Obstarávateľ

Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

Púchov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 231 507,38 EUR 13
2017 892 133,00 EUR 12
2018 59 685,93 EUR 5
2019 374 431,76 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marián Šupa 1 2 889,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 3 090,00 EUR
BINS s.r.o. 2 1 320,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1 117 108,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 1 905,00 EUR
REDOX, s.r.o. 1 197 770,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 3 32 904,00 EUR
PRIMUS spol. s r.o. 1 639,20 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 1 650,00 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 1 750,00 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 2 126 810,00 EUR
BAULOGIC, s.r.o. 1 19 430,00 EUR
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo 1 10 000,00 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 1 2 392,00 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 3 300,00 EUR
UNIKOMAS, a.s. 1 635 600,00 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 3 240,00 EUR
Wallet, s. r. o. 1 18 380,00 EUR
FEREX, s.r.o. 3 20 102,00 EUR
DAAX spol. s r.o. 1 51 500,00 EUR
Mgr. Roman Rosina R&R creative 1 2 500,00 EUR
ASTAP stavby, s.r.o. 1 3 100,00 EUR
UNIKOV NITRA, s.r.o. 2 22 838,00 EUR
SBL Europe, s.r.o. 1 23 599,99 EUR
ORGECO spol. s r. o. 1 6 855,00 EUR
REDOX - ENEX s.r.o. 2 80 861,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Služby skládkovania odpadov 760 000,00 635 600,00 83.63% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Obstaranie technického vybavenia do kompostárne 2017 Tovary Neuvedené 0 Nie
mulčovacia borovicová kôra 2 880,00 2 500,00 86.8% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Jazdené nákladné vozidlo 60 000,00 42 916,66 71.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Fréza na pne 2 900,00 2 889,00 99.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Polyetylénové kontajnery na separovaný zber 11 800,00 11 199,00 94.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 490,00 1 375,00 55.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastová smetná nádoba na zber TKO 847,50 487,00 57.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kontajner Ávia s vrchnými vekami 18 542,00 18 380,00 99.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Drvené kamenivo 2 392,00 2 392,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Soľ kamenná priemyselná 30 000,00 23 599,99 78.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
LED materiál pre vianočnú výzdobu 8 081,00 6 855,00 84.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 3 240,00 3 240,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Špeciálne vozidlo na údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev 75 327,00 62 758,33 83.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Polyetylénové kontajnery na separovaný zber 13 007,88 10 690,00 82.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Polyetylénové kontajnery na separovaný zber 11 209,00 10 000,00 89.21% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Studená obaľovaná asfaltová zmes 5 400,00 3 090,00 57.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Polyetylénové kontajnery na separovaný zber 13 500,00 11 000,00 81.48% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hákový nosič kontajnerov 19 700,00 19 430,00 98.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
vaňové kontajnery 4 440,00 4 190,00 94.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastová smetná nádoba na zber TKO 1 334,00 790,00 59.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kontajner Ávia s vrchnými vekami 18 650,00 18 648,00 99.98% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 350,00 1 458,33 62.05% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou 52 990,00 42 916,66 80.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastová smetná nádoba na zber TKO 1 134,00 530,00 46.73% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 426,00 1 423,00 99.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Studená obaľovaná asfaltová zmes 4 240,00 3 300,00 77.83% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Polyetylénové kontajnery na separovaný zber 8 519,00 7 087,50 83.19% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu 45 484,00 35 952,50 79.04% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Plastová smetná nádoba na zber TKO 772,93 639,20 82.69% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 670,00 401,66 59.95% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Studená obaľovaná asfaltová zmes 4 833,00 2 583,33 53.45% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Smetné nádoby na zber TKO 8 936,00 7 437,50 83.23% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vozidlo na zber a prepravu odpadu 198 500,00 164 808,33 83.02% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravovacie poukážky 120 000,00 117 108,00 97.59% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu 42 162,76 31 431,66 74.54% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.ptsmpu.sk


+421908729888


repacova.ptsmpu@slovanet.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 53 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×