Obstarávateľ

Mesto Giraltovce

Giraltovce

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 166 687,00 EUR 1
2017 164 538,00 EUR 1
2018 434 112,00 EUR 2
2019 2 069 714,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Rikostav Container s.r.o. 1 164 538,00 EUR
PEhAES, a.s. 1 1 929 707,00 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 193 800,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 2 1 742,00 EUR
Bluetech s.r.o. 1 121 500,00 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 1 34 889,00 EUR
KATIS s.r.o. 2 201 250,00 EUR
TENZONA Slovakia s.r.o. 1 18 100,00 EUR
MONASTER, s.r.o. 2 99 979,00 EUR
RBN group s. r. o. 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia centra komunitnej a sociálnej práce Giraltovce 166 687,00 161 500,00 96.88% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Technické a technologické zariadenie Giraltovce 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Modulový pavilón Materskej školy Giraltovce 164 538,00 164 538,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Technické a technologické zariadenie Giraltovce 342 592,00 342 592,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 6 Áno
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 91 520,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Bytový dom A, B (19+19bj) 1 929 707,00 1 929 707,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach 140 007,00 134 868,00 96.32% EUR 2019 Tovary Áno 3 Áno
+421547322447
+421547322301
+421415665268

+421907353952
+421547322301
+421905998711
+421547322301


emil.mati@giraltovce.sk
hromadova@eurodotacie.sk
prednosta@giraltovce.sk
chachula@eurodotacie.sk
vystavba@nextra.sk
mizenko@arrpsk.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 155 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×