Obstarávanie

Rozšírenie kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
405 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
405 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na prístavbe - rozšírení kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad, na parc.č. 2594/1, katastrálne územie: Poprad, okres: Poprad, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 405 000,00 Neuvedené EUR 14. Marec 2019 240876

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Apríl 2018 13. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786115/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786116/download","filename":"A.2.Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786117/download","filename":"A.3.Kriteria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786118/download","filename":"B.1.Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786119/download","filename":"B.2 Spôsob určenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786120/download","filename":"B.3 Obch. podmienky (Príloha č.5 SP-Návrh zmluvy).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786121/download","filename":"Príloha č.1 Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786122/download","filename":"DETAIL LSS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786123/download","filename":"kanaliz.dazdova MS Limba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786124/download","filename":"revizna sachta K-ID600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786125/download","filename":"revizna teleskopicka sachta K-ID400 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786126/download","filename":"SITUACIA SPLášK.DAZD.KANAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786127/download","filename":"Bleskozvod škôlka chodba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786128/download","filename":"Podorys -navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786129/download","filename":"Pohlad S-Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786130/download","filename":"Pohlad V-J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786131/download","filename":"REZ A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786132/download","filename":"rez -jestv. stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786133/download","filename":"REZ- rampy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786134/download","filename":"SKUTK.STAV-PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786135/download","filename":"technická správa chodby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786136/download","filename":"Výpis ocel. prvkov chodby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786137/download","filename":"E0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786138/download","filename":"E01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786139/download","filename":"E02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786140/download","filename":"E03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786141/download","filename":"E04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786142/download","filename":"E05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786143/download","filename":"E06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786144/download","filename":"E07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786145/download","filename":"MŠ Limba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786146/download","filename":"DETAIL a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786147/download","filename":"Doplnenie technickej správy - bezbariérové riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786148/download","filename":"drevené prvky-krov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786149/download","filename":"klampiar. podrob.MS limba- PRIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786150/download","filename":"ocelové prvky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786151/download","filename":"Podorys I.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786152/download","filename":"Podorys II.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786153/download","filename":"Podorys krovu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786154/download","filename":"podorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786155/download","filename":"Podorys základov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786156/download","filename":"Pohlad západný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786157/download","filename":"Pohlady východný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786158/download","filename":"REZ A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786159/download","filename":"SITUACIA POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786160/download","filename":"SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786161/download","filename":"sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786162/download","filename":"súhrnná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786163/download","filename":"Tech.správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786164/download","filename":"Výkres vystuže P2,P3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786165/download","filename":"Výkres výstuže P4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786166/download","filename":"Výkres výstuže P5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786167/download","filename":"Výkres výstuže veniec V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786168/download","filename":"výpis okien ,dveri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786169/download","filename":"MŠ Podtatránska-´UK-Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786170/download","filename":"MŠ Podtatránska-ÚK-Podrobnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786171/download","filename":"MŠ_Podtatránska-ÚK-1-NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786172/download","filename":"MŠ_Podtatránska-ÚK-2,NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786173/download","filename":"MŠ_Podtatránska-ÚK-Zvislé schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786174/download","filename":"Tecnická správa--UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786175/download","filename":"LEGENDA-MS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786176/download","filename":"ZTI- zv.schéma kanal..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786177/download","filename":"ZTI- Zv.schéma rozvodu vody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786178/download","filename":"ZTI-pôdorys I.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786179/download","filename":"ZTI-Pôdorys II.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786180/download","filename":"ZTI-rozsirenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786181/download","filename":"ZTI-zv.schéma kanal..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786182/download","filename":"Príloha 3 Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786183/download","filename":"Príloha č.4 Vzor návrhu na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786184/download","filename":"Príloha č.6 Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786185/download","filename":"Príloha č.7_JED-formular_VZOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786186/download","filename":"Príloha č.8 _Prirucka_na_vyplnenie_jednotneho_europskeho_dokumentu.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO 15. Jún 2018 15. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996730/content/786497/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 3/OIM/2019 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029631/content/927647/download","filename":"ZoD_zakryté podpisy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029633/content/927651/download","filename":"cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029633/content/927652/download","filename":"Obálka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov podľa § 114 ods. 8 ZVO a Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk a oprava súťažných podkladov zo dňa 10.5.2018 10. Máj 2018 10. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731417/download","filename":"Sprievodný list_všetkým známym záujemcom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731418/download","filename":"SO 03 Úprava spojovacích chodieb_Výpis okien s dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731419/download","filename":"Príloha 3 Výkaz výmer_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731420/download","filename":"Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 10.5.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731421/download","filename":"Sutazne podklady_oprava.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029636/content/927655/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení ponúk 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029637/content/927656/download","filename":"Zápisnica - Posúdenie zloženia zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029637/content/927657/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029637/content/927658/download","filename":"Zápisnica o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029637/content/927659/download","filename":"Zapisnica z vyhodnocovania ponuk_po EA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029635/content/927654/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 ZVO 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029634/content/927653/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka GMT projekt, spol. s r.o. 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029632/content/927649/download","filename":"cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029632/content/927650/download","filename":"Obálka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×