Obstarávanie

Kompostáreň Pečovská Nová Ves


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
298 322,00
Konečná suma(Bez DPH):
270 647,50
Zaplatené:
90.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213280-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie areálu zberného dvora a kompostárne v obci Pečovská Nová Ves, spĺňajúceho podmienky pre organizovanú a bezpečnú prevádzku zariadení. Stavba predstavuje riešenie objektov a priestorov pre zhromažďovanie, kompostovanie a manipuláciu s biologicky rozložiteľnými odpadmi, zabezpečenie podmienok pre organizovanú a bezpečnú prevádzku kompostárne. Členenie stavby stavebné objekty: SO 01 Spevnená plocha SO 02 Prístrešok SO 03 Žumpa SO 04 Hydrogeologický vrt SO 05 Oplotenie SO 06 Elektrická prípojka SO 07 Spevnená plocha - vjazd a výjazd vozidiel Monitorovací vrt, 2 ks, hĺbka 10-15 m podľa potreby a závislosti od horninového prostredia Členenie stavby prevádzkové objekty: PS HGV Hydrogeologický vrt PS Hladinomer PS Kalové čerpadlo a aplikačné zariadenie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 324 777,00 20% EUR 30. Marec 2015 52940

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429988/content/352409/download","filename":"PNV_zapisnica splnenie SPU po K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429988/content/352410/download","filename":"PNV_zapisnica splnenie spu 27102014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430010/content/352472/download","filename":"GMT projekt_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430010/content/352473/download","filename":"GMT projekt_Ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOLEK, s.r.o. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430013/content/352474/download","filename":"KOLEK_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430013/content/352475/download","filename":"KOLEK_ostatne.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429991/content/352411/download","filename":"PNV_zapisnica z otvarania ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429991/content/352412/download","filename":"PNV_Zapisnica z otvarania Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNISTAV, s.r.o. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430016/content/352476/download","filename":"UNISTAV_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430016/content/352477/download","filename":"UNISTAV ostatne.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429985/content/352408/download","filename":"PNV_oznamenie o vysledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429982/content/352407/download","filename":"PNV_predlzenie lehoty viazanosti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429997/content/352414/download","filename":"PNV_sprava z VO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429963/content/352401/download","filename":"Pecovska Nova Ves sutazne podklady.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429994/content/352413/download","filename":"PNV_zapisnica hodnotenie ponuk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430007/content/352416/download","filename":"zmluva_o_dielo_gmt_kompostaren.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430007/content/352417/download","filename":"GMT projekt_prilohy k zmluve.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×