Obstarávanie

Zvýšenie počtu žiakov SŠ Juraja Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Spojená škola Juraja Henischa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
283 621,00
Konečná suma(Bez DPH):
283 621,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove má dva školské areály. Hlavná budova školy, v ktorej je prevažná časť učební a priestory vedenia školy, sa nachádza na Slovenskej ulici, blízko centra mesta a autobusovej a železničnej stanice. Druhý areál, v ktorom sú odborné učebne dielne, je na Kúpeľnej ulici, medzi starým cintorínom a riekou Topľa. Objekty sú zateplené, na vykurovanie slúžia objektové kotolne. Na základe zvyšujúcej sa potreby posilňovania odbornej praktickej prípravy žiakov stredných škôl je na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove potrebné rozšíriť priestory pre odborné učebne v hlavnom areáli školy na Slovenskej ulici a rekonštrukciou priestorov na Kúpeľnej ulici zlepšiť podmienky pre tam prebiehajúcu praktickú odbornú prípravu. Podrobný rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 283 621,00 Neuvedené EUR 15. Október 2018 236608

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. August 2018 22. August 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. September 2018 29. September 2018
Iný dokument k zákazke DOPLNENIE/VYSVETLENIE súťažných podkladov č. 1 5. September 2018 5. September 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×