Obstarávanie

Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 066 656,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 066 656,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213150-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného úradu v Košiciach. V rámci zákazky sa budú realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektu a to zateplením obvodových stien a strechy, výmenou otvorových konštrukcií, rekonštrukciou zdroja tepla, inštaláciou termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy budovy a výmenou svetelných zdrojov a svietidiel. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: SO 01 Budova Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 11 1 066 656,00 Neuvedené EUR 13. September 2017 87274

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Doplnenie - projektovej dokumentácie 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649191/content/431806/download","filename":"A26N-Pôdorys strechy.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653589/content/453263/download","filename":"Oprava súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881395/content/599606/download","filename":"ROKO Slovakia.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažnách podkladov 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452446/download","filename":"A16N opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452447/download","filename":"A26N-Pôdorys strechy opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452448/download","filename":"Sprievodna správa opravná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452449/download","filename":"stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452450/download","filename":"Suhrnna technicka sprava opravená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452451/download","filename":"výkaz výmer časť1_opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452452/download","filename":"výkaz výmer časť2_opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452453/download","filename":"výkaz výmer časť3_opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452454/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881361/content/599512/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881402/content/599611/download","filename":"DÚHA a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881378/content/599586/download","filename":"GMT projekt.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653753/content/453652/download","filename":"Info otv. Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Január 2017 12. Január 2017 []
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767254/download","filename":"mesto kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767255/download","filename":"OU Rekonštrukcia ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767256/download","filename":"stanovisko hygienik OÚ Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767257/download","filename":"TUV KOSICE OU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767258/download","filename":"Suhrnna technicka sprava OOPZ-KOSICE + mineralna doska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767259/download","filename":"A01N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767260/download","filename":"A02N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767261/download","filename":"A03N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767262/download","filename":"A04N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767263/download","filename":"A05N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767264/download","filename":"A06N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767265/download","filename":"A07N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767266/download","filename":"A08N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767267/download","filename":"A09N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767268/download","filename":"A10N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767269/download","filename":"A11N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767270/download","filename":"A12N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767271/download","filename":"A13N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767272/download","filename":"A14N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767273/download","filename":"A15N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767274/download","filename":"A16N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767275/download","filename":"A17N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767276/download","filename":"A18N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767277/download","filename":"A19N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767278/download","filename":"A20N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767279/download","filename":"A21N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767280/download","filename":"A22N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767281/download","filename":"A23N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767282/download","filename":"A24N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767283/download","filename":"A25N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767284/download","filename":"Košice OÚ 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767285/download","filename":"Košice OÚ 2-8NP B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767286/download","filename":"Košice OÚ 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767287/download","filename":"Košice OÚ 3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767288/download","filename":"Košice OÚ 4NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767289/download","filename":"Košice OÚ 5NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767290/download","filename":"Košice OÚ 6NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767291/download","filename":"Košice OÚ 7NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767292/download","filename":"Košice OÚ 8NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767293/download","filename":"Košice OÚ 9NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767294/download","filename":"Košice OÚ 10NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767295/download","filename":"Košice OÚ 11NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767296/download","filename":"Košice OÚ 12NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767297/download","filename":"Košice OÚ SITU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767298/download","filename":"OÚ - Košice - Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767299/download","filename":"OÚ - Košice - Vonkajšie vplyvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767300/download","filename":"Techn spr pokr elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767301/download","filename":"KOSICE OU 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767302/download","filename":"KOSICE OU 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767303/download","filename":"KOSICE OU 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767304/download","filename":"KOSICE OU 4.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767305/download","filename":"KOSICE OU 5.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767306/download","filename":"KOSICE OU 6.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767307/download","filename":"KOSICE OU 7.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767308/download","filename":"KOSICE OU 8.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767309/download","filename":"KOSICE OU 9.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767310/download","filename":"KOSICE OU 10.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767311/download","filename":"KOSICE OU 11.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767312/download","filename":"Kusovník svietidiel košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767313/download","filename":"PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767314/download","filename":"TS_OOPZSR_Kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767315/download","filename":"výpočet osvetlenia 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767316/download","filename":"výpočet osvetlenia 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767317/download","filename":"výpočet osvetlenia 3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767318/download","filename":"výpočet osvetlenia 4NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767319/download","filename":"výpočet osvetlenia 5NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767320/download","filename":"výpočet osvetlenia 6NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767321/download","filename":"výpočet osvetlenia 7NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767322/download","filename":"výpočet osvetlenia 8NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767323/download","filename":"výpočet osvetlenia 9NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767324/download","filename":"výpočet osvetlenia 10NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767325/download","filename":"výpočet osvetlenia 11NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767326/download","filename":"PBS Košice OU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767327/download","filename":"Staticky_posudok_OU_Kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767328/download","filename":"vypocet_OU_Kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767329/download","filename":"ou kosice enviro. hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767330/download","filename":"ec3n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767331/download","filename":"ec10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767332/download","filename":"ec20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767333/download","filename":"ec30n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767334/download","filename":"ec40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767335/download","filename":"ec300n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767336/download","filename":"K20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767337/download","filename":"K30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767338/download","filename":"K40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767339/download","filename":"K50.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767340/download","filename":"K60.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767341/download","filename":"S10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767342/download","filename":"S20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767343/download","filename":"S30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767344/download","filename":"tab10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767345/download","filename":"tab20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767346/download","filename":"tab30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767347/download","filename":"tab60,70,80.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767348/download","filename":"tab110.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767349/download","filename":"ec1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767350/download","filename":"ec2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767351/download","filename":"ec3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767352/download","filename":"ec4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767353/download","filename":"ec30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767354/download","filename":"ec300.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767355/download","filename":"K2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767356/download","filename":"K3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767357/download","filename":"K4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767358/download","filename":"K5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767359/download","filename":"K6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767360/download","filename":"S1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767361/download","filename":"S2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767362/download","filename":"S3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767363/download","filename":"tab1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767364/download","filename":"tab2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767365/download","filename":"tab3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767366/download","filename":"tab6,7,8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767367/download","filename":"tab11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767368/download","filename":"OO PZ Košice TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767369/download","filename":"POV - OO PZ KOSICE + minerálna vlna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767370/download","filename":"sprievodna sprava - OOPZ-KOSICE + minerálne dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767371/download","filename":"TS - ODPADY OOPZ-KOSICE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881445/content/599720/download","filename":"TRANSTECH.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k ZoD č. OVO1-2017/000101-044 na realizáciu akcie „Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ 12. December 2018 12. December 2018 []
Iný dokument k zákazke Oprava výzvy na predkladanie ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653598/content/453274/download","filename":"Oprava výzvy na predkladanie ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644246/content/766989/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy OVO1-2017/000101-044 Košice OÚ - zverejnenie zmluvy 27. September 2017 27. September 2017 []
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881425/content/599705/download","filename":"merga.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644248/content/767029/download","filename":"93 - Okresný úrad - Košice, Komenského 52 - rekonštrukcia a modernizácia objektu (zadanie).pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881373/content/599576/download","filename":"SIBAZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881440/content/599714/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881410/content/599662/download","filename":"ARPROG.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824593/content/572546/download","filename":"Info_profil_vyhod_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881371/content/599525/download","filename":"Betpres.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke - Košice OÚ 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880551/content/593853/download","filename":"Správa o zákazke - Košice OÚ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z posúdenia podmienok účasti 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881347/content/599496/download","filename":"zápisnica z posúdenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881347/content/599497/download","filename":"dodatok č.1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881368/content/599522/download","filename":"EBC group s.r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881349/content/599505/download","filename":"zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881349/content/599506/download","filename":"zápisnica z otvárania - kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881436/content/599709/download","filename":"UNISTAV.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×