Obstarávanie

Rekonštrukcia kaštieľa - Marhaň


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Marhaň
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
845 840,00
Konečná suma(Bez DPH):
682 565,83
Zaplatené:
80.69%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212313-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

V intraviláne obce pri obecnom úrade sa nachádza klasicistický kaštieľ s rokokovými zo začiatku 19. storočia. Kaštieľ je trojpodlažná bloková stavba , na hlavnej fasáde s predstavaným balkónom na kamenných stĺpoch. Pouličná fasáda je priznaná, má päťosový tympánonom zakončený rizalit, situovaný na strednej osi stavby. Kordónová rímsa delí hlavnú fasádu na prízemnú a poschodnú časť. Na poschodí je fasáda členená pilastrami s nadstavcovou hlavicou a trojhranným frontónom, situovaným do stredu budovy. Okná majú segmentové fontóny. Zo severnej strany v strede fasády na štyroch stĺpoch je podopretý balkón. Prízemie je hladké s pozdĺžnymi oknami. Okná sú opatrené štvorhrannými mrežami. Vertikálne je členená fasáda šiestimi pilastrami v hornej časti ukončené iónskymi hlavicami. Južné priečelie je orientované do ulice. Bočné strany kaštieľa obsahujú lemované okná a pilastre s rímskymi hlavicami. Fasáda je ukončená podstrešnou rímsou. Strecha je škridlová. Objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. V súčasnosti je vzhľadom na technický stav objektu nutná rekonštrukcia a úprava. Stropy sú zaklenuté murovanými klenbami.Na 1.NP sú jednotlivé priestory v pôvodnom stave. V minulosti bol kaštieľ využívaný pre spoločenské účely keďže na 2NP bola prevádzka obecného kina. V súčasnosti sa v kaštieli využíva len časť 1NP ako prevádzka pivárne. Stavebné objekty: -SO 01 Kaštieľ -SO 02 Rekonštrukcia oplotenia -SO 03 Prístupová cesta, chodník -SO 04 Vedľajšie spojovacie chodníky, sadové úpravy -SO 05 Plynová prípojka

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 819 079,00 20% EUR 27. Júl 2015 51843

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410890/content/866839/download","filename":"Žiadosť o nápravu - vybavenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410899/content/342077/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410899/content/342078/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné 2 úsp..pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410887/content/342062/download","filename":"Zmluva Marhaň.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410881/content/342006/download","filename":"Zápisnica z vyhod. kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410884/content/342008/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410911/content/342097/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410911/content/342098/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá Marhaň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SCHOTT, s.r.o. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410908/content/342095/download","filename":"Schott.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Február 2015 26. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410896/content/342073/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410902/content/342081/download","filename":"GMT.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410878/content/866836/download","filename":"Súťažné podklady dvojobálkové bez EA Marhaň.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410893/content/866842/download","filename":"Súťažné podklady dvojobálkové Marhaň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HÍLEK a spol., a.s. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410905/content/342088/download","filename":"Hílek.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×