Obstarávanie

Komponenty pre rozšírenie a modernizáciu sieťovej infraštruktúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
43 385,00
Konečná suma(Bez DPH):
28 916,66
Zaplatené:
66.65%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32424000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok v zmysle technickej špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Rozšírenie a modernizácia sieťovej infraštruktúry

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Access Pointy POE Access Point + DC adaptér (Vnútorné bezdrôtové prístupové body pre zavesenie na strop), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora technológie IEEE 802.11a/b/g/n/ac,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zabudovaná anténa pre 2,4Ghz a 5Ghz – prevádzku v oboch pásmach súčasne, zisk všesmerovej antény pre 2,4Ghz minimálne 4dBi, zisk všesmerovej antény pre 5Ghz minimálne 5dBi, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - napájanie pomocou PoE – maximálna spotreba 12W - pre 9 ks AP musí byť dodaný samostatný napájací zdroj (nie je možné využiť POE napájanie), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - minimálne 256MB RAM a 32MB FLASH pamäte pre vlastný SW image, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora krytia minimálne IP41, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - prevádzková teplota od -10 stupňov Celsia do +50 stupňov Celsia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - minimálne 2x 10/100/1000 Base-T rozhranie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora technológie 3X3 MIMO a maximálnou prenosovou rychlosťou 1,75Gbit/s, podpora technológie MRC, STBC, LDPC a MLD, podpora technológie 11n Beamforming, podpora technológie 802.11k, 802.11r a 802.11v, podpora technológie WMM (WiFi Multimedia), podpora automatického prepínania kanálov, podpora technológie MESH a WDS , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora oddelených sietí (SSID), minimálne 32, podpora minimálne 256 užívateľov na jednom AP, AP bude Fungovať ako tenké AP, riadené centrálným prepínačom, komunikácia s centrálnym riadiacim prvkom cez CAPWAP tunel,možnosť prepnúť AP do tzv. FAT módu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora technológie WEP, WPA, WPA2, podpora Wireless IPS a IDS systému,podpora 802.1X, MAC autentizácie a overenia pomocou portálu, podpora DAI (Dynamic ARP inspecition), DHCP snooping, IP source guard, podpora NAT a DHCP vo FAT režime , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - kompletná správa pomocou centrálného riadiacého prvku, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora prepojenia s centrálnym riadiacím prvkom cez L2 i L3 infraštruktúru, podpora spektrálnej analýzy, podpora spolupráce so systémami Ekahaul a Aeroscout pre RFID tag lokalizáciu, podpora lokalizácie WiFi zariadenia, podpora konfigurácie cez CLI - SSH, Telnet a lokálnu konzolu, podpora technológie SNMPv1, v2c a v3 , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. Optický patch panel – kompletný aj s vyhotovením zvarov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Dat. Kom. Optický patch panel 19“ palcov 24xSC/LCD V, Kompletne osadený single mode, Dat. K. P. optický pig tail 9/125 SC 2m 48 ks, Dat. Kom. Optický adaptér SC-SC SM single mode 48 ks, Dat. Kom. Ochrana optického zvaru 6cm 48 ks, Dat. Kom. Optická kazeta zvar. 12 2 ks,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - optický patchpanel bude dodaný aj s vyhotovením optických zvarov na optických vláknach, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. WiFi controller , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Centrálny riadiaci bod , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: -maximálna velkosť 1U a maximálna hĺbka zariadenia 320 mm, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - dedikovaný console port (RJ45), podpora práce v Active/Active a Active/Standby režime, interný AC napájací zdroj,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - minimálne 8x10/100/1000 Base-T portov, porty musia byť na prednej strane zariadenia, minimálne 2x 1G Base-X portov, kompatibilné s 1G SFP transceivery, porty musia byť na prednej strane zariadenia (je možné, aby porty boli tzv. combo porty), rozšíritelnosť až na 256 AP,dodaná licence na 8AP, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - prepínacia kapacita 20Gbps, minimálna velkosť FLASH pamete 2GB , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora až pre 2 000 WiFi užívateľov , podpora pre 4000 VLAN, podpora pre minimálne 4 000 MAC adries , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora protokolov IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11n, a 802.11ac, 802.11k, 802.11r a 802.11v, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora centrálneho a lokálneho smerovania prevádzky, podpora kombinácie pre rôzne SSID, podpora prioritizácie 5GHz pásma,podpora automatického ladenia kanálov a automatického ladenia výkonu pripojených AP, podpora pripojenia AP v cez L2 i L3 infraštruktúru, podpora CAPWAP tunelu s DTLS šifrovaním , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora správy šírky pásma (obmedzenie maximálnej rýchlosti) pro jednotlivé SSID a jednotlivých užívateľov , podpora štandartu Hotspot 2.0 , podpora lokálneho DHCP serveru (minimálne 128 adresných rozsahov), podpora lokálnej ACL na L2, L3 a L4 – minimálne 4 000 ACL, podpora roamingu medzi AP, podpora roamingu medzi AC a vnútri AC medzi rôznymi SSID , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora overovania užívateľov pomocou WEP, WPA, WPA2 štandartu, zabudovaného portálu, externého portálu a 802.1X, podpora IP Source GUARD, DHCP Snooping, Dynamic ARP inspection, podpora LACP , podpora STP, MSTP a RSTP, podpora IGMP, IGMP Snooping, PIM-SM, MLD a MLD Snooping, podpora funkcie DCHP a DHCPv6 server , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora mDNS gateway, podpora NAT (static NAT, dynamic NAT a NAT server), podpora vytvárania site-site IPSEC VPN a GRE tunelov, podpora L3 funkcií – RIP, RIPng, OSPF a OSPFv3a IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+ a policy based routingu, podpora technológie VRRP a VRRPv6, podpora spektrálnej analýzy , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora lokalizácie WiFi zariadenia, podpora detekce nonWiFi zariadenia v pásme 2,4GHz a 5GHz, podpora spolupráce so systémami Ekahaul a Aeroscout pro RFID tag lokalizáciu, podpora konfigurácie cez CLI - SSH, Telnet a lokálnu konzolu a WEB GUI, podpora technológie SNMPv1, v2c a v3 , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10. Firewall, 8 portov, VPN, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - priepustnosť minimálne 1 Gbps na firewalle, maximálna veľkosť 1U a montáž do 19“ rozvádzača, AC napájací zdroj, minimálne 8x1G port, dedikovaný console port (miniUSB nebo RJ45), podpora filtrácie obsahu (aplikácie), podporu IPS, AV a filtrovania URL (priepustnosť minimálne 0,4 Gbps) - subskripcia minimálne na 12 mesiacov, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora NAT, NAT64 a NAT ALG pro DNS, PPTP, SIP, FTP , podpora minimálne 500 000 súčasných spojení , schopnosť nadviazať minimálne 20 000 nových spojení za sekundu, možnosť licenčne rozšíriť až na 50 virtuálnych Firewallov, v ponuke minimálne licencie na 10ks, priepustnosť na IPSEC minimálne 400 Mbit/s, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - schopnosť detekcie aplikácie bežiacej na neštandartných portoch, podpora minimálne 6000 aplikácií, možnosť online aktualizácie aplikačných signatúr, možnosť definície vlastných signatúr, podpora funkcie DPI , podpora technológie AntiDDoS pre nasledujúce HTTP, HTTPS, DNS, a SIP flood útoky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora VPN technológií IPSEC VPN, SSL VPN, L2TP VPN, MPLS VPN a GRE, podpora dynamicky zostavovaných VPN – napríklad technolóie DMVPN nebo DSVPN, licencie na aspoň 100 SSL VPN súčasných spojení , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora smerovacieho protokolu RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP a BGP4+, podpora technológie VRRP a VRRPv6, podpora technológie BFD minimálne pre VRRP a OSPF , podpora multicastových smerovacích protokolov PIM-SM, PIM-SSM pre IPv4 a IPv6 , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora nasadenia v L3 móde, transparentnom móde alebo hybridnom nasadení, podpora nasadenia v HA móde – podpora ako active/active tak active/passive, podpora synchronizácie konfigurácie a stavovej tabuľky, podpora konfigurácie cez CLI - SSH, Telnet a lokálnu konzolu , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - podpora konfigurácie cez WEB management, podpora technológie SNMPv1, v2c a v3 , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 11. Win Server Standard 2012 R2 OLP NL Government 2Proc , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Windows server licencia standard 2012 R2 OLP NL government 2 procesory. Umožňuje inštaláciu 2 VOSE – právo na dve virtuálne prostredia. Jedna licencie kryje dva fyzické procesory jedného serveru. Podpora fail-over clusteru. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12. Win Remote Desktop Services CAL 2012 OLP NL Gov. User CAL , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Windows remote desktop service cal 2012 olp nl government. Typ cal-u – user cal. Prístupový cal počítaný na užívateľa. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13. RAM 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4 , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Pamäť RAM 16 GB DDR4, 2133 MHz, form factor DIMM 288 pin, špecifikácia pamäte PC4 17000, podporované napätie: 1,2V, technológia DDR4 SDRAM, typ DRAM, chip organization X4, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 14. Laserové multifunkčné farebné tlačové zariadenia umožňujúce tlač, kopírovanie a skenovanie vo formáte A4, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - obojstranná tlač automatická, obojstranné skenovanie automatické (2-stranné na dvojstranné), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - tlač z pamäťového média (pamäťový kľúč USB), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - možnosti záverečných úprav ( zakladanie, zoskupovanie), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - formát médií: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č.10 (COM10), Monarch, DL), vlastná veľkosť: 98,4 mm x 190,5 mm až 216 mm x 355,6 mm, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - jazyk tlače: PCL5e/6, Adobe PostScript Level 3, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - sieťové protokoly: TCP/IP (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ovládací panel 17,8 cm (7 palcový) TFT WVGA farebný dotykový a nakloniteľný LCD panel, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - bezpečnostné funkcie: filtrovanie adries IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpečená tlač, zaheslovanie pevného disku, vymazanie údajov, ID oddelenia, služba SSO-H, systém riadenia prístupu, zabezpečená tlač, follow me printing, karotvý systém pre autentifikáciu tlače a kopírovania., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Access Pointy POE Access Point + DC adaptér (Vnútorné bezdrôtové prístupové body pre zavesenie na strop), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 20, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Optický kábel 12 vláknový (dátový kábel optický 12 vláknový L9/125 OS2 LSOH), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Optický patch panel – kompletný aj s vyhotovením zvarov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Patch Panel cat. 6A 24 port (Dat. Kom. Patch panel 19“ palcový kategória 6A T 24 portov, veľkosť 1U ), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5. Rack nástenný 9U (dátový rozvádzač nástenný veľkosť 9U, 19“ palcový, hĺbka maximálne 400mm ) , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. WiFi controller (Centrálny riadiaci bod), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. Dátové zásuvky 2xRJ45 cat. 6A (dátové zásuvky modulárne kategória 6A, osadené 2 keystone jackmi kategórie 6A), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 84, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. Dátový kábel FTP cat. 6A (dátový kábel kategórie 6A STP tienený LSOH), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 7800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. Rack nástenný 12U (dátový rozvádzač nástenný veľkosť 12U, 19“ palcový, hĺbka maximálne 400mm), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. Firewall, 8 portov, VPN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 11, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. Win Server Standard 2012 R2 OLP NL Government 2Proc , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. Win Remote Desktop Services CAL 2012 OLP NL Gov. User CAL , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13. RAM 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8 , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 14. Laserové multifunkčné farebné tlačové zariadenia umožňujúce tlač, kopírovanie a skenovanie vo formáte A4, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - rýchlosť tlače A4 čiernobiela, Jednotka: str./min., Minimum: 35, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - rýchlosť tlače A4 farebná, Jednotka: str./min., Minimum: 35, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - rozlíšenie tlače (metódou laserového lúču), Jednotka: dpi, Minimum: 2400x600, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - vstupná kapacita papiera , Jednotka: listov (80g/m2), Minimum: 650, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - výstupná kapacita papiera , Jednotka: listov (80g/m2), Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - hmotnosť médií, Jednotka: g/m2, Minimum: 60, Maximum: 163, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - čas vytvorenia prvej kópie pri čiernobielej tlači, Jednotka: s, Minimum: , Maximum: 5,9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - čas vytvorenia prvej kópie pri farebnej tlači, Jednotka: s, Minimum: , Maximum: 7,4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - rýchlosť procesora, Jednotka: Ghz, Minimum: 1,66, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - pamäť, Jednotka: GB, Minimum: 2,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - jednotka pevného disku, Jednotka: GB, Minimum: 160, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - maximálna spotreba energie, Jednotka: KW, Minimum: , Maximum: 1,5, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PC SEMA, s.r.o. 4 34 700,00 20% EUR 22. September 2016 118443

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×