Obstarávanie

Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 110 975,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 110 974,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30210000-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodávka výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 2 19 800,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2019 255321
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 559 650,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 255320
SOFOS, s r. o. 3 20 671,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2019 255319
AutoCont SK a.s. 3 538 558,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 255318
SOFOS, s r. o. 3 46 280,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2019 255317
DATALAN, a.s. 3 1 926 015,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2019 255316

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 27. Jún 2019 27. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044932/content/959242/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_ponúk_ bez ucastiuchadzac.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 5 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025891/content/917433/download","filename":"Info o výsledku časť 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042983/content/955629/download","filename":"CAST 1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia podmienok účasti 27. Jún 2019 27. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044933/content/959243/download","filename":"Zapisnica_z_hodnotenia_podmienok_účasti.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 1 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025888/content/917430/download","filename":"Info o výsledku časť 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042984/content/955630/download","filename":"Datalan_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042984/content/955631/download","filename":"Datalan_1a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042984/content/955632/download","filename":"Datalan_1b.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Október 2018 24. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002645/content/842787/download","filename":"Informácia k zverejňovaniu na profile.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Jún 2019 18. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043205/content/956006/download","filename":"sprava_o_zakazke_HDD.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 5 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950224/download","filename":"kontaktne_udaje_pracovnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950225/download","filename":"vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950226/download","filename":"doklad_preukazujuci_zlozenie_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950227/download","filename":"identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950228/download","filename":"kontaktne_udaje_pracovnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950229/download","filename":"navrh_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950230/download","filename":"npk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950231/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_enviro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950232/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_poziadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950233/download","filename":"vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950234/download","filename":"zoznam_dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950235/download","filename":"doklad_preukazujuci_zlozenie_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950236/download","filename":"identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950237/download","filename":"kontaktne_udaje_pracovnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950238/download","filename":"navrh_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950239/download","filename":"npk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950240/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_poziadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950241/download","filename":"vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950242/download","filename":"zoznam_dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950243/download","filename":"doklad_preukazujuci_zlozenie_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950244/download","filename":"identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950245/download","filename":"kontaktne_udaje_pracovnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950246/download","filename":"navrh_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950247/download","filename":"npk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950248/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_enviro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950249/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_poziadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950250/download","filename":"vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950251/download","filename":"zoznam_dokumentov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 3 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025890/content/917432/download","filename":"Info o výsledku časť 3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušentva časť 6 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 4 21. Február 2019 21. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026278/content/921067/download","filename":"Info o výsledku časť 4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 6 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025892/content/917434/download","filename":"Info o výsledku časť 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950219/download","filename":"Spolocne_dokumenty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950220/download","filename":"Datalan_3a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950221/download","filename":"Datalan_3b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950222/download","filename":"Datalan_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950223/download","filename":"Datalan_6.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice z hodnotenia 27. Jún 2019 27. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044934/content/959244/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnocovania_poziadaviek.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044934/content/959245/download","filename":"Zapisnica_z_hodnotenia_ponúk_ pred aukciou.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044934/content/959246/download","filename":"Zapisnica_z_hodnotenia_ponúk_ záver.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955624/download","filename":"AUTOCONT_navrh ramcovej dohody cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955625/download","filename":"AUTOCONT_navrh na plnenie kriteria pre cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955626/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955627/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 1a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955628/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 1b.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 2 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 2 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025889/content/917431/download","filename":"Info o výsledku časť 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950205/download","filename":"A_MZVSR_VT_Supis dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950206/download","filename":"B_MZVSR_VT_ID udaje uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950207/download","filename":"D_RD_HW_2018_2020_cast (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950208/download","filename":"D_RD_HW_2018_2020_cast_(5)[1].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950209/download","filename":"E_MZVSR_VT_Vyhlasenie suhlas podmienky sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950210/download","filename":"F_MZVSR_VT_Zabezpeka_cast (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950211/download","filename":"F_MZVSR_VT_Zabezpeka_cast (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950212/download","filename":"G_MZVSR_VT_Kontakt aukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950213/download","filename":"H_MZVSR_VT_Vyhlasenie splnenie poziadaviek (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950214/download","filename":"H_MZVSR_VT_Vyhlasenie splnenie poziadaviek (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950215/download","filename":"I_MZVSR_VT_CV enviro_cast (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950216/download","filename":"J_MZVSR_VT_NPK cast (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950217/download","filename":"J_MZVSR_VT_NPK cast (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950218/download","filename":"K_MZVSR_VT_Plnomocenstvo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950183/download","filename":"AUTOCONT_spolocne dokumenty k ponuke (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950184/download","filename":"AUTOCONT_navrh na plnenie kriteria pre cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950185/download","filename":"AUTOCONT_navrh ramcovej dohody cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950186/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950187/download","filename":"AUTOCONT_navrh na plnenie kriteria cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950188/download","filename":"AUTOCONT_navrh ramcovej dohody cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950189/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950190/download","filename":"AUTOCONT_navrh na plnenie kriteria cast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950191/download","filename":"AUTOCONT_navrh ramcovej dohody cast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950192/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 4 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041014/content/950195/download","filename":"SPOLOCNE DOKUMENTY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041014/content/950196/download","filename":"CAST 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041014/content/950197/download","filename":"CAST 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041014/content/950198/download","filename":"CAST 5.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 1 17. Jún 2019 17. Jún 2019 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×