Obstarávanie

Zvýšenie počtu žiakov SPŠ v Bardejove na praktickom vyučovaní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná priemyselná škola
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
487 945,00
Konečná suma(Bez DPH):
463 614,00
Zaplatené:
95.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Na základe zvyšujúcej sa potreby posilňovania odbornej praktickej prípravy žiakov stredných škôl je na Strednej priemyselnej škole v Bardejove potrebné rozšíriť priestory pre odborné učebne. V danom prípade je najefektívnejším riešením výstavba nadstavby nad východným, jednopodlažným krídlom objektu školy (stavebný objekt SO 01). Týmto riešením nedôjde ku zastavaniu nových plôch, doplní sa len hmota najnižšieho krídla školy. Zvýšením objektu východného krídla školy nedôjde ku zatieneniu obytných budov alebo obmedzeniu prevádzky žiadneho objektu v okolí školy. Súčasťou stavebného objektu je vybudovanie WC pre imobilných pri najbližších sociálnych zariadeniach v hlavnom pavilóne školy. Stavba bude umiestnená na pozemku, ktorý je súčasťou areálu školy a je vo vlastníctve zriaďovateľa školy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 463 614,00 Neuvedené EUR 31. Júl 2018 99034

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. December 2017 27. December 2017
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o vykonaní Redakčnej opravy 12. Január 2018 12. Január 2018
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. August 2018 21. August 2018
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o vykonaní Redakčnej opravy 29. Marec 2018 29. Marec 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka GMT projekt, s.r.o. 23. August 2018 23. August 2018
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o vysvetlení SP č.1, o úprave SP a o vykonaní RO 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. August 2018 21. August 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. August 2018 21. August 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka PEhAES, a.s. 23. August 2018 23. August 2018
Iný dokument k zákazke Oznámenie verejného obstarávateľa o vybavení žiadosti o nápravu 11. Január 2018 11. Január 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a náležitosti 21. August 2018 21. August 2018
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 21. August 2018 21. August 2018
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o vykonaní Redakčnej opravy 7. Február 2018 7. Február 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Jún 2018 14. Jún 2018
Zmluva Zmluva o dielo 17. August 2018 17. August 2018
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o úprave Súťažných podkladov 28. Február 2018 28. Február 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×