Obstarávanie

Servisná podpora a vývoj aplikácií v prostredí MZVaEZ SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
405 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
296 640,00
Zaplatené:
73.24%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72253200-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb aplikácií a vývoj nových aplikácií v prostredí SharePoint 2013 na MZVaEZ SR v maximálnom rozsahu 200 osobohodín v rámci kalendárneho mesiaca, okrem prípadov možného prenesenia hodín za vývoj aplikácií. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky bolo uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 5 296 640,00 0% EUR 30. November 2015 74314

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195680/content/86752/download","filename":"ponuka_DATALAN.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195710/content/295184/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ a ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195710/content/295185/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ a ponuk č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195710/content/295186/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ po aukcii č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195710/content/295187/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ po aukcii č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195710/content/295188/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ po aukcii č.3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_022016 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634439/content/548881/download","filename":"faktura_022016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponúk ,,Ostatné" 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195701/content/295183/download","filename":"profil_ostatne.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195692/content/86952/download","filename":"faktura_122015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021022/content/906886/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Datalan, a.s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195716/content/295191/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195716/content/295192/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195716/content/295193/download","filename":"Zápisnica z z vyhodnotenia ponuk po aukcii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195716/content/295194/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk ,,Kritériá" 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195704/content/86757/download","filename":"profil_kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195683/content/86828/download","filename":"ponuka_MONOGRAM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Adbee digital s.r.o. 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195686/content/295180/download","filename":"ponuka_Adbee.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023266/content/910311/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Servisná podpora a vývoj aplikácií v prostredí MZVaEZ SR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Millennium, spol. s r.o. 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195677/content/295179/download","filename":"ponuka_Millennium.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_032016 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668860/content/546716/download","filename":"faktura_032016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195671/content/295170/download","filename":"sutazne podklady_10072015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195671/content/295171/download","filename":"Zmluva o poskytovaní sluzieb_aplikacna podpora_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195671/content/295172/download","filename":"Príloha č 1-Zoznam aplikacií a funkcionalit-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195671/content/295173/download","filename":"Priloha c 2 - Poziadavky na expertov-final.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_042016 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668864/content/546724/download","filename":"faktura_042016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s. 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195674/content/295174/download","filename":"ponuka_BSP.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936890/content/739376/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195713/content/295189/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195713/content/295190/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195707/content/86829/download","filename":"INFORMACIA O VYSLEDKU VYHODNOTENIA PONUK.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773466/content/558160/download","filename":"Zoznam subdodávateľov .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií poskytnutých v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195698/content/295182/download","filename":"vysvetlenie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195695/content/295181/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Servisna podpora a vyvoj aplikacii v prostredi MZVaEZ SR .pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195719/content/86749/download","filename":"Správa.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943075/content/762347/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Servisná podpora a vývoj aplikácií v prostredí MZVaEZ SR.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. December 2015 2. December 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_012016 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634436/content/548873/download","filename":"faktura_012016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780514/content/588861/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Servisná podpora a vývoj aplikácií v prostredí MZVaEZ SR.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×