Obstarávanie

Rekonštrukcia centra komunitnej a sociálnej práce Giraltovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Giraltovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
166 687,00
Konečná suma(Bez DPH):
161 500,00
Zaplatené:
96.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Pôvodný jednopodlažný objekt pôdorysných rozmerov 9,85x21,5 m s plochou strechou bol postavený podľa dostupných informácií v 70-tych rokoch minulého storočia v súlade s aktuálnym trendom a možnosťami doby a v súčasnosti nedokáže zabezpečiť potreby podľa požiadaviek investora. Navrhovanou rekonštrukciou a modernizáciou KC sú navrhované tieto nové priestory nutné pre prevádzku komunitného centra: WC pre imobilných, kancelária, klubová miestnosť, kuchyňa pre účely praktických tréningov varenia, sociálne zariadenie pre pracovníkov a návštevníkov komunitného centra, školiaca miestnosť, strojovňa UK, stredisko osobnej hygieny, vo vybudovanom suteréne budú vytvorené skladové priestory a dielňa pre výučbu základných remeselných zručností. Súhrnný prehľad kapacitných údajov Starý stav Nový stav Celková plocha 224,48 m2 238,19 m2 Úžitková plocha 179,81 m2 237,80 m2 Výška atiky od 0,000 +3,700 m +4,130 m.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 193 800,00 20% EUR 16. Október 2014 47864

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410180/content/340620/download","filename":"zapisnica č.1 vyhodnotenie ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410180/content/340621/download","filename":"zapisnica č.2 vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Timothy, s.r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410150/content/340575/download","filename":"Ponuka Timothy Prešov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PEhAES a.s. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410147/content/340557/download","filename":"Ponuka PEhAES.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Máj 2014 28. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410168/content/340605/download","filename":"Súťažné podklady vysvetlenie HSV KE.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410165/content/340602/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Komunitné centrum.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410183/content/340623/download","filename":"Správa o zákazke § 21.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410174/content/340613/download","filename":"zapisnica č.1 PUč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410174/content/340614/download","filename":"zapisnica č.2 PUč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410174/content/340615/download","filename":"zapisnica č.3 PUč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410174/content/340616/download","filename":"zapisnica č.4 PUč.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410177/content/340618/download","filename":"Zapisnica otvaranie ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Máj 2014 20. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410144/content/340540/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Svidgas, s.r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410156/content/340581/download","filename":"Ponuka Svidgas.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410189/content/340627/download","filename":"Ponuka I. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410189/content/340628/download","filename":"Ponuka II.časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HS HSV s.r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410153/content/340578/download","filename":"Ponuka HS HSV.pdf"}]
Zmluva Zmluva 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410186/content/340625/download","filename":"Zmluva o diele GMT Projekt Prešov a Mesto Giraltovce.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Júl 2014 9. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410171/content/340607/download","filename":"informácia o výsledku do profilu VO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410162/content/340600/download","filename":"Referencia Komunitné centrum Giraltovce.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410159/content/340598/download","filename":"Odovzdávací protokol Komunitné centrum.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×