Obstarávanie

Prístavba a modernizácia základnej školy Ihľany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Ihľany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
388 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
379 239,16
Zaplatené:
97.74%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214200-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

SO 01: Objekt bude riešený ako samostatne stojaci prepojený spájacím vestibulom s jestvujúcou časťou. Prepojovací vestibul bude riešený ako jednopodlažná budova. Budova prístavby bude dvojpodlažná bez podpivničenia so sedlovou strechou. Objekt bude ku jestvujúcej stavbe pristavený zo západnej strany. Objekt bude riešený ako trojtrakt s pozdĺžnými a priečnymi vnútornými nosnými stenami a nosnými obvodovými stenami. Objekt bude plne murovaný na pásových základoch, stužený obvodovými vencami s monolitickými stropmi a schodiskom. Konštrukcia krovu bude drevená zo zbíjaných väzníkov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 455 087,00 20% EUR 16. Jún 2015 52054

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422056/content/342327/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422050/content/342322/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422050/content/342323/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá Ihľany(1).pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422032/content/342307/download","filename":"zod.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422035/content/342309/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422053/content/342325/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAG SLOVAKIA, a.s. 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422041/content/342314/download","filename":"DAG Slovakia.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Január 2015 2. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422029/content/342306/download","filename":"Súťažné podklady dvoobálkové bez aukcie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STOMONT spol. s r.o. 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422047/content/342319/download","filename":"STOMONT.PDF"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422044/content/342317/download","filename":"GMT Projekt.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422038/content/342311/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/422038/content/342312/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné 2 úsp..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×