Obstarávanie

Čaňa - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Čaňa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
408 466,00
Konečná suma(Bez DPH):
408 466,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa materskej školy v obci Čaňa. Nový objekt MŠ v obci Čaňa tvorí samostatný blok pre dve triedy s kapacitou 42 detí osadený v areáli súčasnej MŠ na ulici Školská parc. číslo 1841/2 a 1841/5 katastrálnej mapy na pozemku, ktorej vlastníkom je obec Čaňa. Nový objekt je s krajným pavilónom MŠ1 - z východnej strany prepojený spojovacou chodbou. Zo severnej strany nad nefunkčnou žumpou bude vytvorená spevnená plocha. Z južnej strany je terasa. Žumpa bude zasypaná majiteľom (správcom), ktorá nie je predmetom tohto projektu. Táto však musí byť z bezpečnostných dôvodov zasypaná a až potom vytvorená spevnená plocha. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 4 408 466,00 Neuvedené EUR 7. Marec 2019 240801

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - opätovné vyhodnotenie 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019856/content/904725/download","filename":"§ 55_vyhodnotenie_WYP_Čaňa_MŠ_nové.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 220119 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028496/content/925512/download","filename":"zod_GMT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Apríl 2018 13. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787008/download","filename":"Čaňa-Zvýšenie kapacity MŠ v obci-výkaz výmer pdf stavba_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787009/download","filename":"Príloha č. 2_Zmluva o dielo_IROP_Čaňa_12_3_2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787010/download","filename":"Príloha č. 8_ eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787011/download","filename":"Príloha č.7.1_prirucka_na_vyplnenie_jednotneho_europskeho_dokumentu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787012/download","filename":"Prílohy k SP_1_5_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787013/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787014/download","filename":"Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787015/download","filename":"PO Čaňa - MŠ 1.NP PO-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787016/download","filename":"PO Čaňa - MŠ 2.NP PO-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787017/download","filename":"PO Čaňa - MŠ legenda PO-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787018/download","filename":"PO Čaňa - MŠ situácia 500 PO-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787019/download","filename":"správa PO MŠ Čaňa stav povol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787020/download","filename":"Projektové energetické hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787021/download","filename":"A- Súhrnná technická správa - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787022/download","filename":"TS - SAR SO01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787023/download","filename":"B1-situácia koordinačná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787024/download","filename":"B2- situácia širších vzťahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787025/download","filename":"B- Situácie - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787026/download","filename":"elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787027/download","filename":"S1. Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787028/download","filename":"S2. Výkres tvaru na +3,05 +3,21 +3,25 +3,425 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787029/download","filename":"S3. Výkres tvaru na +6,560 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787030/download","filename":"S4. Výkres tvaru na +3,99-+4,73 m; +7,47-+8,50 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787031/download","filename":"S5. Výkres tvaru schodiska - 2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787032/download","filename":"S6. Výkres skladby stropu na +3,210 +3,250 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787033/download","filename":"S7. Výkres skladby stropu na +6,560 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787034/download","filename":"S8. Výkres výstuže schodiska - 2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787035/download","filename":"S9. Výkres výstuže V1-V5, P1-3x, P2-8x, N2, SL1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787036/download","filename":"S10. Výkres výstuže T1, T101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787037/download","filename":"S11. Výkres výstuže V101, V102, P101-3x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787038/download","filename":"S12. Výkres výstuže V201,V202,SL201-4x,SL202-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787039/download","filename":"SO01- SAR - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787040/download","filename":"TS - SAR SO01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787041/download","filename":"V12-VK~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787042/download","filename":"v.č.1-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787043/download","filename":"v.č.2-základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787044/download","filename":"v.č.3-1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787045/download","filename":"v.č.4-2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787046/download","filename":"v.č.5-krov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787047/download","filename":"v.č.6-strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787048/download","filename":"v.č.7-rez1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787049/download","filename":"v.č.8-rez2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787050/download","filename":"v.č.9-rez3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787051/download","filename":"v.č.10-pohlad S a J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787052/download","filename":"v.č.11-pohlad V a Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787053/download","filename":"v.č.12-skladby povrch. úprav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787054/download","filename":"V12-VK~2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787055/download","filename":"V12-VK~3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787056/download","filename":"V12-VK~4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787057/download","filename":"V19D96~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787058/download","filename":"v.č.12-výkaz vonk.dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787059/download","filename":"v.č.12-výkaz vonk.okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787060/download","filename":"V1438A~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787061/download","filename":"v.č.12-výkazy titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787062/download","filename":"v.č.13-detail ukončenia strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787063/download","filename":"V13-DE~2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787064/download","filename":"V13-DE~3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787065/download","filename":"v.č.13-detail zateplenia sokla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787066/download","filename":"v.č.13-detaily zateplenia nárožia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787067/download","filename":"V1F1B5~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787068/download","filename":"V1F1B5~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787069/download","filename":"Čaňa_MŠ technológia výdajne stravy_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787070/download","filename":"AA_MTE~2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787071/download","filename":"Zoznam strojov_MŠ Čaňa_170323.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787072/download","filename":"Flamco_nádoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787073/download","filename":"Flamco_zavitove.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787074/download","filename":"U1 500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787075/download","filename":"U2 522.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787076/download","filename":"U3 420.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787077/download","filename":"uvk sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787078/download","filename":"VZ -02 rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787079/download","filename":"VZ-01 pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787080/download","filename":"VZT - technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787081/download","filename":"VZT- špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787082/download","filename":"VZT titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787083/download","filename":"Z1 758.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787084/download","filename":"Z2 500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787085/download","filename":"Z3 500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787086/download","filename":"Z4 522.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787087/download","filename":"z5 950.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787088/download","filename":"Z6 420.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787089/download","filename":"zti sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787090/download","filename":"SO02- titulák.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787091/download","filename":"SO02-technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787092/download","filename":"v.č.1 - situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787093/download","filename":"C- Stavebné objekty - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787094/download","filename":"celkový elaborát - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787095/download","filename":"jed-formular_WYP_IROP_Čaňa.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava - predĺženie lehoty viazanosti 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015526/content/897069/download","filename":"OPRAVA-PLV_Čaňa.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 3. August 2018 3. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018268/content/805349/download","filename":"§ 55_vyhodnotenie_WYP_Čaňa_MŠ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - priamy prístup k súťažným podkladom 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969652/content/785751/download","filename":"Čaňa_MS_zverejnenie_SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 4. 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028500/content/925519/download","filename":"Ponuka 4_PB.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 220119 10. Marec 2019 10. Marec 2019 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a náležitostí ponuky 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028493/content/925511/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti §55 ods. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028493/content/925515/download","filename":"Zápisnica § 55.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028493/content/925517/download","filename":"Zapisnica zo splnenia podmienok účasti MŠ_Čaňa.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028494/content/925514/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028501/content/925513/download","filename":"Správa o zákazke_§24.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028492/content/925509/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028499/content/925521/download","filename":"Ponuka 3_IBEG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1. 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028497/content/925518/download","filename":"Ponuka 1_GMT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028498/content/925520/download","filename":"Ponuka_2_COMBIN.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×