Obstarávanie

Rozšírenie kapacity MŠ Jarovnice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Jarovnice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
486 007,00
Konečná suma(Bez DPH):
481 315,00
Zaplatené:
99.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zámerom investora je zrekonštruovať budovu a vybudovať druhé nadzemné podlažie a vytvoriť tak nové výučbové priestory pre deti predškolského veku. V pôvodnej budove sa vybuduje schodisko ktoré bude slúžiť ako hlavný komunikačný koridor medzi 1NP a 2NP. Priestory na 1NP ostanú nezmenené vykonajú sa len stavebné úpravy spojené s prepojením technického vybavenia(ZTI, UK a ELI). Na 2NP sa vytvoria priestory pre zriadenie 4 samostatných tried s dennou miestnosťou, šatňou, skladom a hygienickými priestormi. Maximálnym počet žiakov na jednu kmeňovú triedu je 16. Na druhom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať taktiež miestnosť pre učiteľov a hygienické priestory pre učiteľov. Vstup do budovy ostáva pôvodný avšak s vybudovaním prístavby kde sa bude nachádzať hlavné schodisko. ( zo severnej strany sa vybuduje oceľové únikové schodisko na fasáde).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 481 315,00 Neuvedené EUR 3. August 2018 99330

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska SPÚ 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029768/content/833914/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o. 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029795/content/833917/download","filename":"Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029774/content/833915/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998229/content/682805/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - ÚVO.pdf"}]
Súťažné podklady SP_MŠ Jarovnice OPAK REVERZ 27. Apríl 2018 27. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977273/content/707914/download","filename":"Link_SP_MŠ Jarovnice OPAK REVERZ.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013406/content/833912/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029765/content/833913/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 6. September 2018 6. September 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029781/content/833916/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2 Jarovnice.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r.o. 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029814/content/833919/download","filename":"Ponuka - COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r.o..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×