Obstarávanie

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prešov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 657 017,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 575 444,00
Zaplatené:
95.07%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Líniová inžinierska stavba rieši rekonštrukcia pešieho podzemného podchodu (konštrukčných vrstiev a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov), plánuje sa aj rekonštrukcia priestoru súvisiaceho s prestupným uzlom bezbariérové rampy, schody, eskalátory, výťahy, vodiace línie pre zrakovo postihnutých a kamerový systém Ďalšou dôležitou stránkou projektu je rekonštrukcia zastávok a zastávkového priestoru vrátene prvkov drobnej infraštruktúry, ako aj zavedenie inteligentného informačného systému, softwérového aj hardwérového vybavenia. V rámci projektovej dokumentácie je riešené aj vymedzenie koridoru pre obojstranné samostatné cyklistické komunikácie a odstavné zariadenia pre bicykle či vymedzenie koridorov pre krátkodobé státie automobilov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 1 575 444,00 Neuvedené EUR 20. Apríl 2018 94773

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984082/content/739313/download","filename":"Metrostav_ZoD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie - odpoveď 1 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887642/content/622833/download","filename":"Vysvetlenie - odpoveď 1.pdf"}]
Súťažné podklady SP Prestupný uzol Masarykova 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876732/content/577630/download","filename":"link SP Prestupný uzol Masarykova.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891020/content/635920/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909043/content/741438/download","filename":"Otváranie ponúk Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925041/content/696913/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke ZoD_stavba_MaRPU na Masarykovej+soc.aspekt 11. Október 2017 11. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887087/content/620851/download","filename":"ZoD_stavba_MaRPU na Masarykovej+soc.aspekt.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984086/content/739326/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×