Obstarávateľ

Slovenská akadémia vied (SAV)

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 21 057 973,00 EUR 2
2015 18 037 537,00 EUR 18
2016 4 988 060,00 EUR 11
2017 375 500,00 EUR 2
2018 2 691 048,00 EUR 2
2019 5 560 140,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2017 53 956,00 EUR 1
2018 39 500,00 EUR 1
2019 2
2019 54 500,00 EUR 1
2020 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 2 5 036 828,00 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 2 245 888,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 1 182 344,00 EUR
DATALAN, a.s. 1 171 416,67 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 500 000,00 EUR
VUJE, a.s. 1 2 929 832,00 EUR
SOFTIP, a. s. 1 485 000,00 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 2 719 000,00 EUR
HOLD spol. s.r.o. 2 707 168,00 EUR
STAVOMAL SLOVAKIA s.r .o. 2 301 731,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 1 5 144 000,00 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 3 264 569,00 EUR
JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka 1 168 300,00 EUR
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s. 1 159 960,00 EUR
ALBERTUS, a.s. 1 244 918,00 EUR
TECHNISERV, s.r.o. 2 398 000,00 EUR
AZ KLIMA SK, s.r.o. 1 52 758,00 EUR
Prvá bratislavská stavebná spoločnosť, s.r.o. 1 161 960,00 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 4 996 800,00 EUR
ČEZ Slovensko, s.r.o. 8 784 412,00 EUR
BLOCK, a.s. 1 16 061 173,00 EUR
Techo, s.r.o. 3 4 503 717,00 EUR
ŠKODA JS, a.s. 1 454 000,00 EUR
Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka 1 2 666 904,00 EUR
MIKRO, spol. s r.o. 1 498 000,00 EUR
BLOCK a.s. - organizačná zložka 2 2 213 690,00 EUR
PPSK invest družstvo 2 67 203,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Prestavba budovy bývalej SÚZ (EVO) 450 000,00 373 380,00 82.97% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Vybudovanie priestorov zverinca 173 869,00 173 869,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Reinštalácia a sťahovanie mikroskopov 168 300,00 168 300,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov USTARCH 95 000,00 75 439,16 79.4% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Vypracovanie predbežnej štúdie realizovateľnosti projektu ALLEGRO pre Slovensko 145 934,00 133 300,00 91.34% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zhotovenie chladových komôr - zmluva o dielo 168 136,00 244 918,00 145.66% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Penzión BYSTRINA – stavebné úpravy 225 374,00 215 926,66 95.8% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ústavu výskumu srdca pre potreby ústavu slovenskej a svetovej literatúry 174 173,00 129 467,50 74.33% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Vzduchotechnika - servis 52 758,00 52 758,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Košice - renovácia auly (EVO) 162 000,00 161 960,00 99.97% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ-2 (EVO) 650 000,00 500 000,00 76.92% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Nábytok SAV pre Centrum výskumu a vývoja Šarišské Michaľany (EVO) 86 569,00 72 140,83 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Zemný plyn 23,00 23,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zemný plyn 43 409,00 43 409,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Prístroje a zariadenia pre Centrum výskumu a vývoja SAV (EVO) 4 996 800,00 4 164 000,00 83.33% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok (EVO) 16 061 173,00 16 061 173,00 100.0% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice 448 500,00 373 750,00 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 2 Áno
Zemný plyn 43 261,00 43 261,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zhotovenie špeciálnych výrobkov a zariadení ako celok pre výskumné, experimentálne a vývojové účely 545 000,00 454 000,00 83.3% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Zemný plyn 67 840,00 67 840,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka aktívnych prvkov siete LAN (EVO). 398 000,00 398 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 2 Áno
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum (EVO) 8 201 832,00 8 201 732,00 99.99% EUR 2015 Tovary Áno 4 Áno
Zemný plyn 200 062,00 200 062,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií pre oblasť jadrovej energetiky (EVO) 2 929 832,00 2 929 832,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zemný plyn 157 957,00 157 957,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta (EVO) 3 184 333,00 2 653 610,00 83.33% EUR 2016 Tovary Áno 2 Áno
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice 448 500,00 373 750,00 83.33% EUR 2016 Tovary Áno 2 Áno
Zemný plyn 74 352,00 74 352,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta 31 201,00 31 201,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Zemný plyn 197 508,00 197 508,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta 3 501 874,00 2 918 228,33 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 2 Áno
Zateplenie autodielne a skladov 2016 Práce Nie 0 Nie
Zateplenie autodielne a skladov 169 000,00 127 862,00 75.65% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 2 206 048,00 1 182 344,00 53.59% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Transformácia komplexného informačného systému a modulov. 485 000,00 485 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komunikačná infraštruktúra 206 500,00 142 847,22 69.17% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektromobil Nissan Leaf 53 956,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
osobný automobil 39 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
osobný automobil 54 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Rekonštrukcia technického pavilónu Ústavu anorganickej chémie SAV 2019 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab 2019 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia FU-NANO-Biolab – búracie práce 46 113,00 35 735,00 77.49% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia skladu Ústavu anorganickej chémie SAV – búracie práce 40 579,00 31 468,00 77.54% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Dodávka elektriny 5 473 448,00 5 144 000,00 93.98% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab 2020 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV 2020 Práce Áno 0 Niehttp://www.urad.sav.sk


+421904281818


beatrix.barany@ekoauris.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2111 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×