Obstarávanie

Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Turany nad Ondavou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Turany nad Ondavou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
307 499,00
Konečná suma(Bez DPH):
307 499,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Zámerom investora je zatepliť fasádu a zatepliť strechu, vymeniť výplňové konštrukcie fasády ( okná, dvere). Súčasťou stavebných prác bude aj výmena podbitia strechy, zrekonštruovanie vstupných prístreškov a vybudovaniu rampy pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. V rámci projektu sú aj sadové úpravy. K dispozičným zmenám vo vnútri objektu nedôjde. Z Hľadiska architektonického sa dosiahne pozitívna zmena vzhľadu budovy ako aj jej okolia a budova sa stane dostupnejšou aj pre osoby obmedzenou schopnosťou pohybu čo pri pôvodnom riešení nebolo možné. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému a výmena svietidiel tak aby sa týmito opatreniami znížila celková primárna energia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 307 499,00 Neuvedené EUR 21. August 2018 99224

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801497/content/600630/download","filename":"oznamenie-4398_-_iox.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030095/content/860094/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska SPÚ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815395/content/646680/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo SPÚ podľa 55 ods.1_SP 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030111/content/860099/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ podľa 55 ods.1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796938/content/555156/download","filename":"SP Turany n O. link.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1k zmluve 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010448/content/887129/download","filename":"Dodatok č. 1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809199/download","filename":"zmluva Turany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809200/download","filename":"Príloha č. 1 - Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809201/download","filename":"Príloha č. 2 - časový, vecný harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809202/download","filename":"Príloha č. 3poistna zmluva Turany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809203/download","filename":"ZoD Turany nad Ondavou.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ostatné 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030093/content/860093/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842429/content/675385/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030106/content/860098/download","filename":"Zápisnica z vyhod. ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030102/content/860096/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o. 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030128/content/860102/download","filename":"Ponuka - časť Kritéria GMT projekt, spol. s.r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk, predmet zákazky 7. September 2018 7. September 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Jún 2017 6. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830002/content/605229/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - EKO SVIP, s.r.o. 10. September 2018 10. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030335/content/810341/download","filename":"Ponuka - časť Kritériá EKO SVIP, s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030113/content/860100/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - PEhAES, a.s. 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030130/content/860139/download","filename":"Ponuka - časť Kritéria PEhAES, a.s..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×