Obstarávanie

Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 066 656,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 066 656,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213150-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného úradu v Košiciach. V rámci zákazky sa budú realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektu a to zateplením obvodových stien a strechy, výmenou otvorových konštrukcií, rekonštrukciou zdroja tepla, inštaláciou termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy budovy a výmenou svetelných zdrojov a svietidiel. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: SO 01 Budova Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 11 1 066 656,00 Neuvedené EUR 13. September 2017 87274

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Doplnenie - projektovej dokumentácie 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649191/content/431806/download","filename":"A26N-Pôdorys strechy.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653589/content/453263/download","filename":"Oprava súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881395/content/599606/download","filename":"ROKO Slovakia.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažnách podkladov 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452446/download","filename":"A16N opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452447/download","filename":"A26N-Pôdorys strechy opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452448/download","filename":"Sprievodna správa opravná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452449/download","filename":"stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452450/download","filename":"Suhrnna technicka sprava opravená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452451/download","filename":"výkaz výmer časť1_opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452452/download","filename":"výkaz výmer časť2_opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452453/download","filename":"výkaz výmer časť3_opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653412/content/452454/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881361/content/599512/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881402/content/599611/download","filename":"DÚHA a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881378/content/599586/download","filename":"GMT projekt.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653753/content/453652/download","filename":"Info otv. Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Január 2017 12. Január 2017 []
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767254/download","filename":"mesto kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767255/download","filename":"OU Rekonštrukcia ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767256/download","filename":"stanovisko hygienik OÚ Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767257/download","filename":"TUV KOSICE OU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767258/download","filename":"Suhrnna technicka sprava OOPZ-KOSICE + mineralna doska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767259/download","filename":"A01N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767260/download","filename":"A02N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767261/download","filename":"A03N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767262/download","filename":"A04N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767263/download","filename":"A05N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767264/download","filename":"A06N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767265/download","filename":"A07N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767266/download","filename":"A08N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767267/download","filename":"A09N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767268/download","filename":"A10N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767269/download","filename":"A11N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767270/download","filename":"A12N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767271/download","filename":"A13N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767272/download","filename":"A14N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767273/download","filename":"A15N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767274/download","filename":"A16N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767275/download","filename":"A17N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767276/download","filename":"A18N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767277/download","filename":"A19N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767278/download","filename":"A20N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767279/download","filename":"A21N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767280/download","filename":"A22N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767281/download","filename":"A23N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767282/download","filename":"A24N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767283/download","filename":"A25N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767284/download","filename":"Košice OÚ 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767285/download","filename":"Košice OÚ 2-8NP B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767286/download","filename":"Košice OÚ 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767287/download","filename":"Košice OÚ 3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767288/download","filename":"Košice OÚ 4NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767289/download","filename":"Košice OÚ 5NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767290/download","filename":"Košice OÚ 6NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767291/download","filename":"Košice OÚ 7NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767292/download","filename":"Košice OÚ 8NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767293/download","filename":"Košice OÚ 9NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767294/download","filename":"Košice OÚ 10NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767295/download","filename":"Košice OÚ 11NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767296/download","filename":"Košice OÚ 12NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767297/download","filename":"Košice OÚ SITU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767298/download","filename":"OÚ - Košice - Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767299/download","filename":"OÚ - Košice - Vonkajšie vplyvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767300/download","filename":"Techn spr pokr elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767301/download","filename":"KOSICE OU 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767302/download","filename":"KOSICE OU 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767303/download","filename":"KOSICE OU 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767304/download","filename":"KOSICE OU 4.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767305/download","filename":"KOSICE OU 5.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767306/download","filename":"KOSICE OU 6.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767307/download","filename":"KOSICE OU 7.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767308/download","filename":"KOSICE OU 8.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767309/download","filename":"KOSICE OU 9.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767310/download","filename":"KOSICE OU 10.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767311/download","filename":"KOSICE OU 11.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767312/download","filename":"Kusovník svietidiel košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767313/download","filename":"PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767314/download","filename":"TS_OOPZSR_Kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767315/download","filename":"výpočet osvetlenia 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767316/download","filename":"výpočet osvetlenia 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767317/download","filename":"výpočet osvetlenia 3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767318/download","filename":"výpočet osvetlenia 4NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767319/download","filename":"výpočet osvetlenia 5NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767320/download","filename":"výpočet osvetlenia 6NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767321/download","filename":"výpočet osvetlenia 7NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767322/download","filename":"výpočet osvetlenia 8NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767323/download","filename":"výpočet osvetlenia 9NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767324/download","filename":"výpočet osvetlenia 10NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767325/download","filename":"výpočet osvetlenia 11NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767326/download","filename":"PBS Košice OU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767327/download","filename":"Staticky_posudok_OU_Kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767328/download","filename":"vypocet_OU_Kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767329/download","filename":"ou kosice enviro. hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767330/download","filename":"ec3n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767331/download","filename":"ec10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767332/download","filename":"ec20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767333/download","filename":"ec30n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767334/download","filename":"ec40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767335/download","filename":"ec300n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767336/download","filename":"K20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767337/download","filename":"K30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767338/download","filename":"K40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767339/download","filename":"K50.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767340/download","filename":"K60.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767341/download","filename":"S10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767342/download","filename":"S20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767343/download","filename":"S30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767344/download","filename":"tab10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767345/download","filename":"tab20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767346/download","filename":"tab30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767347/download","filename":"tab60,70,80.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767348/download","filename":"tab110.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767349/download","filename":"ec1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767350/download","filename":"ec2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767351/download","filename":"ec3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767352/download","filename":"ec4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767353/download","filename":"ec30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767354/download","filename":"ec300.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767355/download","filename":"K2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767356/download","filename":"K3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767357/download","filename":"K4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767358/download","filename":"K5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767359/download","filename":"K6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767360/download","filename":"S1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767361/download","filename":"S2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767362/download","filename":"S3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767363/download","filename":"tab1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767364/download","filename":"tab2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767365/download","filename":"tab3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767366/download","filename":"tab6,7,8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767367/download","filename":"tab11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767368/download","filename":"OO PZ Košice TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767369/download","filename":"POV - OO PZ KOSICE + minerálna vlna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767370/download","filename":"sprievodna sprava - OOPZ-KOSICE + minerálne dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644249/content/767371/download","filename":"TS - ODPADY OOPZ-KOSICE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881445/content/599720/download","filename":"TRANSTECH.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k ZoD č. OVO1-2017/000101-044 na realizáciu akcie „Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ 12. December 2018 12. December 2018 []
Iný dokument k zákazke Oprava výzvy na predkladanie ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653598/content/453274/download","filename":"Oprava výzvy na predkladanie ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644246/content/766989/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy OVO1-2017/000101-044 Košice OÚ - zverejnenie zmluvy 27. September 2017 27. September 2017 []
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881425/content/599705/download","filename":"merga.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644248/content/767029/download","filename":"93 - Okresný úrad - Košice, Komenského 52 - rekonštrukcia a modernizácia objektu (zadanie).pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881373/content/599576/download","filename":"SIBAZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881440/content/599714/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881410/content/599662/download","filename":"ARPROG.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824593/content/572546/download","filename":"Info_profil_vyhod_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881371/content/599525/download","filename":"Betpres.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke - Košice OÚ 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880551/content/593853/download","filename":"Správa o zákazke - Košice OÚ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z posúdenia podmienok účasti 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881347/content/599496/download","filename":"zápisnica z posúdenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881347/content/599497/download","filename":"dodatok č.1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881368/content/599522/download","filename":"EBC group s.r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881349/content/599505/download","filename":"zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881349/content/599506/download","filename":"zápisnica z otvárania - kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881436/content/599709/download","filename":"UNISTAV.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×