Obstarávanie

Čaňa - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Čaňa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
408 466,00
Konečná suma(Bez DPH):
408 466,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa materskej školy v obci Čaňa. Nový objekt MŠ v obci Čaňa tvorí samostatný blok pre dve triedy s kapacitou 42 detí osadený v areáli súčasnej MŠ na ulici Školská parc. číslo 1841/2 a 1841/5 katastrálnej mapy na pozemku, ktorej vlastníkom je obec Čaňa. Nový objekt je s krajným pavilónom MŠ1 - z východnej strany prepojený spojovacou chodbou. Zo severnej strany nad nefunkčnou žumpou bude vytvorená spevnená plocha. Z južnej strany je terasa. Žumpa bude zasypaná majiteľom (správcom), ktorá nie je predmetom tohto projektu. Táto však musí byť z bezpečnostných dôvodov zasypaná a až potom vytvorená spevnená plocha. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 4 408 466,00 Neuvedené EUR 7. Marec 2019 240801

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - opätovné vyhodnotenie 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019856/content/904725/download","filename":"§ 55_vyhodnotenie_WYP_Čaňa_MŠ_nové.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 220119 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028496/content/925512/download","filename":"zod_GMT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Apríl 2018 13. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787008/download","filename":"Čaňa-Zvýšenie kapacity MŠ v obci-výkaz výmer pdf stavba_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787009/download","filename":"Príloha č. 2_Zmluva o dielo_IROP_Čaňa_12_3_2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787010/download","filename":"Príloha č. 8_ eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787011/download","filename":"Príloha č.7.1_prirucka_na_vyplnenie_jednotneho_europskeho_dokumentu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787012/download","filename":"Prílohy k SP_1_5_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787013/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787014/download","filename":"Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787015/download","filename":"PO Čaňa - MŠ 1.NP PO-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787016/download","filename":"PO Čaňa - MŠ 2.NP PO-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787017/download","filename":"PO Čaňa - MŠ legenda PO-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787018/download","filename":"PO Čaňa - MŠ situácia 500 PO-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787019/download","filename":"správa PO MŠ Čaňa stav povol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787020/download","filename":"Projektové energetické hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787021/download","filename":"A- Súhrnná technická správa - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787022/download","filename":"TS - SAR SO01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787023/download","filename":"B1-situácia koordinačná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787024/download","filename":"B2- situácia širších vzťahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787025/download","filename":"B- Situácie - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787026/download","filename":"elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787027/download","filename":"S1. Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787028/download","filename":"S2. Výkres tvaru na +3,05 +3,21 +3,25 +3,425 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787029/download","filename":"S3. Výkres tvaru na +6,560 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787030/download","filename":"S4. Výkres tvaru na +3,99-+4,73 m; +7,47-+8,50 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787031/download","filename":"S5. Výkres tvaru schodiska - 2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787032/download","filename":"S6. Výkres skladby stropu na +3,210 +3,250 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787033/download","filename":"S7. Výkres skladby stropu na +6,560 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787034/download","filename":"S8. Výkres výstuže schodiska - 2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787035/download","filename":"S9. Výkres výstuže V1-V5, P1-3x, P2-8x, N2, SL1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787036/download","filename":"S10. Výkres výstuže T1, T101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787037/download","filename":"S11. Výkres výstuže V101, V102, P101-3x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787038/download","filename":"S12. Výkres výstuže V201,V202,SL201-4x,SL202-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787039/download","filename":"SO01- SAR - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787040/download","filename":"TS - SAR SO01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787041/download","filename":"V12-VK~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787042/download","filename":"v.č.1-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787043/download","filename":"v.č.2-základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787044/download","filename":"v.č.3-1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787045/download","filename":"v.č.4-2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787046/download","filename":"v.č.5-krov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787047/download","filename":"v.č.6-strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787048/download","filename":"v.č.7-rez1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787049/download","filename":"v.č.8-rez2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787050/download","filename":"v.č.9-rez3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787051/download","filename":"v.č.10-pohlad S a J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787052/download","filename":"v.č.11-pohlad V a Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787053/download","filename":"v.č.12-skladby povrch. úprav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787054/download","filename":"V12-VK~2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787055/download","filename":"V12-VK~3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787056/download","filename":"V12-VK~4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787057/download","filename":"V19D96~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787058/download","filename":"v.č.12-výkaz vonk.dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787059/download","filename":"v.č.12-výkaz vonk.okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787060/download","filename":"V1438A~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787061/download","filename":"v.č.12-výkazy titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787062/download","filename":"v.č.13-detail ukončenia strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787063/download","filename":"V13-DE~2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787064/download","filename":"V13-DE~3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787065/download","filename":"v.č.13-detail zateplenia sokla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787066/download","filename":"v.č.13-detaily zateplenia nárožia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787067/download","filename":"V1F1B5~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787068/download","filename":"V1F1B5~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787069/download","filename":"Čaňa_MŠ technológia výdajne stravy_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787070/download","filename":"AA_MTE~2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787071/download","filename":"Zoznam strojov_MŠ Čaňa_170323.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787072/download","filename":"Flamco_nádoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787073/download","filename":"Flamco_zavitove.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787074/download","filename":"U1 500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787075/download","filename":"U2 522.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787076/download","filename":"U3 420.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787077/download","filename":"uvk sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787078/download","filename":"VZ -02 rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787079/download","filename":"VZ-01 pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787080/download","filename":"VZT - technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787081/download","filename":"VZT- špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787082/download","filename":"VZT titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787083/download","filename":"Z1 758.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787084/download","filename":"Z2 500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787085/download","filename":"Z3 500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787086/download","filename":"Z4 522.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787087/download","filename":"z5 950.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787088/download","filename":"Z6 420.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787089/download","filename":"zti sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787090/download","filename":"SO02- titulák.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787091/download","filename":"SO02-technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787092/download","filename":"v.č.1 - situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787093/download","filename":"C- Stavebné objekty - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787094/download","filename":"celkový elaborát - titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970249/content/787095/download","filename":"jed-formular_WYP_IROP_Čaňa.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava - predĺženie lehoty viazanosti 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015526/content/897069/download","filename":"OPRAVA-PLV_Čaňa.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 3. August 2018 3. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018268/content/805349/download","filename":"§ 55_vyhodnotenie_WYP_Čaňa_MŠ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - priamy prístup k súťažným podkladom 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969652/content/785751/download","filename":"Čaňa_MS_zverejnenie_SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 4. 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028500/content/925519/download","filename":"Ponuka 4_PB.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 220119 10. Marec 2019 10. Marec 2019 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a náležitostí ponuky 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028493/content/925511/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti §55 ods. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028493/content/925515/download","filename":"Zápisnica § 55.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028493/content/925517/download","filename":"Zapisnica zo splnenia podmienok účasti MŠ_Čaňa.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028494/content/925514/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028501/content/925513/download","filename":"Správa o zákazke_§24.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028492/content/925509/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028499/content/925521/download","filename":"Ponuka 3_IBEG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1. 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028497/content/925518/download","filename":"Ponuka 1_GMT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. 10. Marec 2019 10. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028498/content/925520/download","filename":"Ponuka_2_COMBIN.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×