Osoba

Ing.arch. Slavomír Gmitter


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing.arch. Slavomír Gmitter
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
44 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
9
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
80
Zmlúv:
80
V celkovej hodnote:
45,138,793 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
GMT development, s.r.o. 47981563 Áno
GMT projekt, spol. s r.o. 36484971 Áno
Atrium Svidník, n.o. 50435752 Nie
Atrium n.o. 45745692 Nie
S.O.S., n.o. 45738891 Nie
Atrium Prešov, n.o. 51774542 Nie
PG-GMT, s. r. o. 52690385 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
LOM ONDAVA s. r. o. 46675973 Áno
GMT development, s.r.o. 47981563 Áno
GMT projekt, spol. s r.o. 36484971 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Marhaň Úprava verejného priestranstva obce Marhaň 166,788 EUR 4. Február 2016
Obec Poliakovce Úprava verejného priestranstva obce Poliakovce 116,030 EUR 5. Február 2016
Obec Miňovce MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO - MIŇOVCE 96,675 EUR 25. Apríl 2016
Mesto Sobrance Russayova vila - obnova kultúrnej pamiatky 463,327 EUR 13. November 2014
Mesto Krompachy Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP 429,000 EUR 25. August 2015
Obec Pečovská Nová Ves Kompostáreň Pečovská Nová Ves 324,777 EUR 30. Marec 2015
Obec Tašuľa Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Tašuľa 973,000 EUR 18. November 2015
Mesto Humenné Rekonštrukcia futbalového štadóna v Humennom - 1.etapa 498,048 EUR 27. Január 2015
Obec Kobyly Investície suvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Kobyly 141,048 EUR 4. Máj 2016
Obec Šiba Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Šiba 112,725 EUR 5. Máj 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
Obec Ulič Úprava verejného priestranstva obce Ulič 92,494 EUR 3. Júl 2017
Obec Roztoky Roztoky - trvalé premostenie, autobusové zastávky 90,418 EUR 12. Júl 2017
Obec Kružlová Obnova a modernizácia centra obce Kružlová 100,921 EUR 17. Júl 2017
Obec Rovné Obnova a modernizácia obce Rovné 148,431 EUR 17. Júl 2017
Múzeum v Kežmarku Stavebné úpravy a odvodnenie- hrad Kežmarok 330,429 EUR 27. Júl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu 1,066,656 EUR 13. September 2017
Obec Hendrichovce Zhotovenie stavebných prác na stavbe HENDRICHOVCE, KAŠTIEĽ Zníženie energetickej náročnosti. 290,534 EUR 20. December 2017
Obec Hermanovce Komunitné centrum Hermanovce 222,080 EUR 8. Február 2018
Stredná priemyselná škola Zvýšenie počtu žiakov SPŠ v Bardejove na praktickom vyučovaní 463,614 EUR 31. Júl 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Zvolen, rekonštrukcia a modernizácia objektu 1,788,019 EUR 9. November 2018
Obec Brezovička Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenia tepelno technických vlastností budovy OcU a KD Brezovička 238,137 EUR 14. Február 2019
Obec Vyšný Orlík Zníženie energetickej náročnosti kultúrno správnej budovy Vyšný Orlík 384,395 EUR 8. Marec 2019
Mesto Poprad Rozšírenie kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad 405,000 EUR 14. Marec 2019
Mesto Medzev Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti MEDZEV 560,833 EUR 13. Január 2020
Mesto Medzev Medzev - rekonštrukcia MŠ 206,550 EUR 3. August 2015
Obec Harhaj Úprava verejného priestranstva obce Harhaj 220,000 EUR 4. Február 2016
Obec Komárov STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V KOMÁROVE 110,251 EUR 28. Apríl 2016
Mesto Sobrance Russayova vila - obstaranie interiéru 38,906 EUR 17. December 2014
Obec Nižný Orlík REALIZÁCIA PROJEKTU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÝ ORLÍK 1,312,860 EUR 2. November 2015
Obec Sveržov Realizácia programu spoločných opatrení v obci Sveržov 976,751 EUR 4. December 2015
Obec Dubinné PD DOBUDOVANIA OBČIANSKEJ INFR. V OBCI DUBINNÉ 52,162 EUR 30. Marec 2016
Obec Koprivnica Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Koprivnica 125,769 EUR 29. Apríl 2016
Obec Fričkovce Úprava verejného priestranstva obce Fričkovce 179,986 EUR 3. Február 2016
Obec Poloma Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Poloma 245,633 EUR 21. Marec 2017
Mesto Sabinov Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v Sabinove 995,252 EUR 11. Júl 2017
Mesto Humenné Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom – 3.etapa 1,150,220 EUR 20. Júl 2017
Mesto Prešov Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor) 1,575,444 EUR 20. Apríl 2018
Mesto Bardejov Komunitné centrum Poštárka, Bardejov 236,117 EUR 23. Marec 2018
Obec Nižný Slavkov Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov 232,148 EUR 28. Jún 2018
Obec Kružlová Komunitné centrum Kružlová 224,549 EUR 18. September 2018
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA 298,220 EUR 28. August 2018
Obec Raslavice Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová, Raslavice 179,909 EUR 15. Október 2018
Spojená škola Juraja Henischa Zvýšenie počtu žiakov SŠ Juraja Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní 283,621 EUR 15. Október 2018
Mesto Giraltovce Slovensko-poľský dom Giraltovce 649,750 EUR 20. Február 2020
Obec Dubinné Rekonštrukcia kultúrneho domu Dubinné 124,908 EUR 1. Jún 2016
Obec Zemplínske Jastrabie Kompostáreň Zemplínske Jastrabie 297,898 EUR 13. Apríl 2015
Obec Kolonica Prístavba, nadstavba a modernizácia kultúrneho domu Kolonica 149,504 EUR 6. Máj 2016
Mesto Giraltovce Rekonštrukcia centra komunitnej a sociálnej práce Giraltovce 193,800 EUR 16. Október 2014
Obec Ždiar ZŠ Ždiar, strecha po povodniach 68,956 EUR 21. Júl 2014
Obec Kurov Realizácia programu spoločných opatrení v obci Kurov 1,441,000 EUR 4. December 2015
Obec Kružlová Realizácia plánu spoločných opatrení v obci Kružlová 1,063,000 EUR 4. December 2015
Obec Marhaň Rekonštrukcia kaštieľa - Marhaň 819,079 EUR 27. Júl 2015
Obec Ihľany Prístavba a modernizácia základnej školy Ihľany 455,087 EUR 16. Jún 2015
Mesto Sobrance Sobrance Russayova vila obnova kultúrnej pamiatky - 2015 30,572 EUR 15. Máj 2015
Obec Fintice Rekonštrukcia kaštieľa - Fintice 850,349 EUR 26. Máj 2015
Obec Marhaň Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Marhaň 139,771 EUR 6. Máj 2016
Mesto Prešov Obnova nákupného centra Družba 993,283 EUR 17. Máj 2018
Mesto Spišské Podhradie Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí 234,622 EUR 21. Jún 2018
Obec Turany nad Ondavou Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Turany nad Ondavou 307,499 EUR 21. August 2018
Obec Trnkov Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trnkov 112,600 EUR 23. Február 2016
Mesto Humenné Zariadenie pre seniorov v Humennom 1,805,708 EUR 29. Október 2018
Obec Čaňa Čaňa - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci 408,466 EUR 7. Marec 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Košice - okolie, rekonštrukcia a modernizácia objektu 1,399,990 EUR 18. December 2019
Obec Richvald Úprava verejného priestranstva obce Richvald 175,317 EUR 2. Február 2016
Prešovský samosprávny kraj HRAD KEŽMAROK - Obnova fasád a úpravy hradbového a parkánového múra 604,307 EUR 20. Máj 2016
Obec Becherov PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV k. ú. OBEC BECHEROV 1,229,990 EUR 2. November 2015
Obec Betliar Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar 508,339 EUR 2. November 2015
Obec Koprivnica Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Koprivnica 114,911 EUR 4. Február 2016
Obec Hrabovec Úprava verejného priestranstva obce Hrabovec 210,152 EUR 5. Február 2016
Obec Sveržov Rekonštrukcia KSB Sveržov 124,631 EUR 5. Máj 2016
Obec Roztoky Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy KD Roztoky 130,078 EUR 3. Máj 2016
Obec Spišský Hrhov Nová budova Základnej školy - zateplenie a Budova telocvične - zateplenie 122,997 EUR 26. Máj 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR 3,941,144 EUR 3. Február 2016
Obec Marhaň Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň 178,900 EUR 21. August 2018
Obec Jarovnice Rozšírenie kapacity MŠ Jarovnice 481,315 EUR 3. August 2018
Obec Zborov Komunitné centrum Zborov 234,125 EUR 26. September 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Rekonštrukcia budovy s priľahlým areálom v Červenom Kláštore v správe MPRV SR 810,032 EUR 15. Máj 2019
Obec Zborov Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ZBOROV 560,785 EUR 10. Január 2020
Obec Kružlov Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti KRUŽLOV 441,665 EUR 17. Marec 2020

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×