa (jímka/akumulačná nádrž) SO 04 Hydrogeologický vrt SO 05 Oplotenie SO 06 Dieselagregát SO 07 Spevnená plocha - vjazd a výjazd vozidiel Monitorovací vrt, 2 ks, hĺbka 10-15 m podľa potreby a závislosti od horninového prostredia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 297 898,00 20% EUR 13. Apríl 2015 45133

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454758/content/169987/download","filename":"ZJ_ predlzenie lehoty viazanosti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454773/content/169962/download","filename":"ZJ_sprava z VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie Súťažných podkladov č.2 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454755/content/169941/download","filename":"Zemplinske Jastrabie sutazne podklady - doplnenie č.2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454767/content/169955/download","filename":"ZJ_zapisnica z otvarania ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454767/content/169956/download","filename":"ZJ_Zapisnica z otvarania Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454764/content/169948/download","filename":"ZJ_zapisnica splnenie SPU po K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454764/content/169949/download","filename":"ZJ_zapisnica splnenie spu.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454761/content/170071/download","filename":"ZJ_oznamenie o vysledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s r.o. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454749/content/169936/download","filename":"OMOSS kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454749/content/169937/download","filename":"OMOSS_ostatne.pdf"}]
Zmluva Zmluva 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454743/content/169934/download","filename":"zmluva GMT projekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454743/content/169935/download","filename":"GMT zmluva prilohy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454740/content/169764/download","filename":"Zemplinske Jastrabie sutazne podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454746/content/169938/download","filename":"GMT projekt_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454746/content/169939/download","filename":"GMT projekt_ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie Súťažných podkladov č.1 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454752/content/169950/download","filename":"Zemplinske Jastrabie sutazne podklady - doplnenie č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454752/content/169951/download","filename":"KOMPOSTÁREŇ ZEMPLÍNSKE JASTRABIE - VV_SO-06 upraveny.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454770/content/169957/download","filename":"ZJ_zapisnica hodnotenie ponuk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×