Obstarávanie

Kompostáreň Pečovská Nová Ves


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
298 322,00
Konečná suma(Bez DPH):
270 647,50
Zaplatené:
90.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213280-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie areálu zberného dvora a kompostárne v obci Pečovská Nová Ves, spĺňajúceho podmienky pre organizovanú a bezpečnú prevádzku zariadení. Stavba predstavuje riešenie objektov a priestorov pre zhromažďovanie, kompostovanie a manipuláciu s biologicky rozložiteľnými odpadmi, zabezpečenie podmienok pre organizovanú a bezpečnú prevádzku kompostárne. Členenie stavby stavebné objekty: SO 01 Spevnená plocha SO 02 Prístrešok SO 03 Žumpa SO 04 Hydrogeologický vrt SO 05 Oplotenie SO 06 Elektrická prípojka SO 07 Spevnená plocha - vjazd a výjazd vozidiel Monitorovací vrt, 2 ks, hĺbka 10-15 m podľa potreby a závislosti od horninového prostredia Členenie stavby prevádzkové objekty: PS HGV Hydrogeologický vrt PS Hladinomer PS Kalové čerpadlo a aplikačné zariadenie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 324 777,00 20% EUR 30. Marec 2015 52940

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429988/content/352409/download","filename":"PNV_zapisnica splnenie SPU po K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429988/content/352410/download","filename":"PNV_zapisnica splnenie spu 27102014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430010/content/352472/download","filename":"GMT projekt_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430010/content/352473/download","filename":"GMT projekt_Ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOLEK, s.r.o. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430013/content/352474/download","filename":"KOLEK_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430013/content/352475/download","filename":"KOLEK_ostatne.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429991/content/352411/download","filename":"PNV_zapisnica z otvarania ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429991/content/352412/download","filename":"PNV_Zapisnica z otvarania Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNISTAV, s.r.o. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430016/content/352476/download","filename":"UNISTAV_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430016/content/352477/download","filename":"UNISTAV ostatne.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429985/content/352408/download","filename":"PNV_oznamenie o vysledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429982/content/352407/download","filename":"PNV_predlzenie lehoty viazanosti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429997/content/352414/download","filename":"PNV_sprava z VO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429963/content/352401/download","filename":"Pecovska Nova Ves sutazne podklady.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/429994/content/352413/download","filename":"PNV_zapisnica hodnotenie ponuk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430007/content/352416/download","filename":"zmluva_o_dielo_gmt_kompostaren.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430007/content/352417/download","filename":"GMT projekt_prilohy k zmluve.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×