Obstarávanie

Medzev - rekonštrukcia MŠ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Medzev
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
179 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
172 125,00
Zaplatené:
95.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Účelom navrhovaných stavebných úprav a navrhovanej pristavby k existujúcemu objektu je zvýšiť súčasnú celkovú kapacitu materskej školy, kvalitu života jeho užívateľov a zároveň prevedenými úpravami predĺžiť životnosť objektu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 206 550,00 20% EUR 3. August 2015 44967

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov STOMONT spol. s r.o. 4. August 2015 4. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261919/content/118090/download","filename":"STOMONT.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. August 2015 4. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261925/content/117838/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Medzev.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Január 2015 2. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261907/content/117820/download","filename":"SP jednoobálkové Medzev.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. August 2015 4. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261913/content/117954/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261913/content/117955/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné 2 úsp..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261910/content/117876/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VERVA, spol. s r.o. 4. August 2015 4. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261922/content/118177/download","filename":"Verva.PDF"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 4. August 2015 4. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/261916/content/118020/download","filename":"GMT.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×