Obstarávanie

Stavebné úpravy a odvodnenie- hrad Kežmarok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Múzeum v Kežmarku
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
334 671,00
Konečná suma(Bez DPH):
330 429,00
Zaplatené:
98.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212313-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Tento projekt rieši obnovu fasád ostávajúcich častí hradného areálu z vonkajšej strany a odvodnenie plôch priliehajúcich k obvodovým konštrukciám hradu z vonkajšej strany, aby sa tak znížilo vlhkostné zaťaženie obvodových konštrukcií. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 4 330 429,00 Neuvedené EUR 27. Júl 2017 86742

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826723/content/584952/download","filename":"52_ost_KK.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842978/content/676589/download","filename":"vyhodn_PROFIL_KK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 10. August 2017 10. August 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862481/content/619611/download","filename":"28_navrhy_KK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862481/content/619612/download","filename":"28_zapis_otvorenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Máj 2017 4. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817628/content/667397/download","filename":"SP_MUZ KK II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817628/content/667398/download","filename":"Link na SP_Kezmarok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača IBEG, a.s. 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862444/content/619366/download","filename":"ponuka_IBEG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača GMT projekt, spol. s r.o. 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862442/content/619356/download","filename":"ponuka_GMT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862483/content/619624/download","filename":"21_A_zapis_splnenie podm.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/924952/content/696819/download","filename":"Dodatok č.1-ZoD-GMTprojekt.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862437/content/619353/download","filename":"Zml_20179727_GMTprojekt.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841845/content/674539/download","filename":"52_krit_KK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862485/content/619629/download","filename":"35_zapis_vyhodnotenie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×