Obstarávanie

Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom – 3.etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Humenné
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 150 220,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 150 220,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie futbalového štadióna v Humennom, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Objektová skladba predmetu zákazky je: SO 301 Tribúny A a B zakladanie SO 302 Prevádzková budova SO 303 Doplnkové budovy Bufet, WC č. 2 ASR, ELI, ZTI Bufet, WC č. 3 ASR, ELI, ZTI Pokladňa č. 1 ASR, ELI Pokladňa č. 2 ASR, ELI SO 304 Rozvod pitnej vody SO 305 Rozvod kanalizácie SO 306 Elektrický NN rozvod SO 307 Rozvod plynu SO 308 Rozvod vonkajšieho osvetlenia SO 309 Rozvod zavlažovacej vody SO 310 Spevnené plochy SO 311 Oplotenie SO 312 Drobné objekty SO 313 Sadové a terénne úpravy

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 1 150 220,00 Neuvedené EUR 20. Júl 2017 86621

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady po oprave lehoty na predkladanie ponúk 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Apríl 2017 21. Apríl 2017
Iný dokument k zákazke Tepelnotechnický posudok 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017
Zmluva Zmluva o dielo 31. Júl 2017 31. Júl 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP III 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2017 15. Máj 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP príloha 29. Marec 2017 29. Marec 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP oprava 29. Marec 2017 29. Marec 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 29. Marec 2017 29. Marec 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP II. 30. Marec 2017 30. Marec 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Júl 2017 31. Júl 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Marec 2017 16. Marec 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Apríl 2017 19. Apríl 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Júl 2017 31. Júl 2017
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2017 31. Júl 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 31. Júl 2017 31. Júl 2017
Iný dokument k zákazke Doplnenie 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×