Obstarávanie

Kompostáreň Zemplínske Jastrabie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zemplínske Jastrabie
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
327 035,00
Konečná suma(Bez DPH):
248 248,33
Zaplatené:
75.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213280-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba zariadenia (kompostárne) na zhodnocovanie biologických odpadov pre spádovú oblasť Košického kraja. V zariadení sa bude zneškodňovať odpad - biologický odpad z údržby zelene, biologický odpad z komunálneho odpadu, gastroodpad. Členenie stavby: SO 01 Spevnená plocha SO 02 Oceľový prístrešok SO 03 Žumpa (jímka/akumulačná nádrž) SO 04 Hydrogeologický vrt SO 05 Oplotenie SO 06 Dieselagregát SO 07 Spevnená plocha - vjazd a výjazd vozidiel Monitorovací vrt, 2 ks, hĺbka 10-15 m podľa potreby a závislosti od horninového prostredia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 297 898,00 20% EUR 13. Apríl 2015 45133

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454758/content/169987/download","filename":"ZJ_ predlzenie lehoty viazanosti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454773/content/169962/download","filename":"ZJ_sprava z VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie Súťažných podkladov č.2 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454755/content/169941/download","filename":"Zemplinske Jastrabie sutazne podklady - doplnenie č.2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454767/content/169955/download","filename":"ZJ_zapisnica z otvarania ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454767/content/169956/download","filename":"ZJ_Zapisnica z otvarania Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454764/content/169948/download","filename":"ZJ_zapisnica splnenie SPU po K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454764/content/169949/download","filename":"ZJ_zapisnica splnenie spu.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454761/content/170071/download","filename":"ZJ_oznamenie o vysledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s r.o. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454749/content/169936/download","filename":"OMOSS kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454749/content/169937/download","filename":"OMOSS_ostatne.pdf"}]
Zmluva Zmluva 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454743/content/169934/download","filename":"zmluva GMT projekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454743/content/169935/download","filename":"GMT zmluva prilohy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454740/content/169764/download","filename":"Zemplinske Jastrabie sutazne podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454746/content/169938/download","filename":"GMT projekt_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454746/content/169939/download","filename":"GMT projekt_ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie Súťažných podkladov č.1 15. Október 2014 15. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454752/content/169950/download","filename":"Zemplinske Jastrabie sutazne podklady - doplnenie č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454752/content/169951/download","filename":"KOMPOSTÁREŇ ZEMPLÍNSKE JASTRABIE - VV_SO-06 upraveny.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454770/content/169957/download","filename":"ZJ_zapisnica hodnotenie ponuk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×