Obstarávanie

Rekonštrukcia centra komunitnej a sociálnej práce Giraltovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Giraltovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
166 687,00
Konečná suma(Bez DPH):
161 500,00
Zaplatené:
96.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Pôvodný jednopodlažný objekt pôdorysných rozmerov 9,85x21,5 m s plochou strechou bol postavený podľa dostupných informácií v 70-tych rokoch minulého storočia v súlade s aktuálnym trendom a možnosťami doby a v súčasnosti nedokáže zabezpečiť potreby podľa požiadaviek investora. Navrhovanou rekonštrukciou a modernizáciou KC sú navrhované tieto nové priestory nutné pre prevádzku komunitného centra: WC pre imobilných, kancelária, klubová miestnosť, kuchyňa pre účely praktických tréningov varenia, sociálne zariadenie pre pracovníkov a návštevníkov komunitného centra, školiaca miestnosť, strojovňa UK, stredisko osobnej hygieny, vo vybudovanom suteréne budú vytvorené skladové priestory a dielňa pre výučbu základných remeselných zručností. Súhrnný prehľad kapacitných údajov Starý stav Nový stav Celková plocha 224,48 m2 238,19 m2 Úžitková plocha 179,81 m2 237,80 m2 Výška atiky od 0,000 +3,700 m +4,130 m.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 193 800,00 20% EUR 16. Október 2014 47864

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica Zápisnica 20. Október 2014 20. Október 2014
Ponuky uchádzačov Timothy, s.r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014
Ponuky uchádzačov PEhAES a.s. 20. Október 2014 20. Október 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Máj 2014 28. Máj 2014
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 10. Jún 2015 10. Jún 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Október 2014 20. Október 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Október 2014 20. Október 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Október 2014 20. Október 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Máj 2014 20. Máj 2014
Ponuky uchádzačov Svidgas, s.r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014
Ponuky uchádzačov HS HSV s.r.o. 20. Október 2014 20. Október 2014
Zmluva Zmluva 20. Október 2014 20. Október 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Júl 2014 9. Júl 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 10. Jún 2015 10. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Jún 2015 10. Jún 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×