Obstarávanie

Zvýšenie počtu žiakov SŠ Juraja Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Spojená škola Juraja Henischa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
283 621,00
Konečná suma(Bez DPH):
283 621,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove má dva školské areály. Hlavná budova školy, v ktorej je prevažná časť učební a priestory vedenia školy, sa nachádza na Slovenskej ulici, blízko centra mesta a autobusovej a železničnej stanice. Druhý areál, v ktorom sú odborné učebne dielne, je na Kúpeľnej ulici, medzi starým cintorínom a riekou Topľa. Objekty sú zateplené, na vykurovanie slúžia objektové kotolne. Na základe zvyšujúcej sa potreby posilňovania odbornej praktickej prípravy žiakov stredných škôl je na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove potrebné rozšíriť priestory pre odborné učebne v hlavnom areáli školy na Slovenskej ulici a rekonštrukciou priestorov na Kúpeľnej ulici zlepšiť podmienky pre tam prebiehajúcu praktickú odbornú prípravu. Podrobný rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 283 621,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 236608

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. August 2018 22. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024596/content/832347/download","filename":"SP Spojená škola J.H v Bardejove-FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024596/content/832349/download","filename":"Link na SP_Henyscha.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. September 2018 29. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038492/content/832351/download","filename":"vyhodn_PROFIL_ - SŠ J. Henischa 11816 WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke DOPLNENIE/VYSVETLENIE súťažných podkladov č. 1 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029508/content/832350/download","filename":"Vysvetl 1_Henischa_zo dňa_04_09.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×