Obstarávanie

Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Turany nad Ondavou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Turany nad Ondavou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
307 499,00
Konečná suma(Bez DPH):
307 499,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Zámerom investora je zatepliť fasádu a zatepliť strechu, vymeniť výplňové konštrukcie fasády ( okná, dvere). Súčasťou stavebných prác bude aj výmena podbitia strechy, zrekonštruovanie vstupných prístreškov a vybudovaniu rampy pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. V rámci projektu sú aj sadové úpravy. K dispozičným zmenám vo vnútri objektu nedôjde. Z Hľadiska architektonického sa dosiahne pozitívna zmena vzhľadu budovy ako aj jej okolia a budova sa stane dostupnejšou aj pre osoby obmedzenou schopnosťou pohybu čo pri pôvodnom riešení nebolo možné. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému a výmena svietidiel tak aby sa týmito opatreniami znížila celková primárna energia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 307 499,00 Neuvedené EUR 21. August 2018 99224

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801497/content/600630/download","filename":"oznamenie-4398_-_iox.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030095/content/860094/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska SPÚ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815395/content/646680/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo SPÚ podľa 55 ods.1_SP 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030111/content/860099/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ podľa 55 ods.1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796938/content/555156/download","filename":"SP Turany n O. link.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1k zmluve 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010448/content/887129/download","filename":"Dodatok č. 1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809199/download","filename":"zmluva Turany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809200/download","filename":"Príloha č. 1 - Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809201/download","filename":"Príloha č. 2 - časový, vecný harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809202/download","filename":"Príloha č. 3poistna zmluva Turany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026261/content/809203/download","filename":"ZoD Turany nad Ondavou.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ostatné 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030093/content/860093/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842429/content/675385/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030106/content/860098/download","filename":"Zápisnica z vyhod. ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030102/content/860096/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o. 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030128/content/860102/download","filename":"Ponuka - časť Kritéria GMT projekt, spol. s.r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk, predmet zákazky 7. September 2018 7. September 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Jún 2017 6. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830002/content/605229/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - EKO SVIP, s.r.o. 10. September 2018 10. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030335/content/810341/download","filename":"Ponuka - časť Kritériá EKO SVIP, s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030113/content/860100/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - PEhAES, a.s. 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030130/content/860139/download","filename":"Ponuka - časť Kritéria PEhAES, a.s..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×