Obstarávanie

Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 066 656,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 066 656,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213150-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného úradu v Košiciach. V rámci zákazky sa budú realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektu a to zateplením obvodových stien a strechy, výmenou otvorových konštrukcií, rekonštrukciou zdroja tepla, inštaláciou termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy budovy a výmenou svetelných zdrojov a svietidiel. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: SO 01 Budova Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 11 1 066 656,00 Neuvedené EUR 13. September 2017 87274

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Doplnenie - projektovej dokumentácie 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažnách podkladov 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016
Zápisnica zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2. Október 2017 2. Október 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Január 2017 12. Január 2017
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k ZoD č. OVO1-2017/000101-044 na realizáciu akcie „Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ 12. December 2018 12. December 2018
Iný dokument k zákazke Oprava výzvy na predkladanie ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016
Informácia o zverejnení zmluvy OVO1-2017/000101-044 Košice OÚ - zverejnenie zmluvy 27. September 2017 27. September 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Súťažné podklady Výkaz výmer 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Máj 2017 23. Máj 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Správa o zákazke správa o zákazke - Košice OÚ 29. September 2017 29. September 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z posúdenia podmienok účasti 2. Október 2017 2. Október 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 2. Október 2017 2. Október 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×