Obstarávanie

Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Marhaň
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
178 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
178 900,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Zámerom investora obnoviť fasádu budovy, zateplenie stropu nad posledným podlažím, výmena okien a dverí na fasáde, výmena kotlov a vykurovacích telies, výmena svietidiel a úsporných žiaroviek, tak aby sa týmito opatreniami znížila celková primárna energia budovy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 178 900,00 Neuvedené EUR 21. August 2018 99241

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815410/content/646701/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796125/content/550592/download","filename":"SP Marhaň link.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842447/content/675403/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Jún 2017 6. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829999/content/605212/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026345/content/809198/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801493/content/600626/download","filename":"oznamenie-4348_-_iox.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×