Obstarávateľ

Obec Kružlová

Kružlová

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 916 199,00 EUR 1
2016 712 897,00 EUR 6
2017 100 921,00 EUR 1
2018 1 010 732,00 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 3
2018 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
GMT development, s.r.o. 2 1 163 921,00 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 224 549,00 EUR
Adifex, a. s. 1 420 000,00 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 1 161 100,00 EUR
MANNET spol. s r.o. 3 178 200,00 EUR
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. 1 420 000,00 EUR
Insomnium, s. r. o. 3 626 160,00 EUR
ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 1 175 450,00 EUR
EUCOS SK s.r.o. 2 728 300,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zvýšenie energetickej efektívnosti obecnej budovy SO 01 Budova MŠ Kružlová 147 897,00 134 250,00 90.77% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Realizácia plánu spoločných opatrení v obci Kružlová 916 199,00 885 833,33 96.68% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Komunitné centrum Kružlová 2017 Práce Áno 0 Nie
Obnova a modernizácia centra obce Kružlová 100 921,00 100 921,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Modernizácia športovo-kultúrneho areálu Kružlová 2017 Práce Áno 0 Nie
Komunitné centrum Kružlová 2017 Práce Áno 0 Nie
Nadstavba MŠ Kružlová 2018 Práce Áno 0 Nie
Komunitné centrum Kružlová 2018 Práce Áno 0 Nie
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová 420 000,00 420 000,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Strojové vybavenie zberného dvora v obci Kružlová 178 200,00 178 200,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 3 Áno
Nadstavba MŠ Kružlová (2) 175 450,00 175 450,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Znižovanie energetickej náročnosti 565 000,00 312 000,00 55.22% EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Znižovanie energetickej náročnosti 294 916,66 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Znižovanie energetickej náročnosti 350 133,33 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Nadstavba materskej školy 163 333,33 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Úprava vodného toku 8 333,33 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Komunitné centrum Kružlová 237 082,00 224 549,00 94.71% EUR 2018 Práce Áno 1 Ánohttp://www.kruzlova.sk


+421547594286


obeckruzlova@zoznam.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 194 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×