Obstarávanie

Rekonštrukcia kaštieľa - Marhaň


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Marhaň
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
845 840,00
Konečná suma(Bez DPH):
682 565,83
Zaplatené:
80.69%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212313-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

V intraviláne obce pri obecnom úrade sa nachádza klasicistický kaštieľ s rokokovými zo začiatku 19. storočia. Kaštieľ je trojpodlažná bloková stavba , na hlavnej fasáde s predstavaným balkónom na kamenných stĺpoch. Pouličná fasáda je priznaná, má päťosový tympánonom zakončený rizalit, situovaný na strednej osi stavby. Kordónová rímsa delí hlavnú fasádu na prízemnú a poschodnú časť. Na poschodí je fasáda členená pilastrami s nadstavcovou hlavicou a trojhranným frontónom, situovaným do stredu budovy. Okná majú segmentové fontóny. Zo severnej strany v strede fasády na štyroch stĺpoch je podopretý balkón. Prízemie je hladké s pozdĺžnymi oknami. Okná sú opatrené štvorhrannými mrežami. Vertikálne je členená fasáda šiestimi pilastrami v hornej časti ukončené iónskymi hlavicami. Južné priečelie je orientované do ulice. Bočné strany kaštieľa obsahujú lemované okná a pilastre s rímskymi hlavicami. Fasáda je ukončená podstrešnou rímsou. Strecha je škridlová. Objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. V súčasnosti je vzhľadom na technický stav objektu nutná rekonštrukcia a úprava. Stropy sú zaklenuté murovanými klenbami.Na 1.NP sú jednotlivé priestory v pôvodnom stave. V minulosti bol kaštieľ využívaný pre spoločenské účely keďže na 2NP bola prevádzka obecného kina. V súčasnosti sa v kaštieli využíva len časť 1NP ako prevádzka pivárne. Stavebné objekty: -SO 01 Kaštieľ -SO 02 Rekonštrukcia oplotenia -SO 03 Prístupová cesta, chodník -SO 04 Vedľajšie spojovacie chodníky, sadové úpravy -SO 05 Plynová prípojka

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 819 079,00 20% EUR 27. Júl 2015 51843

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410890/content/866839/download","filename":"Žiadosť o nápravu - vybavenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410899/content/342077/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410899/content/342078/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné 2 úsp..pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410887/content/342062/download","filename":"Zmluva Marhaň.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410881/content/342006/download","filename":"Zápisnica z vyhod. kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410884/content/342008/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410911/content/342097/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410911/content/342098/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá Marhaň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SCHOTT, s.r.o. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410908/content/342095/download","filename":"Schott.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Február 2015 26. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410896/content/342073/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410902/content/342081/download","filename":"GMT.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410878/content/866836/download","filename":"Súťažné podklady dvojobálkové bez EA Marhaň.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410893/content/866842/download","filename":"Súťažné podklady dvojobálkové Marhaň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HÍLEK a spol., a.s. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410905/content/342088/download","filename":"Hílek.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×