Obstarávanie

HRAD KEŽMAROK - Obnova fasád a úpravy hradbového a parkánového múra


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
604 307,00
Konečná suma(Bez DPH):
604 307,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212313-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

V rámci navrhovaných stavebných úprav bolo prvotným akútnym problémom riešenie sanácie vlhkosti hradu, zabránenie ďalšej devastácie objektu a to šírením vlhkosti a plesní. Problém bol najviac viditeľný na nádvorí hradu, kde sa uskutočňujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Zároveň úpravou priestorov v interiéri, ako prízemie štvorhrannej veže a prízemie tzv. chudobinca múzea, získalo múzeum nové priestory. V štvorhrannej veži vznikla z nevyužitého priestoru oddychová a prípravná miestnosť pre účinkujúcich a v chudobinci sa nové priestory budú využívať ako depozitáre, knižničné priestory a čitáreň.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 5 604 307,00 Neuvedené EUR 20. Máj 2016 44407

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: Chemkostav, a.s. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666768/content/541068/download","filename":"chemkostav a.s.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264729/content/119087/download","filename":"SP_KK_15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264729/content/119088/download","filename":"Navrh zml__KK.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666786/content/541094/download","filename":"SPRÁVA_Kežmarok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264735/content/118534/download","filename":"UPRAVA1_SP_KK_15.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658291/content/473352/download","filename":"vyhodn_MUZ KK_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti "Kritériá" 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264738/content/118424/download","filename":"41_krit_KK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: EURO-BUILDING, a.s. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666762/content/541058/download","filename":"EURO_building.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925743/content/699399/download","filename":"dodatok-181-2016_obnova-muzeum-kk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264732/content/119314/download","filename":"SPOLU_VYKAZ VYMER_MUZ KK.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666772/content/541074/download","filename":"3_kontr. harok_ OST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666772/content/541075/download","filename":"2_zapis z otv obalok_OST_Kežmarok.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666782/content/541091/download","filename":"5_zapis z vyhodnotenia_KRITERIA_Kežmarok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: PKB invest, s.r.o. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666764/content/541062/download","filename":"PKB.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666780/content/541085/download","filename":"prezenčka_KK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666780/content/541086/download","filename":"4_zapis z otv obalok_KRITERIA_Kežmarok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666780/content/541087/download","filename":"návrhy_MUZ KK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: GMT projekt, spol. s r.o. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666766/content/541066/download","filename":"GMT.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670005/content/394918/download","filename":"zmluva_221-2016-ok_obnova-muzeum-kk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×