Obstarávanie

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Nižný Slavkov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
232 148,00
Konečná suma(Bez DPH):
232 148,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zámerom investora je zatepliť fasádu a zatepliť strechu, vymeniť výplňové konštrukcie fasády ( okná, dvere) zmena spôsobu vykurovania. Nová strojovňa bude zmena vzhľadu budovy ako aj jej okolia a budova sa stane dostupnejšou aj pre osoby obmedzenou schopnosťou. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením a zmenou spôsobu vykurovania dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. a znížila sa tak celková potreba tepla na vykurovanie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 4 232 148,00 Neuvedené EUR 28. Jún 2018 96876

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006984/content/836385/download","filename":"18. Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/968855/content/784166/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006974/content/836384/download","filename":"10 Zápisnica z OP.pdf"}]
Súťažné podklady SP Nižný Slavkov 3.1 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941346/content/754459/download","filename":"link_SP_Nižný_Slavkov_3.1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006971/content/836383/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007003/content/836388/download","filename":"GMT_projekt_.PDF"}]
Ponuky uchádzačov ENERGOCOM PLUS 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007008/content/836390/download","filename":"Energocom.PDF"}]
Zmluva Zmluva o dielo 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001538/content/703746/download","filename":"ZoD Nižný Slavkov Zmena spôsobu vykurovania...pdf"}]
Ponuky uchádzačov PEhAES, a.s. 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007010/content/836391/download","filename":"PEhAES_a.s..PDF"}]
Iný dokument k zákazke Došlo k ktualizácii súťažných podkladov 22. Február 2018 22. Február 2018 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006986/content/836386/download","filename":"21. Zápisnica z vyhodnotenia predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006986/content/836387/download","filename":"22. Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Atex – Ok, s.r.o 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007006/content/836389/download","filename":"ATEX-OK.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×