Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno správnej budovy Vyšný Orlík


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vyšný Orlík
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
391 862,00
Konečná suma(Bez DPH):
384 395,00
Zaplatené:
98.09%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Potreba zníženia nákladov na energie a predovšetkým na vykurovanie, vedie obec Vyšný Orlík k stavebnej aktivite s dorazom na zlepšenie tepelno-technických vlastnosti obalovej konštrukcie priesvitnej ako aj nepriesvitnej konštrukcie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 384 395,00 Neuvedené EUR 8. Marec 2019 240804

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017642/content/901483/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu VO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo z 08.03.2019 8. Marec 2019 8. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028433/content/925325/download","filename":"34371_Zmluva_o_dielo_zo_dna_08_03_2019.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Apríl 2018 9. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975851/content/890461/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975851/content/699996/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017513/content/901296/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017517/content/901300/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914021/content/765032/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825433/content/577717/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka (kritériá) - GMT projekt, spol. s.r.o. 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017658/content/901497/download","filename":"GMT projekt, spol. s.r.o. - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017511/content/901294/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ods. 9 ZVO 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017520/content/901303/download","filename":"Zápisnica z vyhod. npodľa § 53 ods. 9.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk podľa § 53 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017515/content/901299/download","filename":"Zápisnica z vyhod. na predmet zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka (kritériá) - EKO SVIP. s.r.o. 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017659/content/901517/download","filename":"EKO SVIP, s.r.o. - Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017650/content/901491/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Apríl 2017 27. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813498/content/638658/download","filename":"SP Vyšný Orlík link.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti podľa § 55 ods. 1 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017521/content/901304/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ po postupe podľa § 55 ods. 1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×