Obstarávanie

Rozšírenie kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
405 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
405 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na prístavbe - rozšírení kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad, na parc.č. 2594/1, katastrálne územie: Poprad, okres: Poprad, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 405 000,00 Neuvedené EUR 14. Marec 2019 240876

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Apríl 2018 13. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786115/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786116/download","filename":"A.2.Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786117/download","filename":"A.3.Kriteria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786118/download","filename":"B.1.Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786119/download","filename":"B.2 Spôsob určenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786120/download","filename":"B.3 Obch. podmienky (Príloha č.5 SP-Návrh zmluvy).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786121/download","filename":"Príloha č.1 Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786122/download","filename":"DETAIL LSS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786123/download","filename":"kanaliz.dazdova MS Limba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786124/download","filename":"revizna sachta K-ID600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786125/download","filename":"revizna teleskopicka sachta K-ID400 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786126/download","filename":"SITUACIA SPLášK.DAZD.KANAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786127/download","filename":"Bleskozvod škôlka chodba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786128/download","filename":"Podorys -navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786129/download","filename":"Pohlad S-Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786130/download","filename":"Pohlad V-J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786131/download","filename":"REZ A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786132/download","filename":"rez -jestv. stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786133/download","filename":"REZ- rampy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786134/download","filename":"SKUTK.STAV-PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786135/download","filename":"technická správa chodby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786136/download","filename":"Výpis ocel. prvkov chodby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786137/download","filename":"E0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786138/download","filename":"E01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786139/download","filename":"E02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786140/download","filename":"E03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786141/download","filename":"E04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786142/download","filename":"E05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786143/download","filename":"E06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786144/download","filename":"E07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786145/download","filename":"MŠ Limba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786146/download","filename":"DETAIL a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786147/download","filename":"Doplnenie technickej správy - bezbariérové riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786148/download","filename":"drevené prvky-krov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786149/download","filename":"klampiar. podrob.MS limba- PRIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786150/download","filename":"ocelové prvky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786151/download","filename":"Podorys I.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786152/download","filename":"Podorys II.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786153/download","filename":"Podorys krovu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786154/download","filename":"podorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786155/download","filename":"Podorys základov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786156/download","filename":"Pohlad západný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786157/download","filename":"Pohlady východný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786158/download","filename":"REZ A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786159/download","filename":"SITUACIA POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786160/download","filename":"SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786161/download","filename":"sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786162/download","filename":"súhrnná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786163/download","filename":"Tech.správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786164/download","filename":"Výkres vystuže P2,P3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786165/download","filename":"Výkres výstuže P4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786166/download","filename":"Výkres výstuže P5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786167/download","filename":"Výkres výstuže veniec V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786168/download","filename":"výpis okien ,dveri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786169/download","filename":"MŠ Podtatránska-´UK-Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786170/download","filename":"MŠ Podtatránska-ÚK-Podrobnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786171/download","filename":"MŠ_Podtatránska-ÚK-1-NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786172/download","filename":"MŠ_Podtatránska-ÚK-2,NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786173/download","filename":"MŠ_Podtatránska-ÚK-Zvislé schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786174/download","filename":"Tecnická správa--UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786175/download","filename":"LEGENDA-MS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786176/download","filename":"ZTI- zv.schéma kanal..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786177/download","filename":"ZTI- Zv.schéma rozvodu vody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786178/download","filename":"ZTI-pôdorys I.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786179/download","filename":"ZTI-Pôdorys II.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786180/download","filename":"ZTI-rozsirenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786181/download","filename":"ZTI-zv.schéma kanal..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786182/download","filename":"Príloha 3 Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786183/download","filename":"Príloha č.4 Vzor návrhu na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786184/download","filename":"Príloha č.6 Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786185/download","filename":"Príloha č.7_JED-formular_VZOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969753/content/786186/download","filename":"Príloha č.8 _Prirucka_na_vyplnenie_jednotneho_europskeho_dokumentu.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO 15. Jún 2018 15. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996730/content/786497/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 3/OIM/2019 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029631/content/927647/download","filename":"ZoD_zakryté podpisy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029633/content/927651/download","filename":"cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029633/content/927652/download","filename":"Obálka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov podľa § 114 ods. 8 ZVO a Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk a oprava súťažných podkladov zo dňa 10.5.2018 10. Máj 2018 10. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731417/download","filename":"Sprievodný list_všetkým známym záujemcom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731418/download","filename":"SO 03 Úprava spojovacích chodieb_Výpis okien s dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731419/download","filename":"Príloha 3 Výkaz výmer_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731420/download","filename":"Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 10.5.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982172/content/731421/download","filename":"Sutazne podklady_oprava.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029636/content/927655/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení ponúk 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029637/content/927656/download","filename":"Zápisnica - Posúdenie zloženia zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029637/content/927657/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029637/content/927658/download","filename":"Zápisnica o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029637/content/927659/download","filename":"Zapisnica z vyhodnocovania ponuk_po EA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029635/content/927654/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 ZVO 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029634/content/927653/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka GMT projekt, spol. s r.o. 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029632/content/927649/download","filename":"cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029632/content/927650/download","filename":"Obálka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×