Obstarávanie

Komunitné centrum Zborov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zborov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
236 182,00
Konečná suma(Bez DPH):
234 125,00
Zaplatené:
99.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Cieľom projektu je vybudovanie objektu komunitného centra na parcele č. 344/1. Po dokončení výstavby by mal novovybudovaný dvojpodlažný objekt slúžiť ako samostatná prevádzková jednotka (Komunitné centrum).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 234 125,00 Neuvedené EUR 26. September 2018 234376

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045239/content/816096/download","filename":"Zápisnica zo splnenia § 53 predmet zákazky.pdf"}]
Súťažné podklady SP_KC_Zborov_reverz 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994617/content/779766/download","filename":"link_SP_KC_Zborov.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037174/content/831279/download","filename":"Zmluva o dielo s prílohami.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045208/content/816087/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r.o. 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045254/content/816113/download","filename":"Ponuka Combin BŠ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009511/content/831277/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - ÚVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045236/content/816095/download","filename":"Zápisnica zo SPÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o. 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045247/content/816111/download","filename":"Ponuka - GMT projekt, spol s r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045231/content/816093/download","filename":"Zápisnica z OP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045221/content/816090/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×