Obstarávanie

Russayova vila - obnova kultúrnej pamiatky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sobrance
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
466 353,00
Konečná suma(Bez DPH):
463 327,00
Zaplatené:
99.35%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebné investície: Názov investície: Sobrance Russayova vila obnova kultúrnej pamiatky Členenie investície:SO 01: Hlavný objekt SO 02: Kanalizačná prípojka SO 03: Vodovodná prípojka SO 04: Odberné elektrické zariadenie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 463 327,00 0% EUR 13. November 2014 47535

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Október 2014 1. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420698/content/338895/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420698/content/338896/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti S2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SCHOTT, s.r.o. 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420704/content/338906/download","filename":"Sobrance_Russ.vila_SCHOTT_kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. August 2014 17. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420692/content/338873/download","filename":"Súťažné podklady Sobrance - stavba.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420707/content/338918/download","filename":"Zmluva-113a-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420707/content/338919/download","filename":"Zmluva-113b-2014.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 1. Október 2014 1. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420701/content/338899/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia VO S.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420710/content/338925/download","filename":"Zmluva-113c-2014.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Október 2014 1. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420695/content/338876/download","filename":"Záznam z otváranie obálok O S.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol.s.r.o. 26. November 2014 26. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420713/content/338929/download","filename":"Sobrance_Russ.vila_GMT_kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×