Obstarávanie

Rozšírenie kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
405 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
405 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na prístavbe - rozšírení kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad, na parc.č. 2594/1, katastrálne územie: Poprad, okres: Poprad, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 405 000,00 Neuvedené EUR 14. Marec 2019 240876

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Apríl 2018 13. Apríl 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO 15. Jún 2018 15. Jún 2018
Zmluva Zmluva o dielo č. 3/OIM/2019 18. Marec 2019 18. Marec 2019
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 18. Marec 2019 18. Marec 2019
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov podľa § 114 ods. 8 ZVO a Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk a oprava súťažných podkladov zo dňa 10.5.2018 10. Máj 2018 10. Máj 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Marec 2019 18. Marec 2019
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení ponúk 18. Marec 2019 18. Marec 2019
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Marec 2019 18. Marec 2019
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 ZVO 18. Marec 2019 18. Marec 2019
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka GMT projekt, spol. s r.o. 18. Marec 2019 18. Marec 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×