Obstarávanie

Komunitné centrum Kružlová


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kružlová
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
237 082,00
Konečná suma(Bez DPH):
224 549,00
Zaplatené:
94.71%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Objekt SO01 na parcele č. 172/10. Po dokončení stavby by mal byť vybudovaný dvojpodlažný objekt slúžiť ako samostatná prevádzková jednotka - Komunitné centrum.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 3 224 549,00 Neuvedené EUR 18. September 2018 234375

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Júl 2018 13. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007975/content/831687/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - ÚVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036854/content/831688/download","filename":"Zmluva s prílohami.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045072/content/815988/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - GAS - MG, spol. s r.o. 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045155/content/816059/download","filename":"Ponuka - GAS-MG spol. s r.o..PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - PEhAES, a.s. 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045165/content/816067/download","filename":"Ponuka - PEhAES, a.s..pdf"}]
Súťažné podklady SP KC Kružlová reverz 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993281/content/775867/download","filename":"Link_KC Kružlová.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045050/content/815972/download","filename":"10 Zápisnica z OP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti ZÁPISNICA z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045043/content/815967/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk SPÚ_KC Kružlová.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045036/content/815966/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO_KC Kružlová.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o. 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045126/content/816042/download","filename":"Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×