Obstarávanie

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Nižný Slavkov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
232 148,00
Konečná suma(Bez DPH):
232 148,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zámerom investora je zatepliť fasádu a zatepliť strechu, vymeniť výplňové konštrukcie fasády ( okná, dvere) zmena spôsobu vykurovania. Nová strojovňa bude zmena vzhľadu budovy ako aj jej okolia a budova sa stane dostupnejšou aj pre osoby obmedzenou schopnosťou. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením a zmenou spôsobu vykurovania dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. a znížila sa tak celková potreba tepla na vykurovanie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 4 232 148,00 Neuvedené EUR 28. Jún 2018 96876

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 11. Júl 2018 11. Júl 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Júl 2018 11. Júl 2018
Súťažné podklady SP Nižný Slavkov 3.1 6. Február 2018 6. Február 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Júl 2018 11. Júl 2018
Ponuky uchádzačov GMT projekt 11. Júl 2018 11. Júl 2018
Ponuky uchádzačov ENERGOCOM PLUS 11. Júl 2018 11. Júl 2018
Zmluva Zmluva o dielo 29. Jún 2018 29. Jún 2018
Ponuky uchádzačov PEhAES, a.s. 11. Júl 2018 11. Júl 2018
Iný dokument k zákazke Došlo k ktualizácii súťažných podkladov 22. Február 2018 22. Február 2018
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. Júl 2018 11. Júl 2018
Ponuky uchádzačov Atex – Ok, s.r.o 11. Júl 2018 11. Júl 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×