Obstarávanie

Rozšírenie kapacity MŠ Jarovnice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Jarovnice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
486 007,00
Konečná suma(Bez DPH):
481 315,00
Zaplatené:
99.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zámerom investora je zrekonštruovať budovu a vybudovať druhé nadzemné podlažie a vytvoriť tak nové výučbové priestory pre deti predškolského veku. V pôvodnej budove sa vybuduje schodisko ktoré bude slúžiť ako hlavný komunikačný koridor medzi 1NP a 2NP. Priestory na 1NP ostanú nezmenené vykonajú sa len stavebné úpravy spojené s prepojením technického vybavenia(ZTI, UK a ELI). Na 2NP sa vytvoria priestory pre zriadenie 4 samostatných tried s dennou miestnosťou, šatňou, skladom a hygienickými priestormi. Maximálnym počet žiakov na jednu kmeňovú triedu je 16. Na druhom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať taktiež miestnosť pre učiteľov a hygienické priestory pre učiteľov. Vstup do budovy ostáva pôvodný avšak s vybudovaním prístavby kde sa bude nachádzať hlavné schodisko. ( zo severnej strany sa vybuduje oceľové únikové schodisko na fasáde).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT projekt, spol. s r.o. 2 481 315,00 Neuvedené EUR 3. August 2018 99330

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska SPÚ 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029768/content/833914/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o. 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029795/content/833917/download","filename":"Ponuka - GMT projekt, spol. s r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029774/content/833915/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998229/content/682805/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - ÚVO.pdf"}]
Súťažné podklady SP_MŠ Jarovnice OPAK REVERZ 27. Apríl 2018 27. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977273/content/707914/download","filename":"Link_SP_MŠ Jarovnice OPAK REVERZ.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013406/content/833912/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029765/content/833913/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 6. September 2018 6. September 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029781/content/833916/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2 Jarovnice.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r.o. 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029814/content/833919/download","filename":"Ponuka - COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r.o..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×