Obstarávanie

Zhotovenie stavebných prác na stavbe HENDRICHOVCE, KAŠTIEĽ Zníženie energetickej náročnosti.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Hendrichovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
290 534,00
Konečná suma(Bez DPH):
290 534,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom prác je zníženie energetickej náročnosti stavby - kaštieľa v obci Hendrichovce, ktory je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1832 bol kompletne prebudovaný na klasicistický kaštieľ. V súčasnosti v budove kaštieľa sídli na 2.NP obecný úrad so zázemím, spoločenská sála, sociálne zariadenia a predajňa potravín. Materiál, z ktorého je stavba realizovaná je kombináciou pálenej a nepálenej tehly a kameňa. Všetky stropy sú klenbové. V pivnici kamenné a v podlažiach tehlové. Ako východiskový dokument pre stavebné práce slúži energeticky audit. Na základe toho je nutné zateplenie celej stavby, výmena vykurovacieho systému, doplnenie vetracieho systému, príprava teplej vody, svetelné rozvody a meranie a regulácia jednotlivých rozvodov. Všetky zásahy do búracích prác sú v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove. Obnova objektu si vyžiada dočasné, postupné prerušenie niektorých kancelárskych priestorov na 2NP, pričom je potrebne všetky práce koordinovať s obcou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 290 534,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 89712

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Dodatok č. 01 k zmluve 11. Február 2019 11. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024671/content/913668/download","filename":"Dodatok01Zmluva.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti. 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916100/content/776426/download","filename":"ZapisVyhPU_Hendrichovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 03 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916098/content/776419/download","filename":"PonukaOstatnePEhAES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 02 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916095/content/776402/download","filename":"PonukaOstatne_GMTprojekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916095/content/776403/download","filename":"PonukaKriteria_GMTprojekt.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ZVO. 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916102/content/776445/download","filename":"SpravaPodlaPar24.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk. 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916101/content/776427/download","filename":"ZapisVyhPonuk_Hendrichovce.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady s prílohami, projektová dokumentácia, výkaz výmer. 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580744/download","filename":"0100_SutaznePodklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580745/download","filename":"0000_StrukturaSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580747/download","filename":"0200_SP_Prilohy_01az11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580748/download","filename":"0301_SP_Pril12a_ProjektDokum01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580749/download","filename":"0302_SP_Pril12b_ProjektDokum02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854444/content/580750/download","filename":"0400_SP_Pril13_VykazVymer.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885255/content/612634/download","filename":"InformaciaVyslVyhPonuk.pdf"}]
Súťažné podklady Oznámenie o oprave 01 súťažných podkladov zo dňa 26.07.2017 26. Júl 2017 26. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856091/content/586528/download","filename":"Oznam_Oprava01SP.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917472/content/782040/download","filename":"ZmluvaGMT.PDF"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. August 2017 17. August 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 01 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916093/content/776345/download","filename":"Ponuka_IBEG_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916093/content/776347/download","filename":"PonukaKRITERIA_IBEG.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk časť Ostatné a časť Kritériá. 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916099/content/776422/download","filename":"ZapisOtvar_CastOstatne_Hendrichovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916099/content/776423/download","filename":"ZapisOtvar_CastKriteria_Hendrichovce.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. September 2017 29. September 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×