Obstarávanie

Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 110 975,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 110 974,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30210000-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodávka výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 2 19 800,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2019 255321
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 559 650,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 255320
SOFOS, s r. o. 3 20 671,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2019 255319
AutoCont SK a.s. 3 538 558,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 255318
SOFOS, s r. o. 3 46 280,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2019 255317
DATALAN, a.s. 3 1 926 015,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2019 255316

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 27. Jún 2019 27. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044932/content/959242/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_ponúk_ bez ucastiuchadzac.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 5 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025891/content/917433/download","filename":"Info o výsledku časť 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042983/content/955629/download","filename":"CAST 1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia podmienok účasti 27. Jún 2019 27. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044933/content/959243/download","filename":"Zapisnica_z_hodnotenia_podmienok_účasti.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 1 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025888/content/917430/download","filename":"Info o výsledku časť 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042984/content/955630/download","filename":"Datalan_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042984/content/955631/download","filename":"Datalan_1a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042984/content/955632/download","filename":"Datalan_1b.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Október 2018 24. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002645/content/842787/download","filename":"Informácia k zverejňovaniu na profile.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Jún 2019 18. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043205/content/956006/download","filename":"sprava_o_zakazke_HDD.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 5 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950224/download","filename":"kontaktne_udaje_pracovnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950225/download","filename":"vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950226/download","filename":"doklad_preukazujuci_zlozenie_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950227/download","filename":"identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950228/download","filename":"kontaktne_udaje_pracovnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950229/download","filename":"navrh_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950230/download","filename":"npk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950231/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_enviro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950232/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_poziadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950233/download","filename":"vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950234/download","filename":"zoznam_dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950235/download","filename":"doklad_preukazujuci_zlozenie_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950236/download","filename":"identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950237/download","filename":"kontaktne_udaje_pracovnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950238/download","filename":"navrh_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950239/download","filename":"npk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950240/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_poziadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950241/download","filename":"vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950242/download","filename":"zoznam_dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950243/download","filename":"doklad_preukazujuci_zlozenie_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950244/download","filename":"identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950245/download","filename":"kontaktne_udaje_pracovnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950246/download","filename":"navrh_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950247/download","filename":"npk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950248/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_enviro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950249/download","filename":"vyhlasenie_o_splneni_poziadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950250/download","filename":"vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041024/content/950251/download","filename":"zoznam_dokumentov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 3 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025890/content/917432/download","filename":"Info o výsledku časť 3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušentva časť 6 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 4 21. Február 2019 21. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026278/content/921067/download","filename":"Info o výsledku časť 4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 6 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025892/content/917434/download","filename":"Info o výsledku časť 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950219/download","filename":"Spolocne_dokumenty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950220/download","filename":"Datalan_3a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950221/download","filename":"Datalan_3b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950222/download","filename":"Datalan_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041023/content/950223/download","filename":"Datalan_6.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice z hodnotenia 27. Jún 2019 27. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044934/content/959244/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnocovania_poziadaviek.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044934/content/959245/download","filename":"Zapisnica_z_hodnotenia_ponúk_ pred aukciou.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044934/content/959246/download","filename":"Zapisnica_z_hodnotenia_ponúk_ záver.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955624/download","filename":"AUTOCONT_navrh ramcovej dohody cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955625/download","filename":"AUTOCONT_navrh na plnenie kriteria pre cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955626/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955627/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 1a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042982/content/955628/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 1b.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 2 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť č. 2 19. Február 2019 19. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025889/content/917431/download","filename":"Info o výsledku časť 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950205/download","filename":"A_MZVSR_VT_Supis dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950206/download","filename":"B_MZVSR_VT_ID udaje uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950207/download","filename":"D_RD_HW_2018_2020_cast (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950208/download","filename":"D_RD_HW_2018_2020_cast_(5)[1].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950209/download","filename":"E_MZVSR_VT_Vyhlasenie suhlas podmienky sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950210/download","filename":"F_MZVSR_VT_Zabezpeka_cast (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950211/download","filename":"F_MZVSR_VT_Zabezpeka_cast (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950212/download","filename":"G_MZVSR_VT_Kontakt aukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950213/download","filename":"H_MZVSR_VT_Vyhlasenie splnenie poziadaviek (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950214/download","filename":"H_MZVSR_VT_Vyhlasenie splnenie poziadaviek (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950215/download","filename":"I_MZVSR_VT_CV enviro_cast (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950216/download","filename":"J_MZVSR_VT_NPK cast (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950217/download","filename":"J_MZVSR_VT_NPK cast (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041022/content/950218/download","filename":"K_MZVSR_VT_Plnomocenstvo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950183/download","filename":"AUTOCONT_spolocne dokumenty k ponuke (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950184/download","filename":"AUTOCONT_navrh na plnenie kriteria pre cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950185/download","filename":"AUTOCONT_navrh ramcovej dohody cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950186/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950187/download","filename":"AUTOCONT_navrh na plnenie kriteria cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950188/download","filename":"AUTOCONT_navrh ramcovej dohody cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950189/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950190/download","filename":"AUTOCONT_navrh na plnenie kriteria cast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950191/download","filename":"AUTOCONT_navrh ramcovej dohody cast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041012/content/950192/download","filename":"AUTOCONT_vyhlasenie o splneni poziadaviek cast 4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 4 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041014/content/950195/download","filename":"SPOLOCNE DOKUMENTY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041014/content/950196/download","filename":"CAST 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041014/content/950197/download","filename":"CAST 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041014/content/950198/download","filename":"CAST 5.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 1 17. Jún 2019 17. Jún 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×