Obstarávanie

Obnova nákupného centra Družba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prešov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
993 283,00
Konečná suma(Bez DPH):
993 283,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213111-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné práce budú pozostávať zo zateplenia fasády, strechy, z úpravy dotknutých stavebných konštrukcií a z úpravy technologických zariadení - rozvodov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 6 993 283,00 Neuvedené EUR 17. Máj 2018 96264

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka6 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986239/content/749546/download","filename":"Ponuka6_Kami.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenia súťažných podkladov č. 3 a 4 10. Apríl 2018 10. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967462/content/780937/download","filename":"vysvetlenia_sutaznych_podkladov_3_4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka1 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986227/content/749207/download","filename":"ponuka1_Doprastav.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986212/content/748802/download","filename":"zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka2 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986230/content/749493/download","filename":"Ponuka2_Eurobuilding.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenia súťažných podkladov č. 2 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965115/content/775208/download","filename":"vysvetlenia_sutaznych_podkladov_2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986220/content/748812/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958806/content/750087/download","filename":"JED.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 21. Máj 2018 21. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985966/content/747758/download","filename":"zmluva_GMT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka3 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986232/content/749496/download","filename":"Ponuka3_GMT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975071/content/697044/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenia súťažných podkladov č. 1 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963970/content/771636/download","filename":"vysvetlenia_sutaznych_podkladov_1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958804/content/750084/download","filename":"sutazne_podklady_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka4 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986234/content/749536/download","filename":"Ponuka4_Chemkostav.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986216/content/748805/download","filename":"zapisnica o posudeni splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka5 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986236/content/749540/download","filename":"Ponuka5_Ibeg.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986208/content/748794/download","filename":"zapisnica_otv_ponuk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×