Obstarávanie

HRAD KEŽMAROK - Obnova fasád a úpravy hradbového a parkánového múra


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
604 307,00
Konečná suma(Bez DPH):
604 307,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212313-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

V rámci navrhovaných stavebných úprav bolo prvotným akútnym problémom riešenie sanácie vlhkosti hradu, zabránenie ďalšej devastácie objektu a to šírením vlhkosti a plesní. Problém bol najviac viditeľný na nádvorí hradu, kde sa uskutočňujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Zároveň úpravou priestorov v interiéri, ako prízemie štvorhrannej veže a prízemie tzv. chudobinca múzea, získalo múzeum nové priestory. V štvorhrannej veži vznikla z nevyužitého priestoru oddychová a prípravná miestnosť pre účinkujúcich a v chudobinci sa nové priestory budú využívať ako depozitáre, knižničné priestory a čitáreň.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 604 307,00 Neuvedené EUR 20. Máj 2016 44407

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: Chemkostav, a.s. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666768/content/541068/download","filename":"chemkostav a.s.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264729/content/119087/download","filename":"SP_KK_15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264729/content/119088/download","filename":"Navrh zml__KK.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666786/content/541094/download","filename":"SPRÁVA_Kežmarok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264735/content/118534/download","filename":"UPRAVA1_SP_KK_15.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658291/content/473352/download","filename":"vyhodn_MUZ KK_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti "Kritériá" 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264738/content/118424/download","filename":"41_krit_KK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: EURO-BUILDING, a.s. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666762/content/541058/download","filename":"EURO_building.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925743/content/699399/download","filename":"dodatok-181-2016_obnova-muzeum-kk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264732/content/119314/download","filename":"SPOLU_VYKAZ VYMER_MUZ KK.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666772/content/541074/download","filename":"3_kontr. harok_ OST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666772/content/541075/download","filename":"2_zapis z otv obalok_OST_Kežmarok.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666782/content/541091/download","filename":"5_zapis z vyhodnotenia_KRITERIA_Kežmarok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: PKB invest, s.r.o. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666764/content/541062/download","filename":"PKB.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666780/content/541085/download","filename":"prezenčka_KK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666780/content/541086/download","filename":"4_zapis z otv obalok_KRITERIA_Kežmarok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666780/content/541087/download","filename":"návrhy_MUZ KK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: GMT projekt, spol. s r.o. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666766/content/541066/download","filename":"GMT.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670005/content/394918/download","filename":"zmluva_221-2016-ok_obnova-muzeum-kk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×