Obstarávanie

Rekonštrukcia kaštieľa - Fintice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Fintice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
807 970,00
Konečná suma(Bez DPH):
708 624,16
Zaplatené:
87.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212313-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Riešená severná časť pôvodnej budovy kaštieľa je dvojpodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Nosnú časť objektu tvoria nosné steny zo zmiešaného tehlovo kamenného muriva. Stropy sú klenuté tehlové, podlahy kamenné, keramické a drevené. Obvodový plášť je zo zmiešaného muriva, omietnutý vápennou omietkou. Je to historická baroková stavba s menšími stavebnými úpravami z neskorších období. Navrhované stavebné úpravy objektu súvisia s rekonštrukciou pôvodného objektu a jeho úpravami pre novú funkciu. Na riešenej časti objektu bude vymenená pôvodná azbestocementová krytina za cementovláknitú krytinu. Obnovené podlahy v riešenej časti objektu budú podľa účelu miestnosti keramické alebo drevené plávajúce, kamenná dlažba chodby bude zrenovovaná, drevené schodisko bude obnovené. V priestoroch Kultúrno spoločenského strediska budú vyspravené omietky a ich povrch bude vyrovnaný stierkou. Úprava priestorov bude ukončená maľbami. Uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že stavebné výrobky a stavebné práce, spĺňajúce technické špecifikácie, zároveň spĺňajú požiadavky na predmet zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 4 850 349,00 20% EUR 26. Máj 2015 52430

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427895/content/350636/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427901/content/350641/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427901/content/350642/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné 2 úsp..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427883/content/869555/download","filename":"Súťažné podklady dvojobálkové Fintice.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427910/content/350649/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427898/content/350637/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427886/content/350633/download","filename":"ZoD 250515 Fintice-GMT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427892/content/869563/download","filename":"Súťažné podklady dvojobálkové Fintice.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427904/content/350644/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427904/content/350645/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá Fintice.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427907/content/350648/download","filename":"Zápisnica z vyhod. kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/427889/content/869558/download","filename":"Žiadosť o nápravu - vybavenie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×