Obstarávanie

Zhotovenie stavebných prác na stavbe HENDRICHOVCE, KAŠTIEĽ Zníženie energetickej náročnosti.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Hendrichovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
290 534,00
Konečná suma(Bez DPH):
290 534,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom prác je zníženie energetickej náročnosti stavby - kaštieľa v obci Hendrichovce, ktory je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1832 bol kompletne prebudovaný na klasicistický kaštieľ. V súčasnosti v budove kaštieľa sídli na 2.NP obecný úrad so zázemím, spoločenská sála, sociálne zariadenia a predajňa potravín. Materiál, z ktorého je stavba realizovaná je kombináciou pálenej a nepálenej tehly a kameňa. Všetky stropy sú klenbové. V pivnici kamenné a v podlažiach tehlové. Ako východiskový dokument pre stavebné práce slúži energeticky audit. Na základe toho je nutné zateplenie celej stavby, výmena vykurovacieho systému, doplnenie vetracieho systému, príprava teplej vody, svetelné rozvody a meranie a regulácia jednotlivých rozvodov. Všetky zásahy do búracích prác sú v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove. Obnova objektu si vyžiada dočasné, postupné prerušenie niektorých kancelárskych priestorov na 2NP, pričom je potrebne všetky práce koordinovať s obcou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 290 534,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 89712

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Dodatok č. 01 k zmluve 11. Február 2019 11. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024671/content/913668/download","filename":"Dodatok01Zmluva.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti. 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916100/content/776426/download","filename":"ZapisVyhPU_Hendrichovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 03 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916098/content/776419/download","filename":"PonukaOstatnePEhAES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 02 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916095/content/776402/download","filename":"PonukaOstatne_GMTprojekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916095/content/776403/download","filename":"PonukaKriteria_GMTprojekt.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ZVO. 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916102/content/776445/download","filename":"SpravaPodlaPar24.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk. 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916101/content/776427/download","filename":"ZapisVyhPonuk_Hendrichovce.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady s prílohami, projektová dokumentácia, výkaz výmer. 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580744/download","filename":"0100_SutaznePodklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580745/download","filename":"0000_StrukturaSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580747/download","filename":"0200_SP_Prilohy_01az11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580748/download","filename":"0301_SP_Pril12a_ProjektDokum01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580749/download","filename":"0302_SP_Pril12b_ProjektDokum02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580750/download","filename":"0400_SP_Pril13_VykazVymer.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885255/content/612634/download","filename":"InformaciaVyslVyhPonuk.pdf"}]
Súťažné podklady Oznámenie o oprave 01 súťažných podkladov zo dňa 26.07.2017 26. Júl 2017 26. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856091/content/586528/download","filename":"Oznam_Oprava01SP.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917472/content/782040/download","filename":"ZmluvaGMT.PDF"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. August 2017 17. August 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 01 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916093/content/776345/download","filename":"Ponuka_IBEG_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916093/content/776347/download","filename":"PonukaKRITERIA_IBEG.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk časť Ostatné a časť Kritériá. 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916099/content/776422/download","filename":"ZapisOtvar_CastOstatne_Hendrichovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916099/content/776423/download","filename":"ZapisOtvar_CastKriteria_Hendrichovce.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. September 2017 29. September 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×