Obstarávanie

Komunitné centrum Zborov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zborov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
236 182,00
Konečná suma(Bez DPH):
234 125,00
Zaplatené:
99.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Cieľom projektu je vybudovanie objektu komunitného centra na parcele č. 344/1. Po dokončení výstavby by mal novovybudovaný dvojpodlažný objekt slúžiť ako samostatná prevádzková jednotka (Komunitné centrum).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 234 125,00 Neuvedené EUR 26. September 2018 234376

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045239/content/816096/download","filename":"Zápisnica zo splnenia § 53 predmet zákazky.pdf"}]
Súťažné podklady SP_KC_Zborov_reverz 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994617/content/779766/download","filename":"link_SP_KC_Zborov.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037174/content/831279/download","filename":"Zmluva o dielo s prílohami.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045208/content/816087/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r.o. 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045254/content/816113/download","filename":"Ponuka Combin BŠ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009511/content/831277/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - ÚVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045236/content/816095/download","filename":"Zápisnica zo SPÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o. 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045247/content/816111/download","filename":"Ponuka - GMT projekt, spol s r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045231/content/816093/download","filename":"Zápisnica z OP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045221/content/816090/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×