Obstarávanie

Rekonštrukcia centra komunitnej a sociálnej práce Giraltovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Giraltovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
166 687,00
Konečná suma(Bez DPH):
161 500,00
Zaplatené:
96.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Pôvodný jednopodlažný objekt pôdorysných rozmerov 9,85x21,5 m s plochou strechou bol postavený podľa dostupných informácií v 70-tych rokoch minulého storočia v súlade s aktuálnym trendom a možnosťami doby a v súčasnosti nedokáže zabezpečiť potreby podľa požiadaviek investora. Navrhovanou rekonštrukciou a modernizáciou KC sú navrhované tieto nové priestory nutné pre prevádzku komunitného centra: WC pre imobilných, kancelária, klubová miestnosť, kuchyňa pre účely praktických tréningov varenia, sociálne zariadenie pre pracovníkov a návštevníkov komunitného centra, školiaca miestnosť, strojovňa UK, stredisko osobnej hygieny, vo vybudovanom suteréne budú vytvorené skladové priestory a dielňa pre výučbu základných remeselných zručností. Súhrnný prehľad kapacitných údajov Starý stav Nový stav Celková plocha 224,48 m2 238,19 m2 Úžitková plocha 179,81 m2 237,80 m2 Výška atiky od 0,000 +3,700 m +4,130 m.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 193 800,00 20% EUR 16. Október 2014 47864

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410180/content/340620/download","filename":"zapisnica č.1 vyhodnotenie ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410180/content/340621/download","filename":"zapisnica č.2 vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Timothy, s.r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410150/content/340575/download","filename":"Ponuka Timothy Prešov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PEhAES a.s. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410147/content/340557/download","filename":"Ponuka PEhAES.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Máj 2014 28. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410168/content/340605/download","filename":"Súťažné podklady vysvetlenie HSV KE.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410165/content/340602/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Komunitné centrum.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410183/content/340623/download","filename":"Správa o zákazke § 21.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410174/content/340613/download","filename":"zapisnica č.1 PUč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410174/content/340614/download","filename":"zapisnica č.2 PUč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410174/content/340615/download","filename":"zapisnica č.3 PUč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410174/content/340616/download","filename":"zapisnica č.4 PUč.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410177/content/340618/download","filename":"Zapisnica otvaranie ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Máj 2014 20. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410144/content/340540/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Svidgas, s.r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410156/content/340581/download","filename":"Ponuka Svidgas.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410189/content/340627/download","filename":"Ponuka I. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410189/content/340628/download","filename":"Ponuka II.časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HS HSV s.r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410153/content/340578/download","filename":"Ponuka HS HSV.pdf"}]
Zmluva Zmluva 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410186/content/340625/download","filename":"Zmluva o diele GMT Projekt Prešov a Mesto Giraltovce.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Júl 2014 9. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410171/content/340607/download","filename":"informácia o výsledku do profilu VO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410162/content/340600/download","filename":"Referencia Komunitné centrum Giraltovce.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410159/content/340598/download","filename":"Odovzdávací protokol Komunitné centrum.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×