Obstarávanie

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Spišské Podhradie
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
234 622,00
Konečná suma(Bez DPH):
234 622,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

samospráva

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 234 622,00 Neuvedené EUR 21. Jún 2018 96774

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie - odpoveď 1 17. November 2017 17. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902601/content/711234/download","filename":"Vysvetlenie - odpoveď 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MIGI 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006409/content/838165/download","filename":"MIGI, spol. s r.o..PDF"}]
Ponuky uchádzačov PEhAES, a.s. 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006411/content/838166/download","filename":"PEhAES, a.s..PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke_Sp. Podhradie 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006415/content/838168/download","filename":"Správa o zákazke_Sp. Podhradie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006401/content/838161/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Tradestone 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009581/content/838174/download","filename":"tradestone.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980548/content/722953/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk._PPO_Sp. Podhradie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk 10 Zápisnica z OP 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006399/content/838160/download","filename":"10 Zápisnica z OP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD_Doplnenie 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940447/content/750001/download","filename":"Link_PD Doplnenie_protipovoden.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav a.s. 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009573/content/838169/download","filename":"Ponuka 45-90.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006407/content/838164/download","filename":"Doprastav, a.s..PDF"}]
Iný dokument k zákazke SP_Oprava 17. November 2017 17. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902603/content/711253/download","filename":"SP_Oprava.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 22. Jún 2018 22. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998998/content/688738/download","filename":"Zmluva stavba GMT povodňovka Dr. Špirku.PDF"}]
Ponuky uchádzačov PEhAES 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009579/content/838173/download","filename":"kopia pehaes.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009574/content/838171/download","filename":"gmt.PDF"}]
Ponuky uchádzačov MIGI 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009577/content/838172/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006403/content/838162/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Tradestone Slovakia s, r, o, 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006413/content/838167/download","filename":"Tradestone Slovakia s.r.o..PDF"}]
Súťažné podklady SP_Spispodhradie_protipovoden 14. November 2017 14. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901593/content/706890/download","filename":"link_SP_Spispodhradie_protipovoden.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006405/content/838163/download","filename":"GMT projekt.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×